Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دیدار زلمی خلیلزاد با هیئت مذاکره کننده جمهوریت در دوحه

زلمی خلیل‌زاد، فرستاده ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان شام امروز پنج شنبه به دوحه رسیده‌است.

خبرگزاری رویترز گزارش داده‌ که قرار است خلیل‌زاد با هیئت‌های مذاکره‌کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان دیدار و گفت‌وگو کند.

در همین حال، فوزیه کوفی، عضو هیئت جمهوری اسلامی افغانستان گفته که او با خلیل‌زاد دیدار داشته‌است.

بانو کوفی در تویترش نگاشته‌است که گفت‌وگوهای مفیدی با خلیل‌زاد داشته‌اند. 

این نخستین سفر خلیل‌زاد پس از به قدرت رسیدن جو بایدن در امریکا، به دوحه است. 

خلیل‌زاد، پیش از سفر به دوحه برای سه روز در کابل بود و با رهبران حکومت افغانستان و سیاسیون دربارۀ مذاکرات صلح گفت‌وگو کرد.

دیدار زلمی خلیلزاد با هیئت مذاکره کننده جمهوریت در دوحه

فوزیه کوفی، عضو هیئت جمهوری اسلامی افغانستان گفته که او با خلیل‌زاد دیدار داشته‌است.

تصویر بندانگشتی

زلمی خلیل‌زاد، فرستاده ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان شام امروز پنج شنبه به دوحه رسیده‌است.

خبرگزاری رویترز گزارش داده‌ که قرار است خلیل‌زاد با هیئت‌های مذاکره‌کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان دیدار و گفت‌وگو کند.

در همین حال، فوزیه کوفی، عضو هیئت جمهوری اسلامی افغانستان گفته که او با خلیل‌زاد دیدار داشته‌است.

بانو کوفی در تویترش نگاشته‌است که گفت‌وگوهای مفیدی با خلیل‌زاد داشته‌اند. 

این نخستین سفر خلیل‌زاد پس از به قدرت رسیدن جو بایدن در امریکا، به دوحه است. 

خلیل‌زاد، پیش از سفر به دوحه برای سه روز در کابل بود و با رهبران حکومت افغانستان و سیاسیون دربارۀ مذاکرات صلح گفت‌وگو کرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره