Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ملا برادر در نامۀ به ملت امریکا خواستار عملی سازی توافق دوحه شد

ملا عبدالغنی برادر، رییس دفتر سیاسی طالبان در نامه‌یی به مردم امریکا ، خواهان عملی شدن تعهد آن کشور برای  بیرون کردن تمامی نیروهای امریکایی از افغانستان است.

ملا  برادر می‌گوید که طالبان نیز بر بنیاد توافق نامۀ صلح دوحه به تعهدات شان عمل خواهند کرد و اطمینان دارند افغانان از راه تفاهم میان افغانان، روی یک نظام اسلامی ، صلح و امنیت دائمی توافق خواهند کرد.

در همین حال متین بیگ یک عضو هیآت مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی افغانستان می‌گوید که طالبان پس از سفر به اسلام آباد برای حاضر نشدن روی میز مذاکرات بهانه‌جویی می کنند.

همزمان با ادامه بازنگری توافق نامه صلح دوحه ازسوی حکومت جوبایدن، معاون سیاسی طالبان در این نامه به یی به مردم امریکا، خواهان عملی شدن تعهد آن کشور برای  بیرون کردن تمامی نیرو های امریکایی از افغانستان شده‌است.

ملا عبدالغنی برادر دراین نامه می‌گوید که بر ایجاد نظام اسلامی  از راه تفاهم اطمینان دارد. او بر تأمین حقوق زنان بر بنیاد شریعت اسلامی تاکید می ورزد و می‌گوید که طالبان به  آزادی بیان بر بنیاد اصول اسلامی و منافع اسلامی متعهد استند.

اما یک عضو هیات مذاکره‌کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان می‌گوید که پس از سفر هیات طالبان به اسلام آباد دیده می‌شود که این گروه  برای ادامه مذاکرات دردوحه دل بسته‌گی نشان نمی دهند.

متین بیک، عضو هیات گفت‌وگوکننده جمهوری اسلامی افغانستان در این باره بیان داشت:«پیش از رفتن به اسلام اباد جدی تر معلوم می شدند، همکاران شان که پاکستان نرفته بودند آن ها خوشبین تر صحبت‌ها را با همکاران ما شروع کرده بودند دو جلسه مقدماتی را،پس از برگشت هیات از اسلام اباد رویه شان تغییر کرده بود.»

با گذشت نزدیک به چهل روز از برگشت‌هیات‌های دو طرف ، دور دوم مذاکرات صلح با بن بست روبه رو شده است

متین بیک می افزاید:«شیوۀ که طالبان را قانع داده گفتند که امارت در حال آمدن است، گفتند که می آید ، یک، و دیگر این که امریکاییان جدی استند از افغانستان خارج می شوند، چه دلیلی برای مذاکره دارید.»

چرا گفت‌وگوهای دوحه بن بست خورد؟

فیض محمد زلاند استاد دانشگاه در این باره گفت:«نشست دوحه اهمیتش کم می شود چرا که توافق امریکا و طالبان از سر ارزیابی می شود.»

اما اعضای هیات جمهوری اسلامی افغانستان د ردوحه می گویند که مشغول رایزنی ها با جامعه جهانی و نهاد های دخیل در روند صلح افغانستان استند.

غلام فاروق مجروح  عضو هیات گفت و گو کننده جمهوری اسلامی افغانستان :«هیات جمهوری اسلامی افغانستان مشغول رایزنی و هماهنگی با جامعه جهانی کشور ها و سازمان های بین المللی می باشد.»

بر بنیاد توافق نامه صلح ایالات متحد امریکا با طالبان، نیرو های امریکایی باید در ماه می افغانستان را ترک نمایند، اما حکومت افغانستان شرایط را برای بیرون شدن تمامی نیروهای خارجی تا دوماه دیگر فراهم نمی داند.

ملا برادر در نامۀ به ملت امریکا خواستار عملی سازی توافق دوحه شد

متین بیگ یک عضو هیآت مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی افغانستان می‌گوید که طالبان پس از سفر به اسلام آباد برای حاضر نشدن روی میز مذاکرات بهانه‌جویی می کنند.

Thumbnail

ملا عبدالغنی برادر، رییس دفتر سیاسی طالبان در نامه‌یی به مردم امریکا ، خواهان عملی شدن تعهد آن کشور برای  بیرون کردن تمامی نیروهای امریکایی از افغانستان است.

ملا  برادر می‌گوید که طالبان نیز بر بنیاد توافق نامۀ صلح دوحه به تعهدات شان عمل خواهند کرد و اطمینان دارند افغانان از راه تفاهم میان افغانان، روی یک نظام اسلامی ، صلح و امنیت دائمی توافق خواهند کرد.

در همین حال متین بیگ یک عضو هیآت مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی افغانستان می‌گوید که طالبان پس از سفر به اسلام آباد برای حاضر نشدن روی میز مذاکرات بهانه‌جویی می کنند.

همزمان با ادامه بازنگری توافق نامه صلح دوحه ازسوی حکومت جوبایدن، معاون سیاسی طالبان در این نامه به یی به مردم امریکا، خواهان عملی شدن تعهد آن کشور برای  بیرون کردن تمامی نیرو های امریکایی از افغانستان شده‌است.

ملا عبدالغنی برادر دراین نامه می‌گوید که بر ایجاد نظام اسلامی  از راه تفاهم اطمینان دارد. او بر تأمین حقوق زنان بر بنیاد شریعت اسلامی تاکید می ورزد و می‌گوید که طالبان به  آزادی بیان بر بنیاد اصول اسلامی و منافع اسلامی متعهد استند.

اما یک عضو هیات مذاکره‌کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان می‌گوید که پس از سفر هیات طالبان به اسلام آباد دیده می‌شود که این گروه  برای ادامه مذاکرات دردوحه دل بسته‌گی نشان نمی دهند.

متین بیک، عضو هیات گفت‌وگوکننده جمهوری اسلامی افغانستان در این باره بیان داشت:«پیش از رفتن به اسلام اباد جدی تر معلوم می شدند، همکاران شان که پاکستان نرفته بودند آن ها خوشبین تر صحبت‌ها را با همکاران ما شروع کرده بودند دو جلسه مقدماتی را،پس از برگشت هیات از اسلام اباد رویه شان تغییر کرده بود.»

با گذشت نزدیک به چهل روز از برگشت‌هیات‌های دو طرف ، دور دوم مذاکرات صلح با بن بست روبه رو شده است

متین بیک می افزاید:«شیوۀ که طالبان را قانع داده گفتند که امارت در حال آمدن است، گفتند که می آید ، یک، و دیگر این که امریکاییان جدی استند از افغانستان خارج می شوند، چه دلیلی برای مذاکره دارید.»

چرا گفت‌وگوهای دوحه بن بست خورد؟

فیض محمد زلاند استاد دانشگاه در این باره گفت:«نشست دوحه اهمیتش کم می شود چرا که توافق امریکا و طالبان از سر ارزیابی می شود.»

اما اعضای هیات جمهوری اسلامی افغانستان د ردوحه می گویند که مشغول رایزنی ها با جامعه جهانی و نهاد های دخیل در روند صلح افغانستان استند.

غلام فاروق مجروح  عضو هیات گفت و گو کننده جمهوری اسلامی افغانستان :«هیات جمهوری اسلامی افغانستان مشغول رایزنی و هماهنگی با جامعه جهانی کشور ها و سازمان های بین المللی می باشد.»

بر بنیاد توافق نامه صلح ایالات متحد امریکا با طالبان، نیرو های امریکایی باید در ماه می افغانستان را ترک نمایند، اما حکومت افغانستان شرایط را برای بیرون شدن تمامی نیروهای خارجی تا دوماه دیگر فراهم نمی داند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره