تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

احمد مسعود: اگر طالبان صلح نکنند مجاهدین به اقدام نظامی آماده‌اند

احمد مسعود، فرزند احمد شاه مسعود می‌گوید که اگر طالبان از گفت‌وگوهای صلح سر باز بزنند، مجاهدین برای اقدام نظامی آماده استند.

آقای مسعود که امروز چهارشنبه در مراسم گرامی‌داشت از هشتم ثور در کابل سخن می‌زد، تأکید کرد که با بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان هیچ بهانه‌یی برای جنگ وجود ندارد.

او در این باره افزود: «در صورتی که دید طرف‌ها به این باشد که راه حل در افغانستان راه حل نظامی است، ما هم آماده‌گی نظامی خود را در جمع مجاهدین، به مشوره مجاهدین به حمایت مردم و زیر چتر حمایت علما برای آوردن نظام اسلامی که خواست همه مردم است انشالله آماده‌گی خود را می‌گیریم.»

سید محمد علی جاوید، رهبر حزب حرکت اسلامی افغانستان نیز که در این مراسم شرکت کرده بود بیان داشت: «اگر مذاکرات به نتیجه رسید خوب، اگر طالب بیاید با زور به افغانستان، به کابل وارد شود و بخواهد افغانستان را تصرف کند؛ این جبهه وسیع مقاومت باید در برابر هرگونه زورگویی قیام کند.»

شرکت کننده‌گان دیگر نشست امروز با ابراز نگرانی از افزایش ناامنی‌ها و خشونت‌ها در کشور، بر ایجاد وحدت و مقاومت در برابر نابرابری‌ها تأکید کردند.

نقیب احمدزی، رییس قوم احمدزی گفت: «هر کسی که در این مملکت است و کلمه می‌گوید حیثیت برادر را دارد.»

حضرت علی، فرمانده پیشین جهادی اظهار داشت: «تا که ما و خود شما درست نکنیم، هیچ راه دیگری نداریم. ملت مسلمان است، مجاهد است، کلان‌های ما و شما بازی خوردند! باز هم بازی می‌خوردند. همین رهبر است پشت همین ایستاد می‌‎شویم.»

این هشدارها از آماده‌گی‌ها برای جنگ در حالی ابراز می‌شوند که پیش ازاین گزارش‌هایی دربارۀ مسلح شدن شماری از مردم در ولایت‌های تخار، بغلان، دایکندی و پروان پخش شده‌اند. 

احمد مسعود: اگر طالبان صلح نکنند مجاهدین به اقدام نظامی آماده‌اند

شرکت کننده‌گان دیگر نشست امروز با ابراز نگرانی از افزایش ناامنی‌ها و خشونت‌ها در کشور، بر ایجاد وحدت و مقاومت در برابر نابرابری‌ها تأکید کردند.

تصویر بندانگشتی

احمد مسعود، فرزند احمد شاه مسعود می‌گوید که اگر طالبان از گفت‌وگوهای صلح سر باز بزنند، مجاهدین برای اقدام نظامی آماده استند.

آقای مسعود که امروز چهارشنبه در مراسم گرامی‌داشت از هشتم ثور در کابل سخن می‌زد، تأکید کرد که با بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان هیچ بهانه‌یی برای جنگ وجود ندارد.

او در این باره افزود: «در صورتی که دید طرف‌ها به این باشد که راه حل در افغانستان راه حل نظامی است، ما هم آماده‌گی نظامی خود را در جمع مجاهدین، به مشوره مجاهدین به حمایت مردم و زیر چتر حمایت علما برای آوردن نظام اسلامی که خواست همه مردم است انشالله آماده‌گی خود را می‌گیریم.»

سید محمد علی جاوید، رهبر حزب حرکت اسلامی افغانستان نیز که در این مراسم شرکت کرده بود بیان داشت: «اگر مذاکرات به نتیجه رسید خوب، اگر طالب بیاید با زور به افغانستان، به کابل وارد شود و بخواهد افغانستان را تصرف کند؛ این جبهه وسیع مقاومت باید در برابر هرگونه زورگویی قیام کند.»

شرکت کننده‌گان دیگر نشست امروز با ابراز نگرانی از افزایش ناامنی‌ها و خشونت‌ها در کشور، بر ایجاد وحدت و مقاومت در برابر نابرابری‌ها تأکید کردند.

نقیب احمدزی، رییس قوم احمدزی گفت: «هر کسی که در این مملکت است و کلمه می‌گوید حیثیت برادر را دارد.»

حضرت علی، فرمانده پیشین جهادی اظهار داشت: «تا که ما و خود شما درست نکنیم، هیچ راه دیگری نداریم. ملت مسلمان است، مجاهد است، کلان‌های ما و شما بازی خوردند! باز هم بازی می‌خوردند. همین رهبر است پشت همین ایستاد می‌‎شویم.»

این هشدارها از آماده‌گی‌ها برای جنگ در حالی ابراز می‌شوند که پیش ازاین گزارش‌هایی دربارۀ مسلح شدن شماری از مردم در ولایت‌های تخار، بغلان، دایکندی و پروان پخش شده‌اند. 

هم‌رسانی کنید