Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

افزایش قتل های هدفمند؛ شش تن به شمول چهار نظامی در کابل کشته شدند

به ادامه رویداد های جنایی و ترور های هدفمند، امروز جمعه (۲۸ جوزا) شش تن به شمول چهار نظامی در چهار رویداد جداگانه‌ی ضد امنیت در شهر کابل جان باختند و سه تن دیگر زخمی شدند.

پنج شنبه شب تنفگداران موتر سایکیل سوار دو سرباز پولیس را در منطقه کشکک ولسوالی پغمان در نزدیک یک پاسگاه نیروهای دولتی با شلیک گلوله کشتند و یک غیرنظامی را که دوکاندار بود، زخمی ساختند.

مینه گل، یکی از گواهان این رویداد بیان کرد: " شلیک شد، که شلیک شد آمدم، مامایم زخمی شده بود و به شفاخانه انتقالش دادم. اما آمدیم که دو سرباز شهید شده است."

اسمعیل، یکی دیگر از گواهان این رویداد گفت: " هر روز درد و غم است. که یکی از نزدیکان یک خانواده می رود، ما نگران استیم."

در یک درگیری مسلحانه دیگر در نزدیک چهار راه دهمزنگ حوزه سوم امنیتی کابل ، دو تن کشه شدند و دو تن دیگر زخم برداشته اند.

پولیس می‌گوید که این درگیری میان دزدان و یک منسوب امنیتی رخ داده است.

در همین حال، از ترور یک افسر ارتش در حوزه پنجم و یک افسر ارتش در حوزه هشتم پایتخت نیز گزارش شده است.

عبدالهادی، یکی از باشنده‌گان کابل اظهار داشت: " این قسم تاکی، تاکی ناامنی، بسیار زیاد شده و مردم به تنگ آمده است."

از سویی هم در یک درگیری مسلحانه در حوزه سوم امنیتی شهر کابل نیز دو تن کشته شدند و دو تن دیگر زخمی شدند.

پولیس کابل می گوید که تیراندازی یک منسوب امنیتی، به کشته و زخمی شدن این چهار تن انجامیده است و این منسوب ادعا می‌کند که این چهار تن قصد سرقت پول و سلاح  او را داشتند.

هارون، یکی از گواهان این رویداد ابراز داشت: " کارمند امنیت بود. بالای یکدیگر تفنکچه کشیده بودن و چند نفر کشته و زخمی شدند."

شیرین آغا،  یکی دیگر از گواهان این رویداد گفت: " بیکاری و بی روزگاری یست، مردم هراس دارد و کاری از دستش نمی شود. یک موبایل که موبایل است از دست فرار می دهند."

کابل در ماه های پسین گواه رویداد های ضد امنیت از جمله ماین های مقناطیسی، ترور های هدفمندانه و نیز قتل های برخاسته از رویداد های جنایی بوده است.

به گفته پایتخت نشینان، پولیس در مهار این ناامنی ها برنامه کارا نداشته است.

افزایش قتل های هدفمند؛ شش تن به شمول چهار نظامی در کابل کشته شدند

یک افسر ارتش از سوی مردان مسلح ناشناس در حوزه پنجم، یک افسر ارتش در حوزه هشتم و دو سرباز پولیس در ولسوالی پغمان  امروز در کابل به گونه هدفمندانه ترور شدند.

Thumbnail

به ادامه رویداد های جنایی و ترور های هدفمند، امروز جمعه (۲۸ جوزا) شش تن به شمول چهار نظامی در چهار رویداد جداگانه‌ی ضد امنیت در شهر کابل جان باختند و سه تن دیگر زخمی شدند.

پنج شنبه شب تنفگداران موتر سایکیل سوار دو سرباز پولیس را در منطقه کشکک ولسوالی پغمان در نزدیک یک پاسگاه نیروهای دولتی با شلیک گلوله کشتند و یک غیرنظامی را که دوکاندار بود، زخمی ساختند.

مینه گل، یکی از گواهان این رویداد بیان کرد: " شلیک شد، که شلیک شد آمدم، مامایم زخمی شده بود و به شفاخانه انتقالش دادم. اما آمدیم که دو سرباز شهید شده است."

اسمعیل، یکی دیگر از گواهان این رویداد گفت: " هر روز درد و غم است. که یکی از نزدیکان یک خانواده می رود، ما نگران استیم."

در یک درگیری مسلحانه دیگر در نزدیک چهار راه دهمزنگ حوزه سوم امنیتی کابل ، دو تن کشه شدند و دو تن دیگر زخم برداشته اند.

پولیس می‌گوید که این درگیری میان دزدان و یک منسوب امنیتی رخ داده است.

در همین حال، از ترور یک افسر ارتش در حوزه پنجم و یک افسر ارتش در حوزه هشتم پایتخت نیز گزارش شده است.

عبدالهادی، یکی از باشنده‌گان کابل اظهار داشت: " این قسم تاکی، تاکی ناامنی، بسیار زیاد شده و مردم به تنگ آمده است."

از سویی هم در یک درگیری مسلحانه در حوزه سوم امنیتی شهر کابل نیز دو تن کشته شدند و دو تن دیگر زخمی شدند.

پولیس کابل می گوید که تیراندازی یک منسوب امنیتی، به کشته و زخمی شدن این چهار تن انجامیده است و این منسوب ادعا می‌کند که این چهار تن قصد سرقت پول و سلاح  او را داشتند.

هارون، یکی از گواهان این رویداد ابراز داشت: " کارمند امنیت بود. بالای یکدیگر تفنکچه کشیده بودن و چند نفر کشته و زخمی شدند."

شیرین آغا،  یکی دیگر از گواهان این رویداد گفت: " بیکاری و بی روزگاری یست، مردم هراس دارد و کاری از دستش نمی شود. یک موبایل که موبایل است از دست فرار می دهند."

کابل در ماه های پسین گواه رویداد های ضد امنیت از جمله ماین های مقناطیسی، ترور های هدفمندانه و نیز قتل های برخاسته از رویداد های جنایی بوده است.

به گفته پایتخت نشینان، پولیس در مهار این ناامنی ها برنامه کارا نداشته است.

هم‌رسانی کنید