تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

حملۀ مسلحانه در هرات؛ دو تن جان باختند

سیدوحید قتالی، والی هرات می‌گوید که صبح امروز (دوشنبه، ۴ حوت) در حمله مردان تفنگدار بر موتر معاون ریاست امنیت ملی این ولایت، راننده و یک محافظ این مسؤول  امنیتی، جان باختند.

به‌گفتۀ والی، این رویداد در منطقۀ سیدمختار در شمال شهر هرات رخ داده‌است و معاون ریاست امنیت ملی در موتر حضور نداشته‌است.

صبح امروز در حمله مردان تفنگدار بر موتر معاون ریاست امنیت ملی ولایت هرات، راننده و یک محافظ این مسوول امنیتی جان باخته اند. سید وحید قتالی والی هرات می گوید که این رویداد در منطقه سید مختار در شمال شهر هرات رخ داده است.

در همین حال، شماری از منابع امنیتی می‌گویند که مهاجمان پس از تیرباران کردن راننده و یک محافظ معاون ریاست امنیت ملی، جنگ افزارها و موتر شان را با خود برده‌اند.

مقام‌های امنیتی تاکنون دربارۀ این حمله، چیزی نگفته‌اند.

تاکنون هیچ گروهی به شمول طالبان مسؤولیت این رویداد را به عهده نگرفته‌است.

حملۀ مسلحانه در هرات؛ دو تن جان باختند

به‌گفتۀ والی، این حملۀ مسلحانه در منطقۀ سیدمختار در شمال شهر هرات رخ داده‌است.

Thumbnail

سیدوحید قتالی، والی هرات می‌گوید که صبح امروز (دوشنبه، ۴ حوت) در حمله مردان تفنگدار بر موتر معاون ریاست امنیت ملی این ولایت، راننده و یک محافظ این مسؤول  امنیتی، جان باختند.

به‌گفتۀ والی، این رویداد در منطقۀ سیدمختار در شمال شهر هرات رخ داده‌است و معاون ریاست امنیت ملی در موتر حضور نداشته‌است.

صبح امروز در حمله مردان تفنگدار بر موتر معاون ریاست امنیت ملی ولایت هرات، راننده و یک محافظ این مسوول امنیتی جان باخته اند. سید وحید قتالی والی هرات می گوید که این رویداد در منطقه سید مختار در شمال شهر هرات رخ داده است.

در همین حال، شماری از منابع امنیتی می‌گویند که مهاجمان پس از تیرباران کردن راننده و یک محافظ معاون ریاست امنیت ملی، جنگ افزارها و موتر شان را با خود برده‌اند.

مقام‌های امنیتی تاکنون دربارۀ این حمله، چیزی نگفته‌اند.

تاکنون هیچ گروهی به شمول طالبان مسؤولیت این رویداد را به عهده نگرفته‌است.

هم‌رسانی کنید