Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقاد خانواده‌های قربانیان حمله برمکتب دربرچی از بی‌پروایی حکومت

نزده روز پس از انفجارهای مرگ‌بار بر دانش‌آموزان مکتب سیدالشهدا در غرب کابل، اعضای خانواده‌های قربانیان این رویداد امروز پنج‌شنبه، باردیگر در یک گردهمایی در کابل خواهان بررسی جدی این حمله شدند.

خانواده‌های قربانیان این رویداد و نیز اعضای شورای علمای شیعۀ افغانستان در گردهمایی امروز حکومت را به بی‌پروایی در برابر این رویداد متهم کردند.

استاد فیاض، سخن‌گوی شواری علمای شعیه افغانستان بیان داشت: «چنانچه طرح مذکور مفید و موثر برای تأمین امنیت دانسته نشود، به مراجع امنیتی دولتی هدایت داده شود که هر چه عاجل طرح موثری را تهیه و اجرا کنند.»

جمعه‌الدین، پدر یکی از قربانیان نیز افزود: «اگر به درد ما نمی‌رسند، حداقل روی زخم مان نمک نپاشند.»

آنان می‌گویند که یک طرح امنیتی را به ریاست‌جمهوری فرستاده‌اند اما این طرح تاکنون بررسی نشده‌است.

بررسی چگونگی حمله بر مکتب سیدالشهدا، پیدا کردن سازماندهان این حمله و معرفی آنان به دادگاه جهانی جنایت‌های جنگی و روشن ساختن سرنوشت شکریه، دانش آموزی‌که پس از حمله بر این مکتب ناپدید شده‌است، ازخواست‌های دیگر شورای علمای شیعه افغانستان و خانواده‌های قربانیان انفجار بر دانش‌آموزان مکتب سیدالشهدا، استند.

عبدالله، پدر شکریه گفت: «اگر در شفاخانه‌ها می‌روم هم یافت نمی‌توانم. اگر به دولت هم می‌روم برایم پاسخ نمی‌گوید.»

محمد عارف، پدر یکی از قربانیان این رویداد نیز بیان داشت: «آیا این یک مصداق دیگری از نسل کشی نیست؟ بخدا است. شما به‌عنوان این‌که حکومت استید، به‌عنوان این‌که مسؤول استید، به‌عنوان این‌که اینان ملت شما استند پاسخ دهید.»

در سه انفجار پی‌هم در نزدیک مکتب سیدالشهدا در غرب کابل به تاریخ هژدهم ثور سال جاری، دست‌کم ۸۷ تن که بیشتر شان دانش‌آموزان بودند جان باختند و بیش از ۱۸۰تن دیگر زخمی شدند.

یکی از جان‌باخته‌گان این رویداد، ملکه بود.

فاطمه، خواهر ملکه، که نُه سال دارد اکنون در مکتب سیدالشهدا سرگرم آموزش در صنف سوم است.

او می‌گوید که این‌گونه حمله‌ها ارادۀ آنان را برای آموزش ازبین برده نمی‌توانند: «حالا که خواهرم نیست هیچ خوابیده نمی‌توانم. فکر می‌کنم وقتی صبح شود می‌آید.»

دانش‌آموزان مکتب سیدالشهدا هرچند آموزش‌های شان را ازسر گرفته‌اند، اما بیش از دوصد تن از این دانش‌آموزان با مشکلات جدی روحی و روانی روبه‌رو شده‌اند.

انتقاد خانواده‌های قربانیان حمله برمکتب دربرچی از بی‌پروایی حکومت

در سه انفجار پی‌هم در نزدیک مکتب سیدالشهدا در غرب کابل به تاریخ هژدهم ثور سال جاری، دست‌کم ۸۷ تن که بیشتر شان دانش‌آموزان بودند جان باختند و بیش از ۱۸۰تن دیگر زخمی شدند.

تصویر بندانگشتی

نزده روز پس از انفجارهای مرگ‌بار بر دانش‌آموزان مکتب سیدالشهدا در غرب کابل، اعضای خانواده‌های قربانیان این رویداد امروز پنج‌شنبه، باردیگر در یک گردهمایی در کابل خواهان بررسی جدی این حمله شدند.

خانواده‌های قربانیان این رویداد و نیز اعضای شورای علمای شیعۀ افغانستان در گردهمایی امروز حکومت را به بی‌پروایی در برابر این رویداد متهم کردند.

استاد فیاض، سخن‌گوی شواری علمای شعیه افغانستان بیان داشت: «چنانچه طرح مذکور مفید و موثر برای تأمین امنیت دانسته نشود، به مراجع امنیتی دولتی هدایت داده شود که هر چه عاجل طرح موثری را تهیه و اجرا کنند.»

جمعه‌الدین، پدر یکی از قربانیان نیز افزود: «اگر به درد ما نمی‌رسند، حداقل روی زخم مان نمک نپاشند.»

آنان می‌گویند که یک طرح امنیتی را به ریاست‌جمهوری فرستاده‌اند اما این طرح تاکنون بررسی نشده‌است.

بررسی چگونگی حمله بر مکتب سیدالشهدا، پیدا کردن سازماندهان این حمله و معرفی آنان به دادگاه جهانی جنایت‌های جنگی و روشن ساختن سرنوشت شکریه، دانش آموزی‌که پس از حمله بر این مکتب ناپدید شده‌است، ازخواست‌های دیگر شورای علمای شیعه افغانستان و خانواده‌های قربانیان انفجار بر دانش‌آموزان مکتب سیدالشهدا، استند.

عبدالله، پدر شکریه گفت: «اگر در شفاخانه‌ها می‌روم هم یافت نمی‌توانم. اگر به دولت هم می‌روم برایم پاسخ نمی‌گوید.»

محمد عارف، پدر یکی از قربانیان این رویداد نیز بیان داشت: «آیا این یک مصداق دیگری از نسل کشی نیست؟ بخدا است. شما به‌عنوان این‌که حکومت استید، به‌عنوان این‌که مسؤول استید، به‌عنوان این‌که اینان ملت شما استند پاسخ دهید.»

در سه انفجار پی‌هم در نزدیک مکتب سیدالشهدا در غرب کابل به تاریخ هژدهم ثور سال جاری، دست‌کم ۸۷ تن که بیشتر شان دانش‌آموزان بودند جان باختند و بیش از ۱۸۰تن دیگر زخمی شدند.

یکی از جان‌باخته‌گان این رویداد، ملکه بود.

فاطمه، خواهر ملکه، که نُه سال دارد اکنون در مکتب سیدالشهدا سرگرم آموزش در صنف سوم است.

او می‌گوید که این‌گونه حمله‌ها ارادۀ آنان را برای آموزش ازبین برده نمی‌توانند: «حالا که خواهرم نیست هیچ خوابیده نمی‌توانم. فکر می‌کنم وقتی صبح شود می‌آید.»

دانش‌آموزان مکتب سیدالشهدا هرچند آموزش‌های شان را ازسر گرفته‌اند، اما بیش از دوصد تن از این دانش‌آموزان با مشکلات جدی روحی و روانی روبه‌رو شده‌اند.

هم‌رسانی کنید