Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سرپرست وزارت دفاع: طالبان از راه جنگ پیروز نخواهند شد

بسم‌الله محمدی، سرپرست وزارت دفاع ملی، در سفرش به ولایت میدان وردک به طالبان هشدار می‌دهد که از راه جنگ پیروز نخواهند شد.

سرپرست وزارت دفاع ملی، تأکید می‌کند که اکنون مردم نیز در کنار نیروهای دولتی برای رویارویی با طالبان آماده‌گی دارند و طالبان نمی‌توانند با مردم مقابله کنند.

بسم‌الله محمدی در این باره بیان داشت: «جنگ راه حل نیست. اگر جنگ راه حل می‌بود در این بیست سال معلوم بود. بنآ اگر آنان بخواهند از راه جنگ و خشونت بر مردم افغانستان خود را تحمیل کنند، آرمان خود را به گور خواهند برد. این‌ها بدانند که از راه خشونت نمی‌شود.»

پروان، میدان وردک، لوگر و لغمان چهار ولایت در همجواری کابل استند که در دوماه اخیر شماری از ولسوالی‌های آن‌ها بدست طالبان افتاده‌اند؛ اما تاکنون عملیات پس‌گیری این ولسوالی‌ها آغاز نشده‌اند.

لونگ فیضان، والی میدان وردک اظهار داشت: «اگر به راستی طالب یک‌بار دیگر باز می‌خواهد تجربه گذشته خود را تکرار کند؛ تجربه تلخ برای شان خواهد بود.»

فایض سیدخیلی، فرمانده نیروهای بسیج مردمی در غوربند نیز تصریح کرد: «اگر واقعآ وجدان دارند و کمی به این وطن عشق دارند، بگذارند و صدای بیرونی‌ها را لبیک نگویند.»

در همین حال، نیروهای دولتی و خیزش مردمی در خطوط نخست جنگ می‌گویند که می‌کوشند تا حمله‌های طالبان عقب زده شوند.

دوست محمد، عضو نیروهای خیزش مردمی گفت: «اگر طالب بخواهد به‌‎ زور و قدرت طلبی یا استمرار برما قانون را بیارد یا تغییری بیاوردد، آن را خواب ببیند.»

جنگ در بخش‌های کشور پس از آغاز روند بیرون شدن نیروهای خارجی در اول ماه می در افغانستان اوج گرفتند.

بربنیاد آمارها تنها در دو ماه اخیر حدود یک صد ولسوالی بدست طالبان افتاده‌اند؛ اما نهادهای امنیتی می‌گویند یازده ولسوالی را پس گرفتند.

سرپرست وزارت دفاع: طالبان از راه جنگ پیروز نخواهند شد

بربنیاد آمارها تنها در دو ماه اخیر حدود یک صد ولسوالی بدست طالبان افتاده‌اند؛ اما نهادهای امنیتی می‌گویند یازده ولسوالی را پس گرفتند.

تصویر بندانگشتی

بسم‌الله محمدی، سرپرست وزارت دفاع ملی، در سفرش به ولایت میدان وردک به طالبان هشدار می‌دهد که از راه جنگ پیروز نخواهند شد.

سرپرست وزارت دفاع ملی، تأکید می‌کند که اکنون مردم نیز در کنار نیروهای دولتی برای رویارویی با طالبان آماده‌گی دارند و طالبان نمی‌توانند با مردم مقابله کنند.

بسم‌الله محمدی در این باره بیان داشت: «جنگ راه حل نیست. اگر جنگ راه حل می‌بود در این بیست سال معلوم بود. بنآ اگر آنان بخواهند از راه جنگ و خشونت بر مردم افغانستان خود را تحمیل کنند، آرمان خود را به گور خواهند برد. این‌ها بدانند که از راه خشونت نمی‌شود.»

پروان، میدان وردک، لوگر و لغمان چهار ولایت در همجواری کابل استند که در دوماه اخیر شماری از ولسوالی‌های آن‌ها بدست طالبان افتاده‌اند؛ اما تاکنون عملیات پس‌گیری این ولسوالی‌ها آغاز نشده‌اند.

لونگ فیضان، والی میدان وردک اظهار داشت: «اگر به راستی طالب یک‌بار دیگر باز می‌خواهد تجربه گذشته خود را تکرار کند؛ تجربه تلخ برای شان خواهد بود.»

فایض سیدخیلی، فرمانده نیروهای بسیج مردمی در غوربند نیز تصریح کرد: «اگر واقعآ وجدان دارند و کمی به این وطن عشق دارند، بگذارند و صدای بیرونی‌ها را لبیک نگویند.»

در همین حال، نیروهای دولتی و خیزش مردمی در خطوط نخست جنگ می‌گویند که می‌کوشند تا حمله‌های طالبان عقب زده شوند.

دوست محمد، عضو نیروهای خیزش مردمی گفت: «اگر طالب بخواهد به‌‎ زور و قدرت طلبی یا استمرار برما قانون را بیارد یا تغییری بیاوردد، آن را خواب ببیند.»

جنگ در بخش‌های کشور پس از آغاز روند بیرون شدن نیروهای خارجی در اول ماه می در افغانستان اوج گرفتند.

بربنیاد آمارها تنها در دو ماه اخیر حدود یک صد ولسوالی بدست طالبان افتاده‌اند؛ اما نهادهای امنیتی می‌گویند یازده ولسوالی را پس گرفتند.

هم‌رسانی کنید