تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خوشی مضاعف عید؛ آتش‌بس شادمانی مردم را دو برابر کرده‌است

باشنده‌گان کشور نخستین روز عید رمضان را درحالی آغاز کردند که آتش‌بس در کشور برقرار است و آنان بدون نگرانی از وقوع رویدادهای ضدامنیت به تفریح و گشت‌وگذار می‌پردازند.

شهرهای بزرگ کشور، به‌ویژه کابل، بیشتر گواه این شادی هاستند؛ اما در برخی از بخش‌های ناامن نیز مردم می‌خواهند ساعاتی را به دور از خشونت‌ها بگذرانند.

نجیبه حسینی، باشندۀ کابل گفت: «می‌خواهیم همیشه همین‌طور صلح باشد؛ مثل همین سه‌روز که آتش‌بس شده است.»

محمدرقیب فایض، باشندۀ دیگر کابل نیز افزود: «این مردم خسته‌اند! این مردم دیگر شایسته چنین رفتار نه از طرف حکومت اند، نه از طرف طالبان!»

کندز که سال‌هاست گواه جنگ‌ها بوده، یکی از همین ولایت هاست. شماری از باشنده‌گان این ولایت، امروز با گرد آمدن ازبهر تفریح در بخشی از شهر کندز، از طرف‌های درگیر خواستند که به آتش‌بس دوام‌دار رو بیاورند.

سیدحکیم، باشندۀ ولسوالی امام‌صاحب کندز گفت: «ما آمده‌ایم از ولسوالی امام‌صاحب، ولسوالیی که در آستانه عید، گواه یک جنگ بسیار شدید بود. ما آمدیم این‌جا از فضای صلح و اخوت و هم‌دلی یک‌ جمعی از جوانان بهره بردیم و لذت بردیم.»

نظیف‌الله، باشندۀ کندز نیز افزود: « از این آتش‌بس سه‌روزه ما خیلی خوشحال استیم و ما به امید این استیم که آتش‌بس ادامه پیدا کند»

غلام عباس امیری که بیش از ۵۰ سال می‌شود رباب می‌نوازد، می‌گوید حتا نواختن در فضای آرام چند ساعته هم او را به روزهای جوانی‌اش و اوانی که افغانستان امن بود، می‌کشاند: «هرقدر زبان‌هایی که در افغانستان است، کُل‌شان برادر استند، برادر بودند؛ حال ما این دعا را می‌کنیم که خدا یک صلح و آرامی را بیاورد، یک اتفاق را در بین کُل نفوس افغانستان خداوند بدهد.»

طالبان سه روز عید رمضان را آتش‌بس اعلام کرده‌اند؛ آتش‌بسی که از شب‌گذشته آغاز شد و تا روز شنبه ادامه خواهد یافت. با وجود خواست‌های جهانی، حکومت و مردم افغانستان طالبان اما گفته‌اند که آتش‌بس محدود به همین سه روز خواهد بود.

شهروندان کشور از طرف‌های درگیر می‌خواهند که به آتش‌بس دایمی و صلح تن دهند.
صلحی‌که سال‌هاست در ولایت‌های ناامنی چون کندز، مردم بیشتر از بخش‌های دیگر کشور، چشم به‌راهش مانده‌اند.

خوشی مضاعف عید؛ آتش‌بس شادمانی مردم را دو برابر کرده‌است

طالبان سه روز عید رمضان را آتش‌بس اعلام کرده‌اند؛ آتش‌بسی که از شب‌گذشته آغاز شد و تا روز شنبه ادامه خواهد یافت.

تصویر بندانگشتی

باشنده‌گان کشور نخستین روز عید رمضان را درحالی آغاز کردند که آتش‌بس در کشور برقرار است و آنان بدون نگرانی از وقوع رویدادهای ضدامنیت به تفریح و گشت‌وگذار می‌پردازند.

شهرهای بزرگ کشور، به‌ویژه کابل، بیشتر گواه این شادی هاستند؛ اما در برخی از بخش‌های ناامن نیز مردم می‌خواهند ساعاتی را به دور از خشونت‌ها بگذرانند.

نجیبه حسینی، باشندۀ کابل گفت: «می‌خواهیم همیشه همین‌طور صلح باشد؛ مثل همین سه‌روز که آتش‌بس شده است.»

محمدرقیب فایض، باشندۀ دیگر کابل نیز افزود: «این مردم خسته‌اند! این مردم دیگر شایسته چنین رفتار نه از طرف حکومت اند، نه از طرف طالبان!»

کندز که سال‌هاست گواه جنگ‌ها بوده، یکی از همین ولایت هاست. شماری از باشنده‌گان این ولایت، امروز با گرد آمدن ازبهر تفریح در بخشی از شهر کندز، از طرف‌های درگیر خواستند که به آتش‌بس دوام‌دار رو بیاورند.

سیدحکیم، باشندۀ ولسوالی امام‌صاحب کندز گفت: «ما آمده‌ایم از ولسوالی امام‌صاحب، ولسوالیی که در آستانه عید، گواه یک جنگ بسیار شدید بود. ما آمدیم این‌جا از فضای صلح و اخوت و هم‌دلی یک‌ جمعی از جوانان بهره بردیم و لذت بردیم.»

نظیف‌الله، باشندۀ کندز نیز افزود: « از این آتش‌بس سه‌روزه ما خیلی خوشحال استیم و ما به امید این استیم که آتش‌بس ادامه پیدا کند»

غلام عباس امیری که بیش از ۵۰ سال می‌شود رباب می‌نوازد، می‌گوید حتا نواختن در فضای آرام چند ساعته هم او را به روزهای جوانی‌اش و اوانی که افغانستان امن بود، می‌کشاند: «هرقدر زبان‌هایی که در افغانستان است، کُل‌شان برادر استند، برادر بودند؛ حال ما این دعا را می‌کنیم که خدا یک صلح و آرامی را بیاورد، یک اتفاق را در بین کُل نفوس افغانستان خداوند بدهد.»

طالبان سه روز عید رمضان را آتش‌بس اعلام کرده‌اند؛ آتش‌بسی که از شب‌گذشته آغاز شد و تا روز شنبه ادامه خواهد یافت. با وجود خواست‌های جهانی، حکومت و مردم افغانستان طالبان اما گفته‌اند که آتش‌بس محدود به همین سه روز خواهد بود.

شهروندان کشور از طرف‌های درگیر می‌خواهند که به آتش‌بس دایمی و صلح تن دهند.
صلحی‌که سال‌هاست در ولایت‌های ناامنی چون کندز، مردم بیشتر از بخش‌های دیگر کشور، چشم به‌راهش مانده‌اند.

هم‌رسانی کنید