Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بخش‌هایی از راه شیرزاد – حصارک ننگرهار پس از ۱۲سال بازگشایی شدند

در نتیجۀ عملیات نیروهای امنیتی، ۲۵کلومتر راه ولسوالی شیرزاد تا مرکز ولسوالی حصارک ولایت ننگرهار پس از ۱۲سال بازگشایی شد.

مقام‌های نظامی در شرق کشور می‌گویند که این عملیات از نزدیک به دوماه بدیسنو آغاز شده بودند. به‌گفتۀ این مقام‌ها تمامی ماین‌هایی‌که در این مسیر جاسازی شده بودند نیز کشف و خنثی شدند.

ولسوالی حصارک یکی از ولسوالی‌های راهبردی ننگرهار است که با ولایت‌های لغمان، کابل، لوگر و پکتیا همسایه است.

روح‌الله، افسر پولیس در فرماندهی امنیه ولسوالی حصارک گفت: «نه اعاشه بود، نه اکمالات بود؛ زخمیان و شهیدان مان حتا تا ده ماه می‌ماندند و نمی‌توانستیم آنان را انتقال دهیم.»

زرگی ستانکزی، افسردیگر در این فرماندهی نیز افزود: «روزانه تا پنجاه هاوان بر سر ما فرود می‌آمد.»

نظامیان در حصارک می‌گویند هنوز هم شماری از اعضای طالبان در حومه‌های این ولسوالی حضور دارند.

فرمانده‌هان ارتش در شرق می‌گویند که ولسوالی حصارک از مرکزهای مهم طالبان شمرده می‌شد.

نصیر احمد ساپی، فرمانده لوای چهارم قول‌اردوی ۲۰۱سیلاب بیان داشت: «با کمک خداوند و همکاری مردم این منطقه تصفیه شد. این چنین نیست که ما این‌‎جا عملیات کردیم و دیگر به فکر امنیت اینجا نباشیم. ما اینجا بیزها و پوسته‌ها خواهیم ساخت.»

چندماه پیش دو چرخ‌بال ارتش در نزدیکی مرکز ولسوالی حصارک هنگاهی با هم برخورد و سپس سقوط کردند که نیروهای تازه نفس را به این‌جا انتقال می‌دادند. در آن رویداد دو خلبان وسه تن دیگر جان باختند.

بخش‌هایی از راه شیرزاد – حصارک ننگرهار پس از ۱۲سال بازگشایی شدند

نظامیان در حصارک می‌گویند هنوز هم شماری از اعضای طالبان در حومه‌های این ولسوالی حضور دارند.

تصویر بندانگشتی

در نتیجۀ عملیات نیروهای امنیتی، ۲۵کلومتر راه ولسوالی شیرزاد تا مرکز ولسوالی حصارک ولایت ننگرهار پس از ۱۲سال بازگشایی شد.

مقام‌های نظامی در شرق کشور می‌گویند که این عملیات از نزدیک به دوماه بدیسنو آغاز شده بودند. به‌گفتۀ این مقام‌ها تمامی ماین‌هایی‌که در این مسیر جاسازی شده بودند نیز کشف و خنثی شدند.

ولسوالی حصارک یکی از ولسوالی‌های راهبردی ننگرهار است که با ولایت‌های لغمان، کابل، لوگر و پکتیا همسایه است.

روح‌الله، افسر پولیس در فرماندهی امنیه ولسوالی حصارک گفت: «نه اعاشه بود، نه اکمالات بود؛ زخمیان و شهیدان مان حتا تا ده ماه می‌ماندند و نمی‌توانستیم آنان را انتقال دهیم.»

زرگی ستانکزی، افسردیگر در این فرماندهی نیز افزود: «روزانه تا پنجاه هاوان بر سر ما فرود می‌آمد.»

نظامیان در حصارک می‌گویند هنوز هم شماری از اعضای طالبان در حومه‌های این ولسوالی حضور دارند.

فرمانده‌هان ارتش در شرق می‌گویند که ولسوالی حصارک از مرکزهای مهم طالبان شمرده می‌شد.

نصیر احمد ساپی، فرمانده لوای چهارم قول‌اردوی ۲۰۱سیلاب بیان داشت: «با کمک خداوند و همکاری مردم این منطقه تصفیه شد. این چنین نیست که ما این‌‎جا عملیات کردیم و دیگر به فکر امنیت اینجا نباشیم. ما اینجا بیزها و پوسته‌ها خواهیم ساخت.»

چندماه پیش دو چرخ‌بال ارتش در نزدیکی مرکز ولسوالی حصارک هنگاهی با هم برخورد و سپس سقوط کردند که نیروهای تازه نفس را به این‌جا انتقال می‌دادند. در آن رویداد دو خلبان وسه تن دیگر جان باختند.

هم‌رسانی کنید