تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نیروهای ارتش درسنگین: درنبود نیروهای خارجی بی امتیاز می‌جنگیم

سربازان یک پایگاه ارتش در ولسوالی سنگین ولایت هلمند می‌گویند که پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان حاضر اند بی امتیاز برای دفاع از کشور بجنگند.

این سربازان که در صد متری خط نخست جنگ با طالبان استند، می‌گویند که خروج نیروهای خارجی از افغانستان بر انگیزۀ آنان برای خدمت و دفاع از افغانستان و نیز جنگ با هراس‌افگنی اثرگذار نخواهد بود.

ضمیر احمد نزدیک به چهار سال است که سرنشان زن نیروهای کوماندو در این پاسگاه است. او و هم‌رزمانش در بخش‌های مختلف هلمند نیز فرستاده می‌شود.

ضمیر هفت ماه است که به خانه‌اش در کندز نرفته است و تازه از جنگ با طالبان در گرشگ برگشته است: «اینجا وطن من است. اگر من نجنگم برای این وطن، پنجابی و ایرانی هرگز نمی‌جنگد! باید از وطن مان دفاع کنیم.»

اسدالله، دیگر سرباز کوماندو نیز افزود: «من حاضر استم بدون امتیاز یا تنخواه و بدون ماه‌ها رخصتی برای دفاع از کشورم کار کنم.»

این سربازان که هر یک در بیشتر از ۱۵ولایت کشور با طالبان جنگیده‌اند و ماه‌ها است که به خانه شان نرفته‌اند؛ اما ظاهرأ انگیزۀ این نیروها برای دفاع از کشور هم‌چنان بالا است.

عبدالکریم محمدی، فرمانده کندک در پایگاه ارتش در سنگین، بیان داشت: «اگر این‌ها خواستند که بروند از افغانستان ما آماده استیم  که با تمام امکانات و تجهیزات در دست داشته خود که افغانستان خودکفا باشیم و افغانستان را خودمان امنیت داخلی، مرزها و شهرها را بگیریم.»

محمد یوسف، سرباز قطعه خاص ارتش نیز افزود: «خارجی‌ها در افغانستان باشند یا نباشند این مدت یک سال می‌شود که کوماندو، نیروهای خاص، ضربتی و نیروهای هوایی ما داریم که از افغانستان دفاع کند.»

هلمند از بزرگ‌ترین پایگاه‌های طالبان و از ولایت‌های راهبردی در جنوب کشور نیز شناخته می‌شود. اوضاع امنیتی هلمند در این روزها در مقایسه به ولایت‌های دیگر جنوب آرام است.

نیروهای ارتش درسنگین: درنبود نیروهای خارجی بی امتیاز می‌جنگیم

این سربازان که هر یک در بیشتر از ۱۵ولایت کشور با طالبان جنگیده‌اند و ماه‌ها است که به خانه شان نرفته‌اند؛ اما ظاهرأ انگیزۀ این نیروها برای دفاع از کشور هم‌چنان بالا است.

تصویر بندانگشتی

سربازان یک پایگاه ارتش در ولسوالی سنگین ولایت هلمند می‌گویند که پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان حاضر اند بی امتیاز برای دفاع از کشور بجنگند.

این سربازان که در صد متری خط نخست جنگ با طالبان استند، می‌گویند که خروج نیروهای خارجی از افغانستان بر انگیزۀ آنان برای خدمت و دفاع از افغانستان و نیز جنگ با هراس‌افگنی اثرگذار نخواهد بود.

ضمیر احمد نزدیک به چهار سال است که سرنشان زن نیروهای کوماندو در این پاسگاه است. او و هم‌رزمانش در بخش‌های مختلف هلمند نیز فرستاده می‌شود.

ضمیر هفت ماه است که به خانه‌اش در کندز نرفته است و تازه از جنگ با طالبان در گرشگ برگشته است: «اینجا وطن من است. اگر من نجنگم برای این وطن، پنجابی و ایرانی هرگز نمی‌جنگد! باید از وطن مان دفاع کنیم.»

اسدالله، دیگر سرباز کوماندو نیز افزود: «من حاضر استم بدون امتیاز یا تنخواه و بدون ماه‌ها رخصتی برای دفاع از کشورم کار کنم.»

این سربازان که هر یک در بیشتر از ۱۵ولایت کشور با طالبان جنگیده‌اند و ماه‌ها است که به خانه شان نرفته‌اند؛ اما ظاهرأ انگیزۀ این نیروها برای دفاع از کشور هم‌چنان بالا است.

عبدالکریم محمدی، فرمانده کندک در پایگاه ارتش در سنگین، بیان داشت: «اگر این‌ها خواستند که بروند از افغانستان ما آماده استیم  که با تمام امکانات و تجهیزات در دست داشته خود که افغانستان خودکفا باشیم و افغانستان را خودمان امنیت داخلی، مرزها و شهرها را بگیریم.»

محمد یوسف، سرباز قطعه خاص ارتش نیز افزود: «خارجی‌ها در افغانستان باشند یا نباشند این مدت یک سال می‌شود که کوماندو، نیروهای خاص، ضربتی و نیروهای هوایی ما داریم که از افغانستان دفاع کند.»

هلمند از بزرگ‌ترین پایگاه‌های طالبان و از ولایت‌های راهبردی در جنوب کشور نیز شناخته می‌شود. اوضاع امنیتی هلمند در این روزها در مقایسه به ولایت‌های دیگر جنوب آرام است.

هم‌رسانی کنید