تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اعتصاب کاری دارو فروشان در اعتراض به "انحصارگرایی" حکومت

اعضای اتحادیۀ خدمات دارویی کشور در اعتراض به آن‌چه‌که انحصارگرایی حکومت در واردات دارو به کشور می‌گویند، دست به اعتصاب کاری زده‌اند و تمامی نماینده‌گی‌های فروش دارو را در پایتخت و ولایت‌ها بسته‌اند.

آنان می‌گویند که حکومت به‌گونۀ انحصاری به پنج شرکت اجازه داده‌است تا دارو به کشور وارد کنند در حالی‌که ۹۷درصد داروی مورد نیاز افغانستان از سوی اتحادیۀ خدمات دارویی وارد می‌شوند.

این داور فروشان هشدار می‌دهند که اگر اجازه واردات دارو به آنان داده نشود، از اعتصا‌ب‌کاری دست نخواهند کشید.

گل حلیم حلیم، معاون اتحادیه خدمات دارویی گفت: «در تمام افغانستان اعتصاب کاری است  و این اعتصاب کاری ما به نفع بیماران عاجل نیست و باید حکومت صدای سکتور خصوصی را بشنود.»

میرا جان قانع، عضو اتحادیه خدمات دارویی نیز افزود: «براران مسؤول که استند چرا این‌قدر بی احساس استند؟ چرا غم مردم را نمی‌خورند؟»

مسؤولان اتحادیه دارویی می‌گویند که ادارۀ غذا، طرح انحصار دارو را به چند شرکت و دواخانه‌های زنجیره‌یی داده‌است که اگر این طرح تصویب شود بهای دارو افزایش خواهد یافت و نگرانی‌های فراوان را میان مردم به‌بار خواهد آورد.

اسد ایماق، عضو اتحادیه خدمات دارویی بیان داشت: «در این وضعیت پنج شرکت را بر مردم تحمیل می‌کنید! شما خبر هستید که ده‌ها هزار نفر از همین شرکت اتحادیه نان می‌خورند.»

اسدالله کاکر، رییس اتحادیه خدمات دارویی در کشور نیز تصریح کرد: «ما خواست این است که این اداره را لغوکند و دوباره وزارت صحت‌عامه بدهد و به مشکلات که به ما به وجود آورده اند حل نمایند.»

بربنیاد آمارهای اتحادیه خدمات دارویی در کشور ۸۰۰ شرکت در این اتحادیه ثبت استند که دارو وارد می‌کنند.

اعتصاب کاری دارو فروشان در اعتراض به "انحصارگرایی" حکومت

این داور فروشان هشدار می‌دهند که اگر اجازه واردات دارو به آنان داده نشود، از اعتصا‌ب‌کاری دست نخواهند کشید.

تصویر بندانگشتی

اعضای اتحادیۀ خدمات دارویی کشور در اعتراض به آن‌چه‌که انحصارگرایی حکومت در واردات دارو به کشور می‌گویند، دست به اعتصاب کاری زده‌اند و تمامی نماینده‌گی‌های فروش دارو را در پایتخت و ولایت‌ها بسته‌اند.

آنان می‌گویند که حکومت به‌گونۀ انحصاری به پنج شرکت اجازه داده‌است تا دارو به کشور وارد کنند در حالی‌که ۹۷درصد داروی مورد نیاز افغانستان از سوی اتحادیۀ خدمات دارویی وارد می‌شوند.

این داور فروشان هشدار می‌دهند که اگر اجازه واردات دارو به آنان داده نشود، از اعتصا‌ب‌کاری دست نخواهند کشید.

گل حلیم حلیم، معاون اتحادیه خدمات دارویی گفت: «در تمام افغانستان اعتصاب کاری است  و این اعتصاب کاری ما به نفع بیماران عاجل نیست و باید حکومت صدای سکتور خصوصی را بشنود.»

میرا جان قانع، عضو اتحادیه خدمات دارویی نیز افزود: «براران مسؤول که استند چرا این‌قدر بی احساس استند؟ چرا غم مردم را نمی‌خورند؟»

مسؤولان اتحادیه دارویی می‌گویند که ادارۀ غذا، طرح انحصار دارو را به چند شرکت و دواخانه‌های زنجیره‌یی داده‌است که اگر این طرح تصویب شود بهای دارو افزایش خواهد یافت و نگرانی‌های فراوان را میان مردم به‌بار خواهد آورد.

اسد ایماق، عضو اتحادیه خدمات دارویی بیان داشت: «در این وضعیت پنج شرکت را بر مردم تحمیل می‌کنید! شما خبر هستید که ده‌ها هزار نفر از همین شرکت اتحادیه نان می‌خورند.»

اسدالله کاکر، رییس اتحادیه خدمات دارویی در کشور نیز تصریح کرد: «ما خواست این است که این اداره را لغوکند و دوباره وزارت صحت‌عامه بدهد و به مشکلات که به ما به وجود آورده اند حل نمایند.»

بربنیاد آمارهای اتحادیه خدمات دارویی در کشور ۸۰۰ شرکت در این اتحادیه ثبت استند که دارو وارد می‌کنند.

هم‌رسانی کنید