Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

مردم محل: غیرنظامیان در یک حملۀ هوایی در هلمند هدف قرار گرفتند

از کشته و زخمی شدن چندین غیرنظامی در حمله‌های هوایی در ولسوالی نهرسراج هلمند گزارش داده می شود. 

شماری از باشنده‌گان هلمند در جنوب افغانستان می‌گویند که پس از افتادن یک قرارگاه نیروهای ارتش به دست طالبان در منطقۀ یخچال ولسوالی نهرسراج، روستایان برای غارت داشته‌های قرارگاه رفته بودند که بر آن منطقه حمله هوایی شد.
 
هرچند، مقام‌های محلی در این باره چیزی نگفته‌اند؛ اما طالبان می‌گویند که در این حمله‌های هوایی سی غیرنظامی جان باخته‌اند و هفتاد تن دیگر زخم برداشته‌اند. 

 
 

مردم محل: غیرنظامیان در یک حملۀ هوایی در هلمند هدف قرار گرفتند

هرچند، مقام‌های محلی در این باره چیزی نگفته‌اند؛ اما طالبان می‌گویند که در این حمله‌های هوایی سی غیرنظامی جان باخته‌اند و هفتاد تن دیگر زخم برداشته‌اند. 

Thumbnail

از کشته و زخمی شدن چندین غیرنظامی در حمله‌های هوایی در ولسوالی نهرسراج هلمند گزارش داده می شود. 

شماری از باشنده‌گان هلمند در جنوب افغانستان می‌گویند که پس از افتادن یک قرارگاه نیروهای ارتش به دست طالبان در منطقۀ یخچال ولسوالی نهرسراج، روستایان برای غارت داشته‌های قرارگاه رفته بودند که بر آن منطقه حمله هوایی شد.
 
هرچند، مقام‌های محلی در این باره چیزی نگفته‌اند؛ اما طالبان می‌گویند که در این حمله‌های هوایی سی غیرنظامی جان باخته‌اند و هفتاد تن دیگر زخم برداشته‌اند. 

 
 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره