تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کمیته صلیب سرخ: در ۴ ماه ۷۰۰نوزاد معلول در هرات بدنیا آمده‌اند

کمیته جهانی صلیب سرخ در هرات می‌گوید که در چهار ماه پسین، بیش از ۷۰۰نوزاد در این ولایت معلول به دنیا آمده‌اند.

بربنیاد آمارهای این نهاد مددرسان، شمار نوزادان معلول در هرات در مقایسه با ماه‌های همانند سال گذشته، نزدیک به ۳۰درصد افزایش یافته است.

فشارهای ناشی از جنگ، ناداری، استفاده بیجا از دارو و مسایل ارثی از علت‌های اصلی به دنیا آمدن نوزادان معلول گفته می‌شوند.

مسؤولان کمیته جهانی صلیب سرخ می‌گویند که روزانه از پنج تا ده نوزاد و کودک معلول برای درمان به این کمیته در شهر هرات آورده می‌شوند.

سید امید شایان، مسؤول مرکز ارتوپیدی کمیته جهانی صلیب سرخ در هرات گفت: «مجموع اطفالی که به ما مراجعه کرده در چهار ماه اول سال جاری، یک هزار و ۲۸۷ بوده و ما آن را ثبت کردیم. در میان این‌ها هفت صد تن کودکانی استند که معلولیت ولادی داشتند.»

نسرین مادر سه کودک معلول است و هر سه کودکش معلول به جهان آمده‌اند: «بیشتر دلیل معلول بودن کودکم، استرس داشتن خودم باشد. من یک آدم با استرس هستم.»

ثریا بهبود، پزشک بیان داشت: «عاملی که فوق‌العاده بر مادران در زمان ولادت دارند، جنگ است.»

در چهار ماه نخست سال پیش، نزدیک به ۵۰۰ نوزاد و کودک معلول برای درمان به کمیته جهانی صلیب سرخ در شهر هرات آورده شده‌اند. پزشکان می‌گویند که اوضاع این کودکان با استفاده از روش‌های درمانی تا اندازه‌یی بهبود یافته‌است.

کمیته صلیب سرخ: در ۴ ماه ۷۰۰نوزاد معلول در هرات بدنیا آمده‌اند

در چهار ماه نخست سال پیش، نزدیک به ۵۰۰ نوزاد و کودک معلول برای درمان به کمیته جهانی صلیب سرخ در شهر هرات آورده شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

کمیته جهانی صلیب سرخ در هرات می‌گوید که در چهار ماه پسین، بیش از ۷۰۰نوزاد در این ولایت معلول به دنیا آمده‌اند.

بربنیاد آمارهای این نهاد مددرسان، شمار نوزادان معلول در هرات در مقایسه با ماه‌های همانند سال گذشته، نزدیک به ۳۰درصد افزایش یافته است.

فشارهای ناشی از جنگ، ناداری، استفاده بیجا از دارو و مسایل ارثی از علت‌های اصلی به دنیا آمدن نوزادان معلول گفته می‌شوند.

مسؤولان کمیته جهانی صلیب سرخ می‌گویند که روزانه از پنج تا ده نوزاد و کودک معلول برای درمان به این کمیته در شهر هرات آورده می‌شوند.

سید امید شایان، مسؤول مرکز ارتوپیدی کمیته جهانی صلیب سرخ در هرات گفت: «مجموع اطفالی که به ما مراجعه کرده در چهار ماه اول سال جاری، یک هزار و ۲۸۷ بوده و ما آن را ثبت کردیم. در میان این‌ها هفت صد تن کودکانی استند که معلولیت ولادی داشتند.»

نسرین مادر سه کودک معلول است و هر سه کودکش معلول به جهان آمده‌اند: «بیشتر دلیل معلول بودن کودکم، استرس داشتن خودم باشد. من یک آدم با استرس هستم.»

ثریا بهبود، پزشک بیان داشت: «عاملی که فوق‌العاده بر مادران در زمان ولادت دارند، جنگ است.»

در چهار ماه نخست سال پیش، نزدیک به ۵۰۰ نوزاد و کودک معلول برای درمان به کمیته جهانی صلیب سرخ در شهر هرات آورده شده‌اند. پزشکان می‌گویند که اوضاع این کودکان با استفاده از روش‌های درمانی تا اندازه‌یی بهبود یافته‌است.

هم‌رسانی کنید