Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

منابع: خلیل‌زاد «طرح حکومت مشارکتی» را با سیاسیون مطرح کرده‌است

منابع می‌گویند که زلمی خلیل زاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان در جریان سفر به کابل در بارۀ یک طرح حکومت مشارکتی با طالبان، با سیاست گران کشور به شمول رییس‌جمهور اشرف غنی  گفت‌وگو کرده‌است.

منابع نزدیک به حامد کرزی و عبدالله عبدالله می‌گویند که آقای خلیل زاد مسوده یک طرح حکومت مشارکتی را به این سیاست گران سپرده‌است و گفته‌است که دیدگاه‌های شان را در بارۀ این طرح هرچه زود با وی درمیان بگذارند.

این منابع می‌افزایند که خلیل زاد به سیاست گران کشورهمچنان گفته‌است که روند صلح در دوحه به حاشیه خواهد رفت و برای ایجاد یک حکومت مشارکتی که طالبان بخش آن خواهند بود، نشست بزرگ ملی و جهانی مشابه به نشست "بن" برگزار خواهد شد.

شهزاده مسعود، از نزدیکان حامد کرزی در این باره گفته‌است:«مانند کنفرانس بن یک کنفرانس کلان بین المللی جور خواهد شد که طرف طالبان و جمهوریت به سطح رهبران در آن شرکت می کنند و در عین زمان جامعه جهانی به شمول امریکا و کشورهای منطقه به یک موافقت سیاسی برسد که مشروعیت سیاسی را از جامعه جهانی بگیرد و مشروعیت ملی را از طریق لویه جرگه عنعنوی بگیرد.»

منابع نزدیک به عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحۀ می‌افزایند که آقای خلیل‌زاد ازسیاست گران کشور خواسته است که دیدگاه‌های شان را در بارۀ طرح حکومت مشارکتی ، هر چه زود تر نهایی و با  واشنگتن درمیان بگذارند.

 اما پرسش بنیادین این است که نوعیت نظام آینده، پس از حکومت مشارکتی چه گونه  خواهد بود؟

سید اسحاق گیلانی، عضو رهبری شورای عالی مصالحه ملی در این باره بیان داشت:«حکومت مشارکتی مانند دوره آقای کرزی است که بسیار به درد نمی خورد ولی از این حالت کرده بهتر است و یک امتیاز دارد که جنگ متوقف می شود، اما خدا کند که این گزینه موقتی باشد و برای یک طرح جدید در افغانستان باید فکر شود و زمینه سازی شود.»

انتظارمی رود که  خلیل‌زاد رایزنی‌هایش را در این باره درکابل تا روز چهارشنبه نیز  ادامه دهد.

سید اکبر آغا، فرمانده پیشین طالبان گفت:«حکومت مشارکتی را بگذارند که افغانان در باره اش تصمیم بگیرند این نوع حکومت باید به خواست افغانان باشد نه این که به خواست امریکاییان ساخته شود.»

ریاست‌جمهوری نمی‌خواهد که در این باره واکنش نشان بدهد، اما رییس‌جمهور غنی پیش این هشدارداده‌است تا زنده است طالبان روی حکومت موقت را نخواهند دید.

منابع: خلیل‌زاد «طرح حکومت مشارکتی» را با سیاسیون مطرح کرده‌است

ریاست‌جمهوری نمی‌خواهد که در این باره واکنش نشان بدهد، اما رییس‌جمهور غنی پیش این هشدارداده‌است تا زنده است طالبان روی حکومت موقت را نخواهند دید.

Thumbnail

منابع می‌گویند که زلمی خلیل زاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان در جریان سفر به کابل در بارۀ یک طرح حکومت مشارکتی با طالبان، با سیاست گران کشور به شمول رییس‌جمهور اشرف غنی  گفت‌وگو کرده‌است.

منابع نزدیک به حامد کرزی و عبدالله عبدالله می‌گویند که آقای خلیل زاد مسوده یک طرح حکومت مشارکتی را به این سیاست گران سپرده‌است و گفته‌است که دیدگاه‌های شان را در بارۀ این طرح هرچه زود با وی درمیان بگذارند.

این منابع می‌افزایند که خلیل زاد به سیاست گران کشورهمچنان گفته‌است که روند صلح در دوحه به حاشیه خواهد رفت و برای ایجاد یک حکومت مشارکتی که طالبان بخش آن خواهند بود، نشست بزرگ ملی و جهانی مشابه به نشست "بن" برگزار خواهد شد.

شهزاده مسعود، از نزدیکان حامد کرزی در این باره گفته‌است:«مانند کنفرانس بن یک کنفرانس کلان بین المللی جور خواهد شد که طرف طالبان و جمهوریت به سطح رهبران در آن شرکت می کنند و در عین زمان جامعه جهانی به شمول امریکا و کشورهای منطقه به یک موافقت سیاسی برسد که مشروعیت سیاسی را از جامعه جهانی بگیرد و مشروعیت ملی را از طریق لویه جرگه عنعنوی بگیرد.»

منابع نزدیک به عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحۀ می‌افزایند که آقای خلیل‌زاد ازسیاست گران کشور خواسته است که دیدگاه‌های شان را در بارۀ طرح حکومت مشارکتی ، هر چه زود تر نهایی و با  واشنگتن درمیان بگذارند.

 اما پرسش بنیادین این است که نوعیت نظام آینده، پس از حکومت مشارکتی چه گونه  خواهد بود؟

سید اسحاق گیلانی، عضو رهبری شورای عالی مصالحه ملی در این باره بیان داشت:«حکومت مشارکتی مانند دوره آقای کرزی است که بسیار به درد نمی خورد ولی از این حالت کرده بهتر است و یک امتیاز دارد که جنگ متوقف می شود، اما خدا کند که این گزینه موقتی باشد و برای یک طرح جدید در افغانستان باید فکر شود و زمینه سازی شود.»

انتظارمی رود که  خلیل‌زاد رایزنی‌هایش را در این باره درکابل تا روز چهارشنبه نیز  ادامه دهد.

سید اکبر آغا، فرمانده پیشین طالبان گفت:«حکومت مشارکتی را بگذارند که افغانان در باره اش تصمیم بگیرند این نوع حکومت باید به خواست افغانان باشد نه این که به خواست امریکاییان ساخته شود.»

ریاست‌جمهوری نمی‌خواهد که در این باره واکنش نشان بدهد، اما رییس‌جمهور غنی پیش این هشدارداده‌است تا زنده است طالبان روی حکومت موقت را نخواهند دید.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره