تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

سفر همسر «محمد علی کلی» مشت زن افسانه‌یی جهان به افغانستان

خلیله گاماچو علی ، همسر محمد علی کلی مشت زن افسانه‌یی جهان به کابل آمده‌است.

 هدف از این سفر خانم کاماچو، ساخت یک ورزشگاه فتبال ازسوی بنیاد محمد علی کلی در منطقه قرغه کابل است.

در همین حال، مسؤولان فدراسیون فوتبال افغانستان با استقبال از سفر بانو خلیله کلی می‌گویند که ساخت ورزشگاه برای رشد هرچه بیشتر فتبال در افغانستان از اهمیت خاصی برخوردار است.

خلیله گاماچو علی، همسر محمد علی کلی در این باره گفت:«من آمده ام که بخشی از ماموریت این برادرمان باشم و ورزشگاه آزادی را بسازیم؛ یعنی رویایی که محمد علی می خواست با این دوستش برای افغانستان تازه بسازد. من می خواهم این کار او را ادامه دهم و به مردم ما کمک کنم که به مردم افغانستان ورزشگاه بسازند تا جوانان ورزش کنند، مبارزه کنند و در جهان از کشورشان نماینده گی کنند.»

از سوی هم، رییس فدراسیون فوتبال، ایجاد این ورزشگاه را برای رشد و پیشرفت فوتبال در کشور سود مند می‌داند و از ایجاد این ورزشگاه استقبال می‌کند.

محمد یوسف کارگر، رییس فدراسیون فوتبال گفت:«ای یک نیاز بسیار اساسی است بری افغانستان که تاثیرات مثبت بر روند فتبال بری افغانستان داره.»

به گفتۀ مسؤولان بیناد محمد علی کلی، قرار است این ورزشگاه به مساحت هشصد جریب زمین در منطقۀ قرغه کابل ساخته شود.

 

سفر همسر «محمد علی کلی» مشت زن افسانه‌یی جهان به افغانستان

از سوی هم، رییس فدراسیون فوتبال، ایجاد این ورزشگاه را برای رشد و پیشرفت فوتبال در کشور سود مند می‌داند و از ایجاد این ورزشگاه استقبال می‌کند.

Thumbnail

خلیله گاماچو علی ، همسر محمد علی کلی مشت زن افسانه‌یی جهان به کابل آمده‌است.

 هدف از این سفر خانم کاماچو، ساخت یک ورزشگاه فتبال ازسوی بنیاد محمد علی کلی در منطقه قرغه کابل است.

در همین حال، مسؤولان فدراسیون فوتبال افغانستان با استقبال از سفر بانو خلیله کلی می‌گویند که ساخت ورزشگاه برای رشد هرچه بیشتر فتبال در افغانستان از اهمیت خاصی برخوردار است.

خلیله گاماچو علی، همسر محمد علی کلی در این باره گفت:«من آمده ام که بخشی از ماموریت این برادرمان باشم و ورزشگاه آزادی را بسازیم؛ یعنی رویایی که محمد علی می خواست با این دوستش برای افغانستان تازه بسازد. من می خواهم این کار او را ادامه دهم و به مردم ما کمک کنم که به مردم افغانستان ورزشگاه بسازند تا جوانان ورزش کنند، مبارزه کنند و در جهان از کشورشان نماینده گی کنند.»

از سوی هم، رییس فدراسیون فوتبال، ایجاد این ورزشگاه را برای رشد و پیشرفت فوتبال در کشور سود مند می‌داند و از ایجاد این ورزشگاه استقبال می‌کند.

محمد یوسف کارگر، رییس فدراسیون فوتبال گفت:«ای یک نیاز بسیار اساسی است بری افغانستان که تاثیرات مثبت بر روند فتبال بری افغانستان داره.»

به گفتۀ مسؤولان بیناد محمد علی کلی، قرار است این ورزشگاه به مساحت هشصد جریب زمین در منطقۀ قرغه کابل ساخته شود.

 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره