تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

واکنش کمیسیون حقوق بشر به ممنوع شدن ترانه خوانی دختران در مکتب‌ها

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان امروز (پنج‌شنبه، ۲۱ حوت) در یک خبرنامه در واکنش به ممنوع شدن ترانه خوانی دختران در مکتب‌ها، می‌گوید که "حق آموزش، آزادی بیان و دسترسی به مهارت‌های هنری از حقوق اولیه و اساسی همۀ کودکان، بدون تبعیض مبتنی بر سن و جنس، است."

در این خبرنامه آمده‌است: "همۀ کودکان دختر و پسر می‌توانند از حقوق خویش به صورت مساویانه و آزادانه در محدوده قوانین استفاده کنند. ایجاد هر نوع محدودیت بر حقوق و آزادی‌های کودکان، خلاف اصول عمومی حقوق بشر، کنوانسیون حقوق کودک و قوانین ملی افغانستان، به‌ویژه قانون اساسی و قانون حمایت از حقوق کودک، است." 

خبرنامه می‌افزاید: "انتظار می‌رود هر نوع تصمیم وزارت معارف کشور جهت خودداری از اشتراک کودکان در نشست‌ها و برنامه‌های عمومی، تجلیل و پذیرایی، در راستای حمایت از اصول آزادی، برابری و حفظ منافع علیای کودکان باشد و ترویج‌کننده تبعیض جنسیتی نباشد."

روز گذشته، نجیبه آرین، سخن‌گوی وزارت معارف تأیید کرد که اجرای ترانه از سوی دختران دانش‌آموزی که بیشتر از دوازده ساله اند، در مکتب‌های دولتی و خصوصی، ممنوع اعلام شده‌است.

او مکتوب رسمی ریاست معارف شهر کابل را که در آن چنین دستوری به مکتب‌ها داده شده‌است را، تأیید می‌کند.

به گفتۀ او، این تصمیم پس از آن گرفته شد که خانواده‌های دانش‌آموزان از بالا بودن حجم درس در دورۀ متوسطه و لیسه، شکایت کردند.

ریاست معارف شهر کابل گفته‌است که دختران بالاتر از دوازده سال در مراسم‌های که تنها ویژۀ زنان باشد، ترانه خوانده می‌توانند.

اما این تصمیم با انتقادهای برخی از فعالان حقوق بانوان روبه‌رو شده‌است و آن را گونه‌یی از وضع محدودیت برحقوق دختران می‌دانند.

واکنش کمیسیون حقوق بشر به ممنوع شدن ترانه خوانی دختران در مکتب‌ها

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گوید که "همۀ کودکان دختر و پسر می‌توانند از حقوق خویش به صورت مساویانه و آزادانه در محدوده قوانین استفاده کنند."

تصویر بندانگشتی

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان امروز (پنج‌شنبه، ۲۱ حوت) در یک خبرنامه در واکنش به ممنوع شدن ترانه خوانی دختران در مکتب‌ها، می‌گوید که "حق آموزش، آزادی بیان و دسترسی به مهارت‌های هنری از حقوق اولیه و اساسی همۀ کودکان، بدون تبعیض مبتنی بر سن و جنس، است."

در این خبرنامه آمده‌است: "همۀ کودکان دختر و پسر می‌توانند از حقوق خویش به صورت مساویانه و آزادانه در محدوده قوانین استفاده کنند. ایجاد هر نوع محدودیت بر حقوق و آزادی‌های کودکان، خلاف اصول عمومی حقوق بشر، کنوانسیون حقوق کودک و قوانین ملی افغانستان، به‌ویژه قانون اساسی و قانون حمایت از حقوق کودک، است." 

خبرنامه می‌افزاید: "انتظار می‌رود هر نوع تصمیم وزارت معارف کشور جهت خودداری از اشتراک کودکان در نشست‌ها و برنامه‌های عمومی، تجلیل و پذیرایی، در راستای حمایت از اصول آزادی، برابری و حفظ منافع علیای کودکان باشد و ترویج‌کننده تبعیض جنسیتی نباشد."

روز گذشته، نجیبه آرین، سخن‌گوی وزارت معارف تأیید کرد که اجرای ترانه از سوی دختران دانش‌آموزی که بیشتر از دوازده ساله اند، در مکتب‌های دولتی و خصوصی، ممنوع اعلام شده‌است.

او مکتوب رسمی ریاست معارف شهر کابل را که در آن چنین دستوری به مکتب‌ها داده شده‌است را، تأیید می‌کند.

به گفتۀ او، این تصمیم پس از آن گرفته شد که خانواده‌های دانش‌آموزان از بالا بودن حجم درس در دورۀ متوسطه و لیسه، شکایت کردند.

ریاست معارف شهر کابل گفته‌است که دختران بالاتر از دوازده سال در مراسم‌های که تنها ویژۀ زنان باشد، ترانه خوانده می‌توانند.

اما این تصمیم با انتقادهای برخی از فعالان حقوق بانوان روبه‌رو شده‌است و آن را گونه‌یی از وضع محدودیت برحقوق دختران می‌دانند.

هم‌رسانی کنید