Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

عبدالله: رهبران سیاسی باید در گفتگو با طالبان متحد شوند

عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحۀ ملی روز شنبه (۱۱ ثور) می‌گوید که رهبران سیاسی باید در مذاکرات با طالبان متحد شوند، در غیر آن پس از خروج نیروهای امریکایی و ناتو از افغانستان، خطر جنگ‌های تلخ تری وجود خواهد داشت.

او در یک گفت‌وگو با خبرگزاری اسوشیتدپرس هشدار می‌دهد که اگر وحدت از رهبران قدرتمند فعلی در کابل دور شود، تاریخ این کشور و میلیون‌ها افغان که از بی‌کفایتی‌ها ناامید شده‌اند، دربارۀ این رهبران به سختی قضاوت خواهند کرد.

او افزود: "من نمی‌گویم که این به معنی پایان جهان برای مردم ما است. من می‌گویم که این با چالش به همراه خواهد بود. بنا بر این، نظر من این است که تمامی تمرکز برای به‌دست آوردن صلح باشد که تنها ما را شامل نمی‌شود، بل طرف دیگر را هم شامل می‌شود."

عبدالله هرچند بر مذاکرات صلح با طالبان تأکید می‌کند، اما می‌گوید که او هنوز قانع نشده‌است که طالبان صلح می‌خواهند.

در این گفتگو عبدالله می‌افزاید که اعضای گروه طالبان در روزهای گذشته با او تماس‌هایی داشته‌اند؛ اما او از طالبان خواسته‌است تا تمامی خواست‌های شانرا روی میز مذاکره بگذارند.

او در این باره به طالبان می‌گوید: "هر خواستی که دارید، روی میز مذاکره بگذارید، ما آماده هستیم روی آنها بحث کنیم. آماده هستیم تا راه‌هایی را جستجو کنیم که برای هر دو طرف، قابل قبول باشد."

در همین حال، حمدالله محب، مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور افغانستان روز شنبه در یک نشست خبری گفت که طالبان بر خلاف تعهدات شان، به‌جنگ ادامه می‌دهند.

به‌گفتۀ محب، گروۀ طالبان نه برای صلح بل برای جنگ آماده‌گی می‌گیرند. او تأکید کرد که در جنگ جاری در کشور، القاعده نقش فعال دارد.

او افزود که طالبان تمام امکانات جنگی و مواد انفجاری را از سازمان استخبارات پاکستان بدست می‌آورند: "طالبان به‌خاطر رسیدن به‌قدرت راه جنگ را انتخاب کرده‌اند و راه صلح را انتخاب نکرده‌اند و فکر می‌کنند از راه جنگ به قدرت می‌رسند، حتمأ حملات شان را زیاد می‌کنند."

محب با اشاره به فعالیت‌های القاعده در افغانستان گفت: "القاعده افغانستان را برای خود یک میدان جنگ ساخته. زور شان در دیگر جاها نمی‌رسید، آمدند وضعیت مردم افغانستان را به این حالت رسانیدند."

خروج نیروهای خارجی در حالی به‌گونۀ رسمی آغاز شده‌است که جنگ‌ها در کشور ادامه دارند.

عبدالله: رهبران سیاسی باید در گفتگو با طالبان متحد شوند

عبدالله هرچند برمذاکرات صلح با طالبان تأکید می‌کند، اما می‌گوید که او هنوز قانع نشده‌است که طالبان صلح می‌خواهند.

Thumbnail

عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحۀ ملی روز شنبه (۱۱ ثور) می‌گوید که رهبران سیاسی باید در مذاکرات با طالبان متحد شوند، در غیر آن پس از خروج نیروهای امریکایی و ناتو از افغانستان، خطر جنگ‌های تلخ تری وجود خواهد داشت.

او در یک گفت‌وگو با خبرگزاری اسوشیتدپرس هشدار می‌دهد که اگر وحدت از رهبران قدرتمند فعلی در کابل دور شود، تاریخ این کشور و میلیون‌ها افغان که از بی‌کفایتی‌ها ناامید شده‌اند، دربارۀ این رهبران به سختی قضاوت خواهند کرد.

او افزود: "من نمی‌گویم که این به معنی پایان جهان برای مردم ما است. من می‌گویم که این با چالش به همراه خواهد بود. بنا بر این، نظر من این است که تمامی تمرکز برای به‌دست آوردن صلح باشد که تنها ما را شامل نمی‌شود، بل طرف دیگر را هم شامل می‌شود."

عبدالله هرچند بر مذاکرات صلح با طالبان تأکید می‌کند، اما می‌گوید که او هنوز قانع نشده‌است که طالبان صلح می‌خواهند.

در این گفتگو عبدالله می‌افزاید که اعضای گروه طالبان در روزهای گذشته با او تماس‌هایی داشته‌اند؛ اما او از طالبان خواسته‌است تا تمامی خواست‌های شانرا روی میز مذاکره بگذارند.

او در این باره به طالبان می‌گوید: "هر خواستی که دارید، روی میز مذاکره بگذارید، ما آماده هستیم روی آنها بحث کنیم. آماده هستیم تا راه‌هایی را جستجو کنیم که برای هر دو طرف، قابل قبول باشد."

در همین حال، حمدالله محب، مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور افغانستان روز شنبه در یک نشست خبری گفت که طالبان بر خلاف تعهدات شان، به‌جنگ ادامه می‌دهند.

به‌گفتۀ محب، گروۀ طالبان نه برای صلح بل برای جنگ آماده‌گی می‌گیرند. او تأکید کرد که در جنگ جاری در کشور، القاعده نقش فعال دارد.

او افزود که طالبان تمام امکانات جنگی و مواد انفجاری را از سازمان استخبارات پاکستان بدست می‌آورند: "طالبان به‌خاطر رسیدن به‌قدرت راه جنگ را انتخاب کرده‌اند و راه صلح را انتخاب نکرده‌اند و فکر می‌کنند از راه جنگ به قدرت می‌رسند، حتمأ حملات شان را زیاد می‌کنند."

محب با اشاره به فعالیت‌های القاعده در افغانستان گفت: "القاعده افغانستان را برای خود یک میدان جنگ ساخته. زور شان در دیگر جاها نمی‌رسید، آمدند وضعیت مردم افغانستان را به این حالت رسانیدند."

خروج نیروهای خارجی در حالی به‌گونۀ رسمی آغاز شده‌است که جنگ‌ها در کشور ادامه دارند.

هم‌رسانی کنید