Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

یک تلویزیون خصوصی در ولایت فراه به نشرات آغاز کرد

نشرات آزمایشی تلویزیون خصوصی "مقام" امروز دوشنبه در ولایت فراه آغاز شد.

مسؤلان این تلویزیون، هدف از راه اندازی این رسانه را بازتاب آواز صلح و مبارزه با افراط‌گرایی و خشونت می‌داند.

خوشحال زلاند، مسؤول تلویزیون مقام گفت: «هدف ما از ایجاد این تلویزیون این است که صدای ملت زجرکشیده افغانستان را بلند کنیم. تمام ولایت‌های حوزۀ غرب را زیر پوشش نشراتی خود قرار می‌دهیم و تلاش می‌کنیم که در تمام ولایت‌های کلان کشور کارمند استخدام کنیم.»

این تلویزیون چهارده کارمند دارد و قرار است با آغاز نشرات رسمی شمار کارمندان آن نیز افزایش یابد.

محسن مسلم، کارمند تلویزیون مقام بیان داشت: «توسط این تلویزیون می‌خواهیم که برای همه جوان پیام دانش را برسانیم و پیام صلح را به خانه‌های مردم می‌رسانیم.»

عبدالهادی، کارمند دیگر تلویزیون مقام نیز افزود: «می‌خواهیم که توسط این تلویزیون به مردم و کشور خود خدمت بکنیم. می‌خواهیم که به مردم آگاهی‌دهی بکنیم.»

در اوضاع  کنونی که جنگ در بسیاری از بخش‌های کشور از جمله در فراه به‌طور بی‌پیشینه افزایش یافته‌است و مردم نسبت به آینده نگران استند؛ آغا فعالیت رسانه‌های تازه در زمینه بازتاب صدای مردم مهم گفته می‌شود.

اورنگ مختار، رییس اطلاعات و فرهنگ فراه اظهار داشت: «شماری از باشنده‌گان فراه برای ایجاد رسانه از ما درخواست کرده‌اند تا فعالیت رسانه‌ها در این ولایت بیشتر از این شود. در این اواخر دو رادیوی ویژۀ زنان در فراه فعال شده‌اند و در زمینه حقوق زنان و کودکان آگاهی‌دهی می‌کنند.»

امین‌الله فیضی، فعال فرهنگی در فراه نیز افزود:« وقتی‌که پیام صلح به مردم برسد مردم به صلح روی می‌آورند. این تلویزیون فرهنگ اصیل افغانی را به خانه‌‎های مردم برساند.»

در حال حاضر ده رادیو و دو تلویزیون خصوصی در فراه نشرات دارند. از این میان رادیو صدای زن و رادیو ندای زن برنامه‌های ویژۀ زنان را پخش می‌کنند.

یک تلویزیون خصوصی در ولایت فراه به نشرات آغاز کرد

در حال حاضر ده رادیو و دو تلویزیون خصوصی در فراه نشرات دارند. از این میان رادیو صدای زن و رادیو ندای زن برنامه‌های ویژۀ زنان را پخش می‌کنند.

تصویر بندانگشتی

نشرات آزمایشی تلویزیون خصوصی "مقام" امروز دوشنبه در ولایت فراه آغاز شد.

مسؤلان این تلویزیون، هدف از راه اندازی این رسانه را بازتاب آواز صلح و مبارزه با افراط‌گرایی و خشونت می‌داند.

خوشحال زلاند، مسؤول تلویزیون مقام گفت: «هدف ما از ایجاد این تلویزیون این است که صدای ملت زجرکشیده افغانستان را بلند کنیم. تمام ولایت‌های حوزۀ غرب را زیر پوشش نشراتی خود قرار می‌دهیم و تلاش می‌کنیم که در تمام ولایت‌های کلان کشور کارمند استخدام کنیم.»

این تلویزیون چهارده کارمند دارد و قرار است با آغاز نشرات رسمی شمار کارمندان آن نیز افزایش یابد.

محسن مسلم، کارمند تلویزیون مقام بیان داشت: «توسط این تلویزیون می‌خواهیم که برای همه جوان پیام دانش را برسانیم و پیام صلح را به خانه‌های مردم می‌رسانیم.»

عبدالهادی، کارمند دیگر تلویزیون مقام نیز افزود: «می‌خواهیم که توسط این تلویزیون به مردم و کشور خود خدمت بکنیم. می‌خواهیم که به مردم آگاهی‌دهی بکنیم.»

در اوضاع  کنونی که جنگ در بسیاری از بخش‌های کشور از جمله در فراه به‌طور بی‌پیشینه افزایش یافته‌است و مردم نسبت به آینده نگران استند؛ آغا فعالیت رسانه‌های تازه در زمینه بازتاب صدای مردم مهم گفته می‌شود.

اورنگ مختار، رییس اطلاعات و فرهنگ فراه اظهار داشت: «شماری از باشنده‌گان فراه برای ایجاد رسانه از ما درخواست کرده‌اند تا فعالیت رسانه‌ها در این ولایت بیشتر از این شود. در این اواخر دو رادیوی ویژۀ زنان در فراه فعال شده‌اند و در زمینه حقوق زنان و کودکان آگاهی‌دهی می‌کنند.»

امین‌الله فیضی، فعال فرهنگی در فراه نیز افزود:« وقتی‌که پیام صلح به مردم برسد مردم به صلح روی می‌آورند. این تلویزیون فرهنگ اصیل افغانی را به خانه‌‎های مردم برساند.»

در حال حاضر ده رادیو و دو تلویزیون خصوصی در فراه نشرات دارند. از این میان رادیو صدای زن و رادیو ندای زن برنامه‌های ویژۀ زنان را پخش می‌کنند.

هم‌رسانی کنید