Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

عبدالله: امریکا برای ادامه حمایت پس از خروج نیروهای افغان تعهدکرد

رییس شورای عالی مصالحه ملی می گوید که مقام های امریکایی برای ادامه حمایت مالی وسیاسی پس از خروج سربازان امریکایی از افغانستان تعهد سپردند.

آقای عبدالله می افزاید که طالبان با حاضر نشدن به مذاکرات صلح  و با بیرون شدن نیرو های خارجی از افغانستان خشونت ها و حمله های شان را بر بخش های از کشور افزایش داده اند./ او می افزاید که در چنین اوضاعی اولویت حکومت  افغانستان دفاع است.

عبدالله عبدالله که به تازه گی با رییس جمهور غنی از یک سفر رسمی از ایالات متحد اریکا برگشته است، مهم ترین هدف این سفر را رایزنی درباره پایان حضور نیرو های خارجی درافغانستان و آغاز فصل تازه ازهمکاری های واشنگتن با افغانستان می داند.

آقای عبدالله گفت: «در سطح منطقه برای هماهنگی بیشتر منطقه برای حمایت از پروسه صلح و کمک به مردم افغانستان کار صورت بگیرد تعهد سپردند، در این که با متحدین ایالات متحد امریکا کار می کنند، تا این که آنها هم سهم خود را در حمایت از نیرو های دفاعی از یک طرف و در حمایت از مردم افغانستان و کمک به مردم افغانستان در عرصه های مختلف ادامه بدهند وعده سپردند.»

آقای عبدالله طالبان را به لجاجت برای ادامه خشونت ها و جنگ متهم می سازد و می گوید که اکنون اولویت حکومت افغانستان پشتیبانی  از نیرو های امنیتی و مردم است.

او افزود: «به معنای تغییر باور ما در راه صلح آمیز قضیه نیست و در این راستا کوشش ها ادامه پیدا خواهد کرد اما در عین حال چیزی که امروز در اولویت قرار دارد دفاع از مردم و حمایت مردم از نیرو های امنیتی و دفاعی شان است.»

عبدالله عبدالله علت بیرون شدن نیرو های دولتی را از برخی از ولسوالی ها، ضعف ها و برخی مشکلات در نهاد های امنیتی و دفاعی می داند.

نظیفه یوسف بیک، عضو مجلس نماینده گان، گفت: «شخصن خودم با وزیر صاحب دفاع لوی درستیز مسوولین زیربط تماس داشتم ولی بدبختانه هیچ نوع توجه نکردد به همین شکل اگر ادامه داشته باشد ما شاهد سقوط دو سه ولایت خواهیم بود.»

جو بایدن رییس جمهور ایلات متحد امریکا در دیدار با اشرف غنی و عبدالله عبدالله به روز جمعه در کاخ سفید خشونت های اخیر در افغاسنتان را بی معنا گفت و از آنان خواست که افغانان باید خودشان درباره آینده خویش تصمیم بگیرند.

عبدالله: امریکا برای ادامه حمایت پس از خروج نیروهای افغان تعهدکرد

آقای عبدالله علت بیرون شدن نیرو های دولتی را از برخی از ولسوالی ها، ضعف ها و برخی مشکلات در نهادهای امنیتی و دفاعی می‌داند.

تصویر بندانگشتی

رییس شورای عالی مصالحه ملی می گوید که مقام های امریکایی برای ادامه حمایت مالی وسیاسی پس از خروج سربازان امریکایی از افغانستان تعهد سپردند.

آقای عبدالله می افزاید که طالبان با حاضر نشدن به مذاکرات صلح  و با بیرون شدن نیرو های خارجی از افغانستان خشونت ها و حمله های شان را بر بخش های از کشور افزایش داده اند./ او می افزاید که در چنین اوضاعی اولویت حکومت  افغانستان دفاع است.

عبدالله عبدالله که به تازه گی با رییس جمهور غنی از یک سفر رسمی از ایالات متحد اریکا برگشته است، مهم ترین هدف این سفر را رایزنی درباره پایان حضور نیرو های خارجی درافغانستان و آغاز فصل تازه ازهمکاری های واشنگتن با افغانستان می داند.

آقای عبدالله گفت: «در سطح منطقه برای هماهنگی بیشتر منطقه برای حمایت از پروسه صلح و کمک به مردم افغانستان کار صورت بگیرد تعهد سپردند، در این که با متحدین ایالات متحد امریکا کار می کنند، تا این که آنها هم سهم خود را در حمایت از نیرو های دفاعی از یک طرف و در حمایت از مردم افغانستان و کمک به مردم افغانستان در عرصه های مختلف ادامه بدهند وعده سپردند.»

آقای عبدالله طالبان را به لجاجت برای ادامه خشونت ها و جنگ متهم می سازد و می گوید که اکنون اولویت حکومت افغانستان پشتیبانی  از نیرو های امنیتی و مردم است.

او افزود: «به معنای تغییر باور ما در راه صلح آمیز قضیه نیست و در این راستا کوشش ها ادامه پیدا خواهد کرد اما در عین حال چیزی که امروز در اولویت قرار دارد دفاع از مردم و حمایت مردم از نیرو های امنیتی و دفاعی شان است.»

عبدالله عبدالله علت بیرون شدن نیرو های دولتی را از برخی از ولسوالی ها، ضعف ها و برخی مشکلات در نهاد های امنیتی و دفاعی می داند.

نظیفه یوسف بیک، عضو مجلس نماینده گان، گفت: «شخصن خودم با وزیر صاحب دفاع لوی درستیز مسوولین زیربط تماس داشتم ولی بدبختانه هیچ نوع توجه نکردد به همین شکل اگر ادامه داشته باشد ما شاهد سقوط دو سه ولایت خواهیم بود.»

جو بایدن رییس جمهور ایلات متحد امریکا در دیدار با اشرف غنی و عبدالله عبدالله به روز جمعه در کاخ سفید خشونت های اخیر در افغاسنتان را بی معنا گفت و از آنان خواست که افغانان باید خودشان درباره آینده خویش تصمیم بگیرند.

هم‌رسانی کنید