تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

انتقاد نماینده‌گان از ناروشن بودن رهبری وزارت‌های داخله و دفاع

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان، سرنوشت ناروشن رهبری وزارت‌های امور داخله و دفاع ملی را یکی ازعلت‌های اصلی بدتر شدن اوضاع امنیتی در کشور می‌دانند.

این نماینده‌گان می‌گویند که با گذشت سه ماه از برکناری وزیر داخله، تاکنون رییس‌جمهور و عبدالله الله نتوانسته‌اند بر سر تعیین نامزد وزیر تازه به این وزارت کلیدی به توافق برسند.

شگوفه نورزی، یکی از این نماینده‌گان گفت: «ما صبح تصمیم گرفتیم که با مسؤولان نهادهای امنیتی جلسه داشته باشیم، اما نمی فهمیم با کی؟ کسی که صلاحیت داشته باشد اصلا حضور ندارد.»

در همین حال منابع می‌گویند که رأی‌زنی‌ها میان نماینده‌گان رییس‌جمهور غنی و عبدالله عبدالله بر سر تعیین نامزد وزیر امور داخله ادامه دارند؛ اما تا هنگامی‌که کرسی مناسبی برای حیات الله حیات، سرپرست وزارت داخله، درنظر گرفته نشود، او همچون سرپرست وزارت امور داخله باقی خواهد ماند.

نزدیک به یک هفته است که اسدالله خالد، وزیر دفاع ملی، پس از برگشت از سفر شش ماهه‌‎اش، دوباره به بیرون از کشور رفته‌است و این وزارت از سوی معاون نخست این وزارت رهبری می‌شود.

هم‌‎چنین پس از معرفی صبور قانع همچون والی تازه هرات، هیچ فردی تاکنون به‌جای او به‌عنوان معیین ارشد امنیتی وزارت امور داخله تعیین نشده‌است. درکنار این، پس از برکنار ایوب سالنگی، هارون رشید شیرزاد، رییس پیشین اموراقتصادی شورای امنیت ملی، معاون نخست وزارت امورداخله گماشته شده‌است.

میر افغان صافی، عضو مجلس نماینده‌گان اظهار داشت: «سرپرست وزارت امور داخله روشن نیست، معین ارشد حضور ندارد، وزیر دفاع نیست، در وزارت نیز مشکلات است، این‌ها همه بر جنگ تاثیر دارد.»
صالح محمد ریگستانی، نظامی پیشین نیز افزود:  «در این چنین حالت، غفلت و عدم حضور وظیفوی قابل پرسش و غیرقابل بخشش است.»

در کنار این، در این اواخر برخی تغییراتی در سمت‌های بلند ریاست عمومی امنیت ملی یکی از نهادهای دیگر امنیتی به‌میان آمده اند.

انتقاد نماینده‌گان از ناروشن بودن رهبری وزارت‌های داخله و دفاع

هم‌اکنون در بیست ولایت نبردها میان نیروهای امنیتی و طالبان جریان دارند. در چند ماه اخیر، در حدود سی ولسوالی بدست طالبان افتاده‌اند.

Thumbnail

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان، سرنوشت ناروشن رهبری وزارت‌های امور داخله و دفاع ملی را یکی ازعلت‌های اصلی بدتر شدن اوضاع امنیتی در کشور می‌دانند.

این نماینده‌گان می‌گویند که با گذشت سه ماه از برکناری وزیر داخله، تاکنون رییس‌جمهور و عبدالله الله نتوانسته‌اند بر سر تعیین نامزد وزیر تازه به این وزارت کلیدی به توافق برسند.

شگوفه نورزی، یکی از این نماینده‌گان گفت: «ما صبح تصمیم گرفتیم که با مسؤولان نهادهای امنیتی جلسه داشته باشیم، اما نمی فهمیم با کی؟ کسی که صلاحیت داشته باشد اصلا حضور ندارد.»

در همین حال منابع می‌گویند که رأی‌زنی‌ها میان نماینده‌گان رییس‌جمهور غنی و عبدالله عبدالله بر سر تعیین نامزد وزیر امور داخله ادامه دارند؛ اما تا هنگامی‌که کرسی مناسبی برای حیات الله حیات، سرپرست وزارت داخله، درنظر گرفته نشود، او همچون سرپرست وزارت امور داخله باقی خواهد ماند.

نزدیک به یک هفته است که اسدالله خالد، وزیر دفاع ملی، پس از برگشت از سفر شش ماهه‌‎اش، دوباره به بیرون از کشور رفته‌است و این وزارت از سوی معاون نخست این وزارت رهبری می‌شود.

هم‌‎چنین پس از معرفی صبور قانع همچون والی تازه هرات، هیچ فردی تاکنون به‌جای او به‌عنوان معیین ارشد امنیتی وزارت امور داخله تعیین نشده‌است. درکنار این، پس از برکنار ایوب سالنگی، هارون رشید شیرزاد، رییس پیشین اموراقتصادی شورای امنیت ملی، معاون نخست وزارت امورداخله گماشته شده‌است.

میر افغان صافی، عضو مجلس نماینده‌گان اظهار داشت: «سرپرست وزارت امور داخله روشن نیست، معین ارشد حضور ندارد، وزیر دفاع نیست، در وزارت نیز مشکلات است، این‌ها همه بر جنگ تاثیر دارد.»
صالح محمد ریگستانی، نظامی پیشین نیز افزود:  «در این چنین حالت، غفلت و عدم حضور وظیفوی قابل پرسش و غیرقابل بخشش است.»

در کنار این، در این اواخر برخی تغییراتی در سمت‌های بلند ریاست عمومی امنیت ملی یکی از نهادهای دیگر امنیتی به‌میان آمده اند.

هم‌رسانی کنید