Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مرکزهای تداوی در هرات معتادان را با موسیقی درمان می‌کنند

مرکزهای تداوی معتادان در هرات با موسیقی معتادان مواد مخدر را درمان می‌کنند.

مسؤولان این مرکزها می‌گویند که روزانه بیش از دو ساعت به معتادان موسیقی نواخته می‌شود تا معتادان به‌جای فکر کردن به مواد مخدر، لحظات خوشی را کنارهم سپری کنند.

بررسی‌های این مرکزهای تداوی معتادان نشان می‌دهند که درمان معتادان با موسیقی سبب شده‌است تا این معتادان پس از درمان دوباره به مواد مخدر روی نیاورند.

بصیر احمد وفا، مسؤول مرکز تداوی معتادان در هرات گفت: «اعتیاد بیماری روحی- روانی است. هر قدر که این‌ها شاد باشند وسوسه مواد مخدر کمتر به سراغ آن‌ها می‌آید و شاید هیچ نیاید.»

نور احمد، عرب مسؤول اتحادیه مرکزهای تداوی معتادان در هرات نیز بیان داشت: «در همه کمپ‌های ترک اعتیاد از موسیقی استفاده می‌کنیم و توانسته است تا هفتاد درصد در احساسات و افکار معتادانی که در حال بهبود استند تاثیر مثبت داشته باشد.»

در همین حال، معتادان نیز می‌گویند که موسیقی درمانی باعث شده‌است که مقاومت آنان برای عدم استفاده از مواد مخدر بیشتر شود.

جمعه خان، یکی از این معتادان گفت: «موسیقی برای ما جایگزین مواد مخدر شده‌است. موسیقی ما را شاد و خرم نگه می‌دارد و به مواد مخدر فکر نمی‌کنیم.»

حسن، معتاد دیگر نیز افزود: «وقتی که ناراحت و در فکر مواد مخدر استیم موسیقی ما را خوش می‌سازد و هیچ به مواد مخدر فکر نمی‌کنیم. به‌جای مواد مخدر به موسیقی معتاد شده‌ایم.»

شماری از آوازخوانان و نوازنده‌گان مرکزهای ترک اعتیاد در هرات نیز پیش از این معتاد بوده‌اند؛ اما توانسته اند با موسیقی درمان شوند و چهار سال می‌شود که به مواد مخدر لب نزده‌اند.

احمد ضیا، یکی از این آوازخوانان گفت: «روز دو ساعت این‌جا می‌آییم و برای بچه‌ها موسیقی می‌نوازیم و این‌ها شاد می‌شوند و خوش دارند که شاد شوند.»

هرات از جمله ولایت‌هایی در کشور است که بیشترین معتادان مواد مخدر را دارد. بربنیاد آمارهای رسمی بیش از هفتاد هزار معتاد در این ولایت وجود دارند که بیشتر شان در جاده‌ها و قبرستان‌ها شب و روز می‌گذرانند.

مرکزهای تداوی در هرات معتادان را با موسیقی درمان می‌کنند

بربنیاد آمارهای رسمی بیش از هفتاد هزار معتاد در این ولایت وجود دارند که بیشتر شان در جاده‌ها و قبرستان‌ها شب و روز می‌گذرانند.

تصویر بندانگشتی

مرکزهای تداوی معتادان در هرات با موسیقی معتادان مواد مخدر را درمان می‌کنند.

مسؤولان این مرکزها می‌گویند که روزانه بیش از دو ساعت به معتادان موسیقی نواخته می‌شود تا معتادان به‌جای فکر کردن به مواد مخدر، لحظات خوشی را کنارهم سپری کنند.

بررسی‌های این مرکزهای تداوی معتادان نشان می‌دهند که درمان معتادان با موسیقی سبب شده‌است تا این معتادان پس از درمان دوباره به مواد مخدر روی نیاورند.

بصیر احمد وفا، مسؤول مرکز تداوی معتادان در هرات گفت: «اعتیاد بیماری روحی- روانی است. هر قدر که این‌ها شاد باشند وسوسه مواد مخدر کمتر به سراغ آن‌ها می‌آید و شاید هیچ نیاید.»

نور احمد، عرب مسؤول اتحادیه مرکزهای تداوی معتادان در هرات نیز بیان داشت: «در همه کمپ‌های ترک اعتیاد از موسیقی استفاده می‌کنیم و توانسته است تا هفتاد درصد در احساسات و افکار معتادانی که در حال بهبود استند تاثیر مثبت داشته باشد.»

در همین حال، معتادان نیز می‌گویند که موسیقی درمانی باعث شده‌است که مقاومت آنان برای عدم استفاده از مواد مخدر بیشتر شود.

جمعه خان، یکی از این معتادان گفت: «موسیقی برای ما جایگزین مواد مخدر شده‌است. موسیقی ما را شاد و خرم نگه می‌دارد و به مواد مخدر فکر نمی‌کنیم.»

حسن، معتاد دیگر نیز افزود: «وقتی که ناراحت و در فکر مواد مخدر استیم موسیقی ما را خوش می‌سازد و هیچ به مواد مخدر فکر نمی‌کنیم. به‌جای مواد مخدر به موسیقی معتاد شده‌ایم.»

شماری از آوازخوانان و نوازنده‌گان مرکزهای ترک اعتیاد در هرات نیز پیش از این معتاد بوده‌اند؛ اما توانسته اند با موسیقی درمان شوند و چهار سال می‌شود که به مواد مخدر لب نزده‌اند.

احمد ضیا، یکی از این آوازخوانان گفت: «روز دو ساعت این‌جا می‌آییم و برای بچه‌ها موسیقی می‌نوازیم و این‌ها شاد می‌شوند و خوش دارند که شاد شوند.»

هرات از جمله ولایت‌هایی در کشور است که بیشترین معتادان مواد مخدر را دارد. بربنیاد آمارهای رسمی بیش از هفتاد هزار معتاد در این ولایت وجود دارند که بیشتر شان در جاده‌ها و قبرستان‌ها شب و روز می‌گذرانند.

هم‌رسانی کنید