تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تمامی پل و پلچک‌ها در شاهراه کندهار- لشکرگاه ویران شده‌اند

تمامی پل و پلچک‌ها که در مسیر چهل و پنج کیلومتری شاهراه کندهار – لشکرگاه استند، بدلیل انفجارها ویران شده‌اند.

شماری از راننده‌گان موترهای مسافربری در این مسیر، می‌گویند که در جنگ‌های اخیر، طالبان برای جلوگیری از گشت وگذار کاروان‌های نیروهای دولتی تمامی پل‌ها و پلچک‌های شاهراه لشکرگاه -هلمند را انفجار دادند.

مسافران در این مسیر نیز می‌گویند که از یک‌سو ویرانی جاده و از سوی دیگر خطر وجود ماین‌ها هنوزهم آنان را در این مسیر با چالش‌ها روبه‌رو می‌سازد.

محمد نعیم، باشندۀ لشکرگاه گفت: «در این مسیر باید پسته‌های امنیتی ساخته شود تا مردم به اطمینان خاطر رفت و آمد کنند.»

عطا الله، باشندۀ دیگر لشکرگاه نیز افزود: «ما از حکومت می‌خواهیم که در این مسیر پسته ایجاد کند، تا مردم بتوانند رفت و آمد کنند.»

تنها جاده‌یی‌که کندهار را به مرکز ولایت هلمند – لشکرگاه – وصل می‌کند، همین شاهراه ۶۰۱ است؛ شاهراهی‌که اکنون تخریب شده و ویران است.

مجید آخندزاده، معاون شورای ولایتی هلمند بیان داشت: «نظامیان در این مسیر رفت و آمد کرده نمی‌توانند و غیرنظامیان که در این مسیر رفت و آمد دارند، بسیار با مشکلات روبه‌رو استند.»

اما مقام‌های امنیتی هلمند می‌گویند که گروه طالبان برای رفت وآمد خود و گروه‌های تبهکار می‌کوشند تا حضور نیروهای دولتی را در شاهراه‌ها کاهش دهند.

ولی جان سرحدی، فرمانده پولیس هلمند تصریح کرد: «اکنون ما بر مسیر این راه تسلط داریم. در این مسیر هیچ مشکلی وجود ندارد.»

گل احمد کمین، نمایندۀ مردم کندهار در مجلس نماینده‌گان نیز بیان کرد: «راه در چند بخش بسته است. این راه به میدان جنگ مبدل شده‌است و طالبان در چند بخش، این راه را بسته‌اند.»

در نزدیک به پنج ماه گذشته طالبان حمله‌های گروهی را بر چندین بخش ولایت هلمند و کندهار راه اندازی کردند و چندین بخش را نیز سقوط دادند.

تمامی پل و پلچک‌ها در شاهراه کندهار- لشکرگاه ویران شده‌اند

تنها جاده‌یی‌که کندهار را به مرکز ولایت هلمند – لشکرگاه – وصل می‌کند، همین شاهراه ۶۰۱ است؛ شاهراهی‌که اکنون تخریب شده و ویران است.

تصویر بندانگشتی

تمامی پل و پلچک‌ها که در مسیر چهل و پنج کیلومتری شاهراه کندهار – لشکرگاه استند، بدلیل انفجارها ویران شده‌اند.

شماری از راننده‌گان موترهای مسافربری در این مسیر، می‌گویند که در جنگ‌های اخیر، طالبان برای جلوگیری از گشت وگذار کاروان‌های نیروهای دولتی تمامی پل‌ها و پلچک‌های شاهراه لشکرگاه -هلمند را انفجار دادند.

مسافران در این مسیر نیز می‌گویند که از یک‌سو ویرانی جاده و از سوی دیگر خطر وجود ماین‌ها هنوزهم آنان را در این مسیر با چالش‌ها روبه‌رو می‌سازد.

محمد نعیم، باشندۀ لشکرگاه گفت: «در این مسیر باید پسته‌های امنیتی ساخته شود تا مردم به اطمینان خاطر رفت و آمد کنند.»

عطا الله، باشندۀ دیگر لشکرگاه نیز افزود: «ما از حکومت می‌خواهیم که در این مسیر پسته ایجاد کند، تا مردم بتوانند رفت و آمد کنند.»

تنها جاده‌یی‌که کندهار را به مرکز ولایت هلمند – لشکرگاه – وصل می‌کند، همین شاهراه ۶۰۱ است؛ شاهراهی‌که اکنون تخریب شده و ویران است.

مجید آخندزاده، معاون شورای ولایتی هلمند بیان داشت: «نظامیان در این مسیر رفت و آمد کرده نمی‌توانند و غیرنظامیان که در این مسیر رفت و آمد دارند، بسیار با مشکلات روبه‌رو استند.»

اما مقام‌های امنیتی هلمند می‌گویند که گروه طالبان برای رفت وآمد خود و گروه‌های تبهکار می‌کوشند تا حضور نیروهای دولتی را در شاهراه‌ها کاهش دهند.

ولی جان سرحدی، فرمانده پولیس هلمند تصریح کرد: «اکنون ما بر مسیر این راه تسلط داریم. در این مسیر هیچ مشکلی وجود ندارد.»

گل احمد کمین، نمایندۀ مردم کندهار در مجلس نماینده‌گان نیز بیان کرد: «راه در چند بخش بسته است. این راه به میدان جنگ مبدل شده‌است و طالبان در چند بخش، این راه را بسته‌اند.»

در نزدیک به پنج ماه گذشته طالبان حمله‌های گروهی را بر چندین بخش ولایت هلمند و کندهار راه اندازی کردند و چندین بخش را نیز سقوط دادند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره