Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

جا به‌جایی نیروهای کماندو در بخش‌های آسیب‌پذیر شهر غزنی

یاسین ضیا، سرپرست وزارت دفاع ملی روز یک‌شنبه (۱۹ ثور) از جا به‌جایی نیروهای کماندو در بخش‌های آسیب‌پذیر حومه‌های شهر غزنی، خبر می‌دهد. 

یاسین ضیا به باشنده‌گان شهر غزنی اطمینان می‌دهد که با ادامۀ عملیات‌های نیروهای کماندو و نیروهای ویژه، اکنون تمامی نگرانی‌ها از حمله‌های طالبان بر شهر غزنی، از میان برداشته شده‌اند. 

هرچند وزارت دفاع ملی فرمانده قول اردوی ۲۰۳ تندر را به‌علت ناتوانی کاری بر کنار کرد، اما با شنده‌گان غزنی هنوز هم نگران امنیت شان اند. 

حومه‌های شهر غزنی در هفته‌های پسین، گواه بیشترین حمله‌های طالبان بوده‌است. 

بلال احمدی، یکی از فرماندهان کماندو گفت: «هیچ تشویش نداشته باشید ما در خدمت مردم قرار داریم و امنیت برقرار است.»

ادامۀ حمله‌های طالبان در اطراف این شهر، به‌گونه‌یی بر آرامش روحی و زنده‌گی شهر نشینان غزنه سایه افگنده‌است. 

محمد کاظم، باشندۀ شهر غزنی گفت: «نگرانی داریم که تمام چهار طرف شهر غزنی را طالبان محاصره کرده اند.»

محمدجواد رامش، باشندۀ دیگر شهر غزنی گفت: «امیدوار هستم نیروهای تازه نفسی که به غزنی آمده اند بتوانند وضعیت امنیتی غزنی را تغییر بدهند.»

واپسین پاسگاۀ نیروهای دولتی در بخش‌هایی از "قیاق" در حومه‌هایی از شهر غزنی ایجاده شده‌است، این پاسگاه برای جلوگیری از ورود طالبان به شهر غزنی، مهم دانسته می‌شود. 

سرپرست وزارت دفاع ملی گفت: «دشمن در حدود سه صد نفر در طول همین روز هایی که اقدامات داشتند تلفات داشتند و حالا دشمن کدام تحرک خاصی ندارد.»

اما بهای این جنگ را غیر نظامیانی می‌پردازند که در دو سوی خط گیر مانده‌اند.

خانوادۀ جمعه خان، یکی از این قربانیان است.

جمعه خان گفت: «ما هیچ چیز نمی خواهیم فقط می خواهیم که آرامی باشد.»

نقیب‌الله، باشندۀ شهر غزنی نیز گفت: «بیوه ها در خانه های ما زیاده شده می روند و این همه اش از سبب جنگ است و این جنگ باید متوقف شود.»

غزنی از آنجا که ولایت‌های جنوب و غرب کشور را با مرکز وصل می‌سازد، یکی از ولایت‌های کلیدی است، از همین‌رو است که حفظ این ولایت برای این نیروها، یک اولویت مهم دانسته می‌شود.

جا به‌جایی نیروهای کماندو در بخش‌های آسیب‌پذیر شهر غزنی

سرپرست وزارت دفاع ملی گفت که با ادامۀ عملیات‌های نیروهای ویژه، اکنون تمامی نگرانی‌ها از حمله‌های طالبان بر شهر غزنی، از میان برداشته شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

یاسین ضیا، سرپرست وزارت دفاع ملی روز یک‌شنبه (۱۹ ثور) از جا به‌جایی نیروهای کماندو در بخش‌های آسیب‌پذیر حومه‌های شهر غزنی، خبر می‌دهد. 

یاسین ضیا به باشنده‌گان شهر غزنی اطمینان می‌دهد که با ادامۀ عملیات‌های نیروهای کماندو و نیروهای ویژه، اکنون تمامی نگرانی‌ها از حمله‌های طالبان بر شهر غزنی، از میان برداشته شده‌اند. 

هرچند وزارت دفاع ملی فرمانده قول اردوی ۲۰۳ تندر را به‌علت ناتوانی کاری بر کنار کرد، اما با شنده‌گان غزنی هنوز هم نگران امنیت شان اند. 

حومه‌های شهر غزنی در هفته‌های پسین، گواه بیشترین حمله‌های طالبان بوده‌است. 

بلال احمدی، یکی از فرماندهان کماندو گفت: «هیچ تشویش نداشته باشید ما در خدمت مردم قرار داریم و امنیت برقرار است.»

ادامۀ حمله‌های طالبان در اطراف این شهر، به‌گونه‌یی بر آرامش روحی و زنده‌گی شهر نشینان غزنه سایه افگنده‌است. 

محمد کاظم، باشندۀ شهر غزنی گفت: «نگرانی داریم که تمام چهار طرف شهر غزنی را طالبان محاصره کرده اند.»

محمدجواد رامش، باشندۀ دیگر شهر غزنی گفت: «امیدوار هستم نیروهای تازه نفسی که به غزنی آمده اند بتوانند وضعیت امنیتی غزنی را تغییر بدهند.»

واپسین پاسگاۀ نیروهای دولتی در بخش‌هایی از "قیاق" در حومه‌هایی از شهر غزنی ایجاده شده‌است، این پاسگاه برای جلوگیری از ورود طالبان به شهر غزنی، مهم دانسته می‌شود. 

سرپرست وزارت دفاع ملی گفت: «دشمن در حدود سه صد نفر در طول همین روز هایی که اقدامات داشتند تلفات داشتند و حالا دشمن کدام تحرک خاصی ندارد.»

اما بهای این جنگ را غیر نظامیانی می‌پردازند که در دو سوی خط گیر مانده‌اند.

خانوادۀ جمعه خان، یکی از این قربانیان است.

جمعه خان گفت: «ما هیچ چیز نمی خواهیم فقط می خواهیم که آرامی باشد.»

نقیب‌الله، باشندۀ شهر غزنی نیز گفت: «بیوه ها در خانه های ما زیاده شده می روند و این همه اش از سبب جنگ است و این جنگ باید متوقف شود.»

غزنی از آنجا که ولایت‌های جنوب و غرب کشور را با مرکز وصل می‌سازد، یکی از ولایت‌های کلیدی است، از همین‌رو است که حفظ این ولایت برای این نیروها، یک اولویت مهم دانسته می‌شود.

هم‌رسانی کنید