Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

هشدار نماینده‌گان مجلس از احتمال سقوط کندهار بدست طالبان

برخی از نماینده‌گان مردم کندهار و هلمند در مجلس نماینده‌گان می‌گویند که ادامۀ اختلاف‌ها میان مقام‌های محلی کندهار، ناتوانی مدیریت این مقام‌‎ها و سرگرم بودن آنان به کار و بارهای شخصی، کندهار را در پرتگاۀ سقوط بدست طالبان قرار داده‌است.

این نماینده‌گان مردم تأکید می‌ورزند که جنگ در یک قدمی شهر کندهار رسیده‌است اما به‌گفته آنان والی، رییس امنیت و فرمانده پولیس کندهار در مدیریت اوضاع ناکام مانده‌اند.

کریم اتل، نمایندۀ مردم هلمند در مجلس بیان داشت: «وضعیت سیاسی و امنیتی کندهار بسیار پیچیده است.»

گل احمد کمین، نمایندۀ مردم کندهار در مجلس نیز اظهار داشت: «اگر جنگ به همین منوال ادامه یابد این احتمال وجود دارد که کندهار سقوط کند.»

ولسوالی‌های ارغنداب، ژیری، دند و پنجوایی که امن‌‎ترین بخش‌های کندهار بودند از چند ماه بدینسو گواه جنگ‌ها اند.

باشنده‌گان کندهار، نبود هماهنگی میان نیروهای دولتی و نیز نقش نداشتن رهبران سیاسی این ولایت به‌شمول حامد کرزی، رییس جمهور پیشین را در حل اختلاف‌های قومی انتقاد می‌کنند.

نوید احمد سیدی، مسؤول جوانان لوی کندهار گفت: «ما توقع داشتیم تا رییس‌جمهور پیشین برای حل اختلاف‌های قومی دست به کار می‌شد.»

اما وزارت دفاع ملی می‌گوید که نیروهای دولتی برای مهار تهدیدهای طالبان بر ولسوالی‌های مرکزی ولایت کندهار می‌کوشند.

روح‌الله احمدزی، سخن‌گوی وزارت دفاع ملی در این باره اظهار داشت: «بخش‌های زیادی در میوند، ارغنداب و ژری از وجود طالبان پاک‌سازی شده‌اند.»

در ماه‌های پسین هرچند رییس ستاد ارتش نیز ازبهر مدیریت جنگ‌ها به کندهار رفت، اما چیزی از گرمی میدان‌های جنگ در این ولایت کاسته نشده‌است. منابع محلی کندهار این وضع را به وجود اختلاف‌ها میان مقام‌های محلی این ولایت پیوند می‌دهند.

هشدار نماینده‌گان مجلس از احتمال سقوط کندهار بدست طالبان

ولسوالی‌های ارغنداب، ژیری، دند و پنجوایی که امن‌‎ترین بخش‌های کندهار بودند از چند ماه بدینسو گواه جنگ‌ها اند.

Thumbnail

برخی از نماینده‌گان مردم کندهار و هلمند در مجلس نماینده‌گان می‌گویند که ادامۀ اختلاف‌ها میان مقام‌های محلی کندهار، ناتوانی مدیریت این مقام‌‎ها و سرگرم بودن آنان به کار و بارهای شخصی، کندهار را در پرتگاۀ سقوط بدست طالبان قرار داده‌است.

این نماینده‌گان مردم تأکید می‌ورزند که جنگ در یک قدمی شهر کندهار رسیده‌است اما به‌گفته آنان والی، رییس امنیت و فرمانده پولیس کندهار در مدیریت اوضاع ناکام مانده‌اند.

کریم اتل، نمایندۀ مردم هلمند در مجلس بیان داشت: «وضعیت سیاسی و امنیتی کندهار بسیار پیچیده است.»

گل احمد کمین، نمایندۀ مردم کندهار در مجلس نیز اظهار داشت: «اگر جنگ به همین منوال ادامه یابد این احتمال وجود دارد که کندهار سقوط کند.»

ولسوالی‌های ارغنداب، ژیری، دند و پنجوایی که امن‌‎ترین بخش‌های کندهار بودند از چند ماه بدینسو گواه جنگ‌ها اند.

باشنده‌گان کندهار، نبود هماهنگی میان نیروهای دولتی و نیز نقش نداشتن رهبران سیاسی این ولایت به‌شمول حامد کرزی، رییس جمهور پیشین را در حل اختلاف‌های قومی انتقاد می‌کنند.

نوید احمد سیدی، مسؤول جوانان لوی کندهار گفت: «ما توقع داشتیم تا رییس‌جمهور پیشین برای حل اختلاف‌های قومی دست به کار می‌شد.»

اما وزارت دفاع ملی می‌گوید که نیروهای دولتی برای مهار تهدیدهای طالبان بر ولسوالی‌های مرکزی ولایت کندهار می‌کوشند.

روح‌الله احمدزی، سخن‌گوی وزارت دفاع ملی در این باره اظهار داشت: «بخش‌های زیادی در میوند، ارغنداب و ژری از وجود طالبان پاک‌سازی شده‌اند.»

در ماه‌های پسین هرچند رییس ستاد ارتش نیز ازبهر مدیریت جنگ‌ها به کندهار رفت، اما چیزی از گرمی میدان‌های جنگ در این ولایت کاسته نشده‌است. منابع محلی کندهار این وضع را به وجود اختلاف‌ها میان مقام‌های محلی این ولایت پیوند می‌دهند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره