Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کرزی: نشست‌های صلح در داخل افغانستان برگزار شوند

حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین از طالبان و جمهوری اسلامی افغانستان می‌خواهد که نشست‌های صلح را در داخل کشور برگزار کنند.

رییس‌جمهور پیشین که امروز در گفتمان «هم‌اندیشی صلح» در کابل سخن می‌زد، تأکید کرد که تلاش‌های صلح امریکا نتیجه‌یی نداشته و روند صلح باید از پروژۀ خارجی‌ها بیرون و به یک روند ملی مبدل شود.

آقای کرزی در این باره بیان داشت: «هردو جانب قضیه افغانستان که در مقابل همدیگر قرار داده شده‌ایم - تحریک اسلامی طالبان و جمهوریت - وظیفه دارند که این پروسه را از راه ابتکار خود ما، از خود بسازیم و ببینید که در یک ماه کامیاب می‌شویم.»

او افزود: «در خاک خود بسازیم. جای داریم. خدا کند که تحریک اسلامی طالبان و حکومت ما بیایند بگویند بریم به بامیان هم هُتل خوب داریم؛ در آنجا هم هوای خوب داریم.»

سیاست‌گرانی که در نشست امروز شرکت کرده بودند، آن‌چه را که جنگ طلبی طالبان، نبود اجماع سیاسی، انحصار قدرت در ارگ و سیاست‌های نادرست حکومت می‌دانند، از علت‌های اصلی بن‌بست روند صلح دانستند و از پیامدهای آن هشدار دادند.

محمد عمر زاخیلول، رهبر حرکت نجات افغانستان گفت: «نظام یعنی یک جمع سه نفر! آیا این به دفاع می‌ارزد؟ این سوالات را آهسته آهسته پولیس ما هم می‌پرسد.»

رنگین دادفر سپنتا، مشاور پیشین امنیت ملی حامد کرزی نیز افزود: «بزرگ‌ترین مانع صلح همان نیروهای استند که جنگ می‌افروزند.»

شرکت کننده‌گان دیگر این نشست گفتند که تعهد شکنی‌های حکومت سبب شده تا مردم به عمل‌کرد حکومت بی باور شوند.

عبدالسلام عابد، عالم دین بیان داشت: «یکجا به من نشان بدهید که این حکومت وفا کرده باشد! پس در یک حکومت عهد شکن، بی اعتماد و ناباور شما می‌خواهید کی را با کی بنشانید.»

با این همه، وزارت دولت در امور صلح به تازه‌گی گفته‌است که هیئت جمهوری اسلامی افغانستان فردا سه‌شنبه به قطر می‌رود.

کرزی: نشست‌های صلح در داخل افغانستان برگزار شوند

با این همه، وزارت دولت در امور صلح به تازه‌گی گفته‌است که هیئت جمهوری اسلامی افغانستان فردا سه‌شنبه به قطر می‌رود.

تصویر بندانگشتی

حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین از طالبان و جمهوری اسلامی افغانستان می‌خواهد که نشست‌های صلح را در داخل کشور برگزار کنند.

رییس‌جمهور پیشین که امروز در گفتمان «هم‌اندیشی صلح» در کابل سخن می‌زد، تأکید کرد که تلاش‌های صلح امریکا نتیجه‌یی نداشته و روند صلح باید از پروژۀ خارجی‌ها بیرون و به یک روند ملی مبدل شود.

آقای کرزی در این باره بیان داشت: «هردو جانب قضیه افغانستان که در مقابل همدیگر قرار داده شده‌ایم - تحریک اسلامی طالبان و جمهوریت - وظیفه دارند که این پروسه را از راه ابتکار خود ما، از خود بسازیم و ببینید که در یک ماه کامیاب می‌شویم.»

او افزود: «در خاک خود بسازیم. جای داریم. خدا کند که تحریک اسلامی طالبان و حکومت ما بیایند بگویند بریم به بامیان هم هُتل خوب داریم؛ در آنجا هم هوای خوب داریم.»

سیاست‌گرانی که در نشست امروز شرکت کرده بودند، آن‌چه را که جنگ طلبی طالبان، نبود اجماع سیاسی، انحصار قدرت در ارگ و سیاست‌های نادرست حکومت می‌دانند، از علت‌های اصلی بن‌بست روند صلح دانستند و از پیامدهای آن هشدار دادند.

محمد عمر زاخیلول، رهبر حرکت نجات افغانستان گفت: «نظام یعنی یک جمع سه نفر! آیا این به دفاع می‌ارزد؟ این سوالات را آهسته آهسته پولیس ما هم می‌پرسد.»

رنگین دادفر سپنتا، مشاور پیشین امنیت ملی حامد کرزی نیز افزود: «بزرگ‌ترین مانع صلح همان نیروهای استند که جنگ می‌افروزند.»

شرکت کننده‌گان دیگر این نشست گفتند که تعهد شکنی‌های حکومت سبب شده تا مردم به عمل‌کرد حکومت بی باور شوند.

عبدالسلام عابد، عالم دین بیان داشت: «یکجا به من نشان بدهید که این حکومت وفا کرده باشد! پس در یک حکومت عهد شکن، بی اعتماد و ناباور شما می‌خواهید کی را با کی بنشانید.»

با این همه، وزارت دولت در امور صلح به تازه‌گی گفته‌است که هیئت جمهوری اسلامی افغانستان فردا سه‌شنبه به قطر می‌رود.

هم‌رسانی کنید