Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

جان باختن دو تن در دو انفجار در ولایت پروان

در نتیجۀ دو انفجار ماین کنارجاده در ولایت پروان بامداد امروز (دوشنبه، ۲۰ ثور) دو تن جان باخت و ۱۴ تن دیگر، زخم برداشت.

مقام‌های محلی پروان می‌گویند که یک موتر کاستر که به‌سوی شمال می‌رفت؛ بامداد امروز در منطقۀ پل‌متک این ولایت آماج انفجار ماین قرار گرفت که در نتیجه دو تن جان باخت و نُه تن دیگر، زخم برداشته‌اند.

داکتر قاسم سنگین، سرطیب شفاخانۀ ملکی پروان می‌گوید که پس از این رویداد، انفجار دومی نیز در میان غیرنظامیان در محل رویداد رخ داد که در نتیجۀ آن پنج تن زخم برداشته‌اند که وضعیت سه تن شان، وخیم است.

زنان و کودکان نیز در قربانیان این انفجار شامل است.

تاکنون هیچ گروهی به شمول طالبان مسؤولیت این انفجارها را به عهده نگرفته‌است.

جان باختن دو تن در دو انفجار در ولایت پروان

مقام‌های محلی پروان می‌گویند که یک موتر کاستر که به‌سوی شمال می‌رفت؛ بامداد امروز در منطقۀ پل‌متک این ولایت آماج انفجار ماین قرار گرفت.

Thumbnail

در نتیجۀ دو انفجار ماین کنارجاده در ولایت پروان بامداد امروز (دوشنبه، ۲۰ ثور) دو تن جان باخت و ۱۴ تن دیگر، زخم برداشت.

مقام‌های محلی پروان می‌گویند که یک موتر کاستر که به‌سوی شمال می‌رفت؛ بامداد امروز در منطقۀ پل‌متک این ولایت آماج انفجار ماین قرار گرفت که در نتیجه دو تن جان باخت و نُه تن دیگر، زخم برداشته‌اند.

داکتر قاسم سنگین، سرطیب شفاخانۀ ملکی پروان می‌گوید که پس از این رویداد، انفجار دومی نیز در میان غیرنظامیان در محل رویداد رخ داد که در نتیجۀ آن پنج تن زخم برداشته‌اند که وضعیت سه تن شان، وخیم است.

زنان و کودکان نیز در قربانیان این انفجار شامل است.

تاکنون هیچ گروهی به شمول طالبان مسؤولیت این انفجارها را به عهده نگرفته‌است.

هم‌رسانی کنید