Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دانش: هرگونه نظام سیاسی باید برآمده از آرای مردم باشد

سرور دانش، معاون دوم رییس‌جمهور می‌گوید که برگزاری انتخابات از عنصرهای کلیدی نظام سیاسی افغانستان است و هرگونه نظام سیاسی باید برآمده از آرای مردم باشد.

آقای دانش تآکید می‌ورزد که حکومت افغانستان حاضر است برای رسیدن به صلح، انتخابات زودهنگام را با نظارت جامعه جهانی برگزار کند.

آقای دانش گفت: «انتخابات یک عنصر کلیدی است برای نظام سیاسی ما و به‌همین جهت رهبری حکومت، شخص رییس‌جمهور، تأکید دارد بر انتخابات و این‌که ما حاضریم برای برگزاری انتخابات زیر نظر جامعۀ بین‌المللی در هر فرصتی که این موافق‌نامه نهایی شود و به تأیید مردم افغانستان برسد.»

روز گذشته حمدالله محب، مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور گفت که آقای غنی خودش را در انتخابات زودهنگام نامزد نخواهد کرد.

گروۀ طالبان دربارۀ این‌که آیا اصل برگزاری انتخابات را برای انتقال قدرت می‌پذیرند یا نه چیزی نمی‌گوید اما محمد نعیم، یکی از سخن‌گویان این گروه می‌گوید که انتخابات بدنام شده‌است و مردم به این اصطلاحات، باور ندارند: «موضوع انتخابات در کشور ما اعتماد مردم به این موضوع از بین رفته از این موضوع چیزی جور شده که کسی باور کرده نمی‌تواند خصوصاً در پانزده سال گذشته.»

محمد نعیم می‌گوید که برگزاری انتخابات تنها راه انتخاب نظام سیاسی نیست و متخصصان دینی گروه طالبان روی شیوه‌های ایجاد نظام در افغانستان رأی‌زنی می‌کنند.

اما شماری از آگاهان سیاسی به این باور اند که طالبان به انتخابات اعتقاد ندارند و در تلاش ایجاد شورای اهل حل و عقد استند.

محمد جلال، آگاه مسایل سیاسی بیان داشت: «مشکلات اوضاع جاری، مشکلات امنیتی است، مشکلات سیاسی است، مشکلات گونه‌گون است و هم مشکلات اعتقادی است. طالبان به یک شورای اهل حل و عقد اعتقاد دارند نه یک انتخابات سراسری.»

رییس‌‎جمهور غنی پیش از این گفته‌‎است که تنها از راه انتخابات، قدرت را به جانشین‌ خود واگذار می‌کند و هرگونه توافق سیاسی صلح با طالبان باید از سوی لویه جرگه تأیید شود.

دانش: هرگونه نظام سیاسی باید برآمده از آرای مردم باشد

روز گذشته حمدالله محب، مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور گفت که آقای غنی خودش را در انتخابات زودهنگام نامزد نخواهد کرد.

تصویر بندانگشتی

سرور دانش، معاون دوم رییس‌جمهور می‌گوید که برگزاری انتخابات از عنصرهای کلیدی نظام سیاسی افغانستان است و هرگونه نظام سیاسی باید برآمده از آرای مردم باشد.

آقای دانش تآکید می‌ورزد که حکومت افغانستان حاضر است برای رسیدن به صلح، انتخابات زودهنگام را با نظارت جامعه جهانی برگزار کند.

آقای دانش گفت: «انتخابات یک عنصر کلیدی است برای نظام سیاسی ما و به‌همین جهت رهبری حکومت، شخص رییس‌جمهور، تأکید دارد بر انتخابات و این‌که ما حاضریم برای برگزاری انتخابات زیر نظر جامعۀ بین‌المللی در هر فرصتی که این موافق‌نامه نهایی شود و به تأیید مردم افغانستان برسد.»

روز گذشته حمدالله محب، مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور گفت که آقای غنی خودش را در انتخابات زودهنگام نامزد نخواهد کرد.

گروۀ طالبان دربارۀ این‌که آیا اصل برگزاری انتخابات را برای انتقال قدرت می‌پذیرند یا نه چیزی نمی‌گوید اما محمد نعیم، یکی از سخن‌گویان این گروه می‌گوید که انتخابات بدنام شده‌است و مردم به این اصطلاحات، باور ندارند: «موضوع انتخابات در کشور ما اعتماد مردم به این موضوع از بین رفته از این موضوع چیزی جور شده که کسی باور کرده نمی‌تواند خصوصاً در پانزده سال گذشته.»

محمد نعیم می‌گوید که برگزاری انتخابات تنها راه انتخاب نظام سیاسی نیست و متخصصان دینی گروه طالبان روی شیوه‌های ایجاد نظام در افغانستان رأی‌زنی می‌کنند.

اما شماری از آگاهان سیاسی به این باور اند که طالبان به انتخابات اعتقاد ندارند و در تلاش ایجاد شورای اهل حل و عقد استند.

محمد جلال، آگاه مسایل سیاسی بیان داشت: «مشکلات اوضاع جاری، مشکلات امنیتی است، مشکلات سیاسی است، مشکلات گونه‌گون است و هم مشکلات اعتقادی است. طالبان به یک شورای اهل حل و عقد اعتقاد دارند نه یک انتخابات سراسری.»

رییس‌‎جمهور غنی پیش از این گفته‌‎است که تنها از راه انتخابات، قدرت را به جانشین‌ خود واگذار می‌کند و هرگونه توافق سیاسی صلح با طالبان باید از سوی لویه جرگه تأیید شود.

هم‌رسانی کنید