Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

حملۀ مهاجمان در کابل؛ یک تن جان باخت

پولیس کابل امروز (یک‌شنبه، ۲۲ حمل) از یک درگیری میان مهاجمان طالب با نیروهای امنیتی در شهر کابل، خبر داده‌است.

یک منبع امنیتی می‌گوید که این درگیری شام شنبه در منطقۀ قلعۀ کاشف در مربوطات حوزۀ پنجم امنیتی کابل هنگامی رخ داد که دو مهاجم مسلح بر یک رنجر دبیرخانۀ مجلس سنا حمله کردند که در این رویداد یک راننده جان باخت و یکی از نگهبانان این دبیرخانه، زخمی شد.

در همین حال، فردوس فرامرز، سخنگوی پولیس کابل می‌گوید که پس از این رویداد، نیروهای امنیتی با دو مهاجم درگیر شدند که در نتیجه یک تن از مهاجمان کشته شد و یک مهاجم و دو پولیس زخم برداشته‌اند.

طالبان تاکنون دربارۀ این حمله، چیزی نگفته‌اند.

حملۀ مهاجمان در کابل؛ یک تن جان باخت

یک منبع امنیتی می‌گوید که این درگیری شام شنبه در منطقۀ قلعۀ کاشف در مربوطات حوزۀ پنجم امنیتی کابل رخ داده‌است.

Thumbnail

پولیس کابل امروز (یک‌شنبه، ۲۲ حمل) از یک درگیری میان مهاجمان طالب با نیروهای امنیتی در شهر کابل، خبر داده‌است.

یک منبع امنیتی می‌گوید که این درگیری شام شنبه در منطقۀ قلعۀ کاشف در مربوطات حوزۀ پنجم امنیتی کابل هنگامی رخ داد که دو مهاجم مسلح بر یک رنجر دبیرخانۀ مجلس سنا حمله کردند که در این رویداد یک راننده جان باخت و یکی از نگهبانان این دبیرخانه، زخمی شد.

در همین حال، فردوس فرامرز، سخنگوی پولیس کابل می‌گوید که پس از این رویداد، نیروهای امنیتی با دو مهاجم درگیر شدند که در نتیجه یک تن از مهاجمان کشته شد و یک مهاجم و دو پولیس زخم برداشته‌اند.

طالبان تاکنون دربارۀ این حمله، چیزی نگفته‌اند.

هم‌رسانی کنید