تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

محب: طالبان بیشتر مصروف جنگ استند تا پرداختن به صلح

همزمان با جدی شدن بحث‌‎ها دربارۀ احتمال ایجاد یک دورۀ انتقالی ازبهر حل بحران افغانستان، حمدالله محب، مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور غنی تأیید می‌کند که رأی‌زنی‌ها روی بدیل‌هایی جریان دارند.

آقای محب که امروز چهارشنبه در فرجامین روز نمایشگاه نیروهای امنیتی در کابل سخن می‌زد، گفت هر طرحی که برای صلح پیشنهاد می‌شود باید صلح واقعی را تضمین کند.

او تأکید کرد که در این راستا باید جامعۀ جهانی و طالبان باید تضمین بدهند: «دربارۀ بدیل‌های مختلف مشغول بحث‌ها استیم، ولی موضوع مهم این است که طالبان به صلح نه بل به جنگ مصروف استند.»

او افزود: «این تضمین را باید هم جامعۀ بین‌المللی و هم طالبان پیش از پیش به افغانستان و مردم افغانستان بدهند.»

این سخنان محب واکنشی است به اظهارات اخیر شماری از سیاست‌گران افغانستان دربارۀ ایجاد حکومت انتقالی و گفته‌های وزارت خارجۀ امریکا (به‌نقل از منابع) دربارۀ ایجاد دورۀ انتقال در افغانستان.

همزمان با این، مسعود اندرابی، وزیر امور داخله نیز که در مراسم امروز سخن می‌زد، تأکید کرد که در صورت عدم پیشرفت در روند صلح، نیروهای دولتی آماده جنگ اند: «اگر راه جنگ را انتخاب کرد - شما دیدید که نیروهای تان از چه تجهیزات پیش رفته برخوردار استند - که انشاالله به آنان جواب دندان شگن خواهند داد.»

امین آغا، افسر نیروهای ویژه امنیتی نیز بیان داشت: «نیروهای ویژه با تمام قوت آماده‌گی خودرا دارند که در برابر دشمنان کشور با تمام قوت ایستاده‌گی کنند.»

شماری از شهروندان که در نمایشگاۀ امروز شرکت کرده بودند، بر تسریع روند صلح و برقراری آتش‌بس در کشور تأکید کردند.

عبدالمالک کوهستانی، باشندۀ کابل گفت: «طالبان نه یک گروه سیاسی است و نه یک گروه مذهبی.»

در حالی که سال پر ماجرای ۱۳۹۹رو به پایان است، حکومت می‌گوید که نیروهای دولتی نزدیک به دوهزار عملیات را ازبهر این در برابر طالبان انجام ندادند که جنگجویان این گروه از خانه‌های مردم همچون سپر کار می‌گیرند.

محب: طالبان بیشتر مصروف جنگ استند تا پرداختن به صلح

همزمان با این، مسعود اندرابی، وزیر امور داخله نیز که در مراسم امروز سخن می‌زد، تأکید کرد که در صورت عدم پیشرفت در روند صلح، نیروهای دولتی آماده جنگ اند.

تصویر بندانگشتی

همزمان با جدی شدن بحث‌‎ها دربارۀ احتمال ایجاد یک دورۀ انتقالی ازبهر حل بحران افغانستان، حمدالله محب، مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور غنی تأیید می‌کند که رأی‌زنی‌ها روی بدیل‌هایی جریان دارند.

آقای محب که امروز چهارشنبه در فرجامین روز نمایشگاه نیروهای امنیتی در کابل سخن می‌زد، گفت هر طرحی که برای صلح پیشنهاد می‌شود باید صلح واقعی را تضمین کند.

او تأکید کرد که در این راستا باید جامعۀ جهانی و طالبان باید تضمین بدهند: «دربارۀ بدیل‌های مختلف مشغول بحث‌ها استیم، ولی موضوع مهم این است که طالبان به صلح نه بل به جنگ مصروف استند.»

او افزود: «این تضمین را باید هم جامعۀ بین‌المللی و هم طالبان پیش از پیش به افغانستان و مردم افغانستان بدهند.»

این سخنان محب واکنشی است به اظهارات اخیر شماری از سیاست‌گران افغانستان دربارۀ ایجاد حکومت انتقالی و گفته‌های وزارت خارجۀ امریکا (به‌نقل از منابع) دربارۀ ایجاد دورۀ انتقال در افغانستان.

همزمان با این، مسعود اندرابی، وزیر امور داخله نیز که در مراسم امروز سخن می‌زد، تأکید کرد که در صورت عدم پیشرفت در روند صلح، نیروهای دولتی آماده جنگ اند: «اگر راه جنگ را انتخاب کرد - شما دیدید که نیروهای تان از چه تجهیزات پیش رفته برخوردار استند - که انشاالله به آنان جواب دندان شگن خواهند داد.»

امین آغا، افسر نیروهای ویژه امنیتی نیز بیان داشت: «نیروهای ویژه با تمام قوت آماده‌گی خودرا دارند که در برابر دشمنان کشور با تمام قوت ایستاده‌گی کنند.»

شماری از شهروندان که در نمایشگاۀ امروز شرکت کرده بودند، بر تسریع روند صلح و برقراری آتش‌بس در کشور تأکید کردند.

عبدالمالک کوهستانی، باشندۀ کابل گفت: «طالبان نه یک گروه سیاسی است و نه یک گروه مذهبی.»

در حالی که سال پر ماجرای ۱۳۹۹رو به پایان است، حکومت می‌گوید که نیروهای دولتی نزدیک به دوهزار عملیات را ازبهر این در برابر طالبان انجام ندادند که جنگجویان این گروه از خانه‌های مردم همچون سپر کار می‌گیرند.

هم‌رسانی کنید