Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

شمار قربانیان انفجار روز یکشنبه در کابل به چهار تن رسید

شمار قربانیان انفجار دیروز در حوزه چهارم  شهر کابل به چهار کشته و هشت زخمی رسید. این انفجار با واکنش های سختی نیز رو به رو شده است.

شهروندان کشور حکومت به ویژه نهاد های امنیتی را به ناکامی در کار تامین امنیت مردم و جلوگیری از حمله های هدفمندانه متهم می کنند.

در همین حال، رییس مجلس نماینده گان در واکنش به افزایش ناامنی های پایتخت دستور فراخوانی مسوولان نهاد های امنیتی را به کمیسیون امنیت داخلی این مجلس داده است.

سه نظامی  وزارت امور داخله که هدف اصلی انفجار روز یک شنبه درکابل بودند.

یک غیرنظامی نیز با این سه تن جان باخت.

پیکر سید ابرار سادات  معاون ریاست انسجام وزارت امور داخله ویکی از قربانیان این رویداد امروز به خاک سپرده شد. سید ابرار سادات نزدیک به سی سال در نظام کار کرد. از او یک پسر و دو دختر که بیمار استند برجا مانده اند. 

این انفجار با واکنش های سختی نیز رو به رو شده است.

بسیاری از شهروندان کشور در شبکه های اجتماعی از بی پروایی حکومت به ویژه نهاد های امنیتی در تامین امنیت مردم  انتقاد کرده اند.

ناامنی های پایتخت با انتقادهای سختی  در مجلس نماینده گان نیز روبه شده اند . 

اما رییس جمهور غنی درسخنانی به چهل و ششمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد می گوید که هدف اصلی قتل های هدفمندانه نسلی است که درتحول بیست سال گذشته نقش برجسته داشته است.

آقای غنی گفت: «قتل های هدفمندانه ، لبه تیز دربرابر زنان و مردانی است که نمایانگر تحول عمیق جامعه ما در بیست سال گذشته است. این نه تنها نشان دهنده ادامه خشونت های تحمیل شده در بیش ازچهل سال گذشته برما است بل بدتر ازآن نشاندهنده جنگ نامحدود است.»

در کمتر از دو ماه اخیر بخش های از حوزه چهارم امنیتی گواه ده انفجار بوده است. به شمول انفجار عصر روز یکشنبه که چهار کشته و هشت زخمی برجا گذاشت، در بخش مختلف حوزه چهار امنیتی در کمتر از دو ماه در حدود سی تن کشته و زخمی شدند.

شمار قربانیان انفجار روز یکشنبه در کابل به چهار تن رسید

سه نظامی  وزارت امور داخله که هدف اصلی انفجار روز یک شنبه درکابل بودند. این انفجار با واکنش های سختی نیز رو به رو شده است.

Thumbnail

شمار قربانیان انفجار دیروز در حوزه چهارم  شهر کابل به چهار کشته و هشت زخمی رسید. این انفجار با واکنش های سختی نیز رو به رو شده است.

شهروندان کشور حکومت به ویژه نهاد های امنیتی را به ناکامی در کار تامین امنیت مردم و جلوگیری از حمله های هدفمندانه متهم می کنند.

در همین حال، رییس مجلس نماینده گان در واکنش به افزایش ناامنی های پایتخت دستور فراخوانی مسوولان نهاد های امنیتی را به کمیسیون امنیت داخلی این مجلس داده است.

سه نظامی  وزارت امور داخله که هدف اصلی انفجار روز یک شنبه درکابل بودند.

یک غیرنظامی نیز با این سه تن جان باخت.

پیکر سید ابرار سادات  معاون ریاست انسجام وزارت امور داخله ویکی از قربانیان این رویداد امروز به خاک سپرده شد. سید ابرار سادات نزدیک به سی سال در نظام کار کرد. از او یک پسر و دو دختر که بیمار استند برجا مانده اند. 

این انفجار با واکنش های سختی نیز رو به رو شده است.

بسیاری از شهروندان کشور در شبکه های اجتماعی از بی پروایی حکومت به ویژه نهاد های امنیتی در تامین امنیت مردم  انتقاد کرده اند.

ناامنی های پایتخت با انتقادهای سختی  در مجلس نماینده گان نیز روبه شده اند . 

اما رییس جمهور غنی درسخنانی به چهل و ششمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد می گوید که هدف اصلی قتل های هدفمندانه نسلی است که درتحول بیست سال گذشته نقش برجسته داشته است.

آقای غنی گفت: «قتل های هدفمندانه ، لبه تیز دربرابر زنان و مردانی است که نمایانگر تحول عمیق جامعه ما در بیست سال گذشته است. این نه تنها نشان دهنده ادامه خشونت های تحمیل شده در بیش ازچهل سال گذشته برما است بل بدتر ازآن نشاندهنده جنگ نامحدود است.»

در کمتر از دو ماه اخیر بخش های از حوزه چهارم امنیتی گواه ده انفجار بوده است. به شمول انفجار عصر روز یکشنبه که چهار کشته و هشت زخمی برجا گذاشت، در بخش مختلف حوزه چهار امنیتی در کمتر از دو ماه در حدود سی تن کشته و زخمی شدند.

هم‌رسانی کنید