Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نسل ۱۴۹گونۀ حیوان بومی کشور در حال انقراض است

مسؤولان باغ وحش کابل می‌گویند که از میان ۵۰۰ گونه حیوان بومی کشور، نسل ۱۴۹گونۀ آن در حال انقراض است.

عزیزگل ثاقب، رییس باغ‌ وحش کابل که امروز در مراسم گرامی‌داشت از هفتۀ محیط زیست سخن می‎زد، ابراز نگرانی کرد که اگر قاچاق و شکار این حیوانات ادامه یابد، این حیوانات در کشور نابود خواهند شد.

او در این باره گفت: «مردم باید حیوانات را شکار نکنند. قاچاق نکنند. زورمندان به‌خاطر خوشی چند تن از مردم خود حیوانات را که ممنوع است باید در خانه‌های خود نگهداری نکنند.»

هم‌اکنون از یک صد گونه حیوان در باغ ‌وحش کابل نسل‌گیری جریان دارد. "احیای مجدد ایکو سیستم" شعار امسال گرامی‌داشت از هفته محیط زیست است.

محمد آصف نوری، استاد دانشکدۀ وترنری دانشگاه کابل در مراسم امروز گفت: «بعضی پرنده‌گانی است که در افغانستان است اما در کشورهای دیگر وجود ندارد. امروزه می‌بینیم که بعضی از کشورها می‌آیند و بعضی از پرنده‌گان را به شکل قاچاق و خودسرانه از اینجا انتقال می‌دهد و بعضی از مردم فرهنگ نگهداری از پرنده‌گان و حیواناتی که در کشور ما وجود دارد را ندارند.»

در کنار شکار، نسل‌کشی بی‌رویه حیوانات، نگهداری نسل خودسرانه حیوانات درحال انقراض در خانه‌ها و انتقال خودسرانه حیوانات به کشورهای دیگر، جنگ و ناامنی و هوای آلوده نسل چندین گونه حیوان ناب کشور را با خطر انقراض روبه‌رو ساخته‌اند.

نصیر احمد سروری، استاد دانشکده وترنری دانشگاه کابل بیان داشت: «زمانی‌که هوا آلوده باشد پرنده‌گان نمی‌توانند در اینجا زنده‌گی بکنند. یا مواد غذایی به آنان مسیر نمی‌شود. در بعضی از مناطق جنگ شدید که است ازین که حیوانات مانند انسان‌ها طبیعت دارد که از سروصدا و جنگ ترس دارند و این از نیزیکی از عامل است که پرنده‌گان مهاجرت می‌کنند.»

سازمان ملل متحد سال‌هاست که با کشورهای گونه‌گون جهان برای نجات نسل حیوانانت درحال انقراض کار می‌کند.

نسل ۱۴۹گونۀ حیوان بومی کشور در حال انقراض است

هم‌اکنون از یک صد گونه حیوان در باغ ‌وحش کابل نسل‌گیری جریان دارد.

تصویر بندانگشتی

مسؤولان باغ وحش کابل می‌گویند که از میان ۵۰۰ گونه حیوان بومی کشور، نسل ۱۴۹گونۀ آن در حال انقراض است.

عزیزگل ثاقب، رییس باغ‌ وحش کابل که امروز در مراسم گرامی‌داشت از هفتۀ محیط زیست سخن می‎زد، ابراز نگرانی کرد که اگر قاچاق و شکار این حیوانات ادامه یابد، این حیوانات در کشور نابود خواهند شد.

او در این باره گفت: «مردم باید حیوانات را شکار نکنند. قاچاق نکنند. زورمندان به‌خاطر خوشی چند تن از مردم خود حیوانات را که ممنوع است باید در خانه‌های خود نگهداری نکنند.»

هم‌اکنون از یک صد گونه حیوان در باغ ‌وحش کابل نسل‌گیری جریان دارد. "احیای مجدد ایکو سیستم" شعار امسال گرامی‌داشت از هفته محیط زیست است.

محمد آصف نوری، استاد دانشکدۀ وترنری دانشگاه کابل در مراسم امروز گفت: «بعضی پرنده‌گانی است که در افغانستان است اما در کشورهای دیگر وجود ندارد. امروزه می‌بینیم که بعضی از کشورها می‌آیند و بعضی از پرنده‌گان را به شکل قاچاق و خودسرانه از اینجا انتقال می‌دهد و بعضی از مردم فرهنگ نگهداری از پرنده‌گان و حیواناتی که در کشور ما وجود دارد را ندارند.»

در کنار شکار، نسل‌کشی بی‌رویه حیوانات، نگهداری نسل خودسرانه حیوانات درحال انقراض در خانه‌ها و انتقال خودسرانه حیوانات به کشورهای دیگر، جنگ و ناامنی و هوای آلوده نسل چندین گونه حیوان ناب کشور را با خطر انقراض روبه‌رو ساخته‌اند.

نصیر احمد سروری، استاد دانشکده وترنری دانشگاه کابل بیان داشت: «زمانی‌که هوا آلوده باشد پرنده‌گان نمی‌توانند در اینجا زنده‌گی بکنند. یا مواد غذایی به آنان مسیر نمی‌شود. در بعضی از مناطق جنگ شدید که است ازین که حیوانات مانند انسان‌ها طبیعت دارد که از سروصدا و جنگ ترس دارند و این از نیزیکی از عامل است که پرنده‌گان مهاجرت می‌کنند.»

سازمان ملل متحد سال‌هاست که با کشورهای گونه‌گون جهان برای نجات نسل حیوانانت درحال انقراض کار می‌کند.

هم‌رسانی کنید