Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

جان باختن آمر حوزۀ ششم شهر غزنی در انفجار ماین کنار جاده

یک منبع امنیتی امروز (دوشنبه، ۷ سرطان) می‌گوید که یونس رمضانی، آمر حوزۀ شش غزنی در نتیجۀ یک انفجار ماین کنار جاده جان باخت و سه تن دیگر، زخم برداشته‌اند.

منبع افزود که این رویداد شام گذشته در حوزۀ ششم هنگامی رخ داد که موتر آقای رمضانی با یک ماین کنار جاده، برخورد کرد.

مقام‌های امنیتی تاکنون دربارۀ این رویداد، چیزی نگفته‌اند.

تاکنون هیچ گروهی به شمول طالبان مسؤولیت این انفجار را به عهده نگرفته‌است.

جان باختن آمر حوزۀ ششم شهر غزنی در انفجار ماین کنار جاده

این رویداد شام گذشته در حوزۀ ششم هنگامی رخ داد که موتر آمر حوزۀ شش شهر غزنی با یک ماین کنار جاده، برخورد کرد.

Thumbnail

یک منبع امنیتی امروز (دوشنبه، ۷ سرطان) می‌گوید که یونس رمضانی، آمر حوزۀ شش غزنی در نتیجۀ یک انفجار ماین کنار جاده جان باخت و سه تن دیگر، زخم برداشته‌اند.

منبع افزود که این رویداد شام گذشته در حوزۀ ششم هنگامی رخ داد که موتر آقای رمضانی با یک ماین کنار جاده، برخورد کرد.

مقام‌های امنیتی تاکنون دربارۀ این رویداد، چیزی نگفته‌اند.

تاکنون هیچ گروهی به شمول طالبان مسؤولیت این انفجار را به عهده نگرفته‌است.

هم‌رسانی کنید