Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

مخالفت روسیه با تلاش امریکا برای ایجاد پایگاه در منطقه

ضمیر کابلوف، نمایندۀ ویژۀ روسیه برای افغانستان گفته‌است که امریکا نمی‌تواند و نباید پس از خروج از افغانستان، امکانات نظامی خود را به آسیای میانه، انتقال دهد.

او افزود که امریکا در تلاش ایجاد پایگاه در منطقه برای فراهم ساختن کمک به نیروهای امنیتی افغان است.

او به خبرگزاری "آرآی‌ای" روسیه در این باره گفت: " ما قبلاً چنین سیگنالی را در سطوح مختلف به واشنگتن ارسال کرده‌ایم. امیدوارم شنیده شود."

او از حکومت افغانستان و طالبان می‌خواهد که یک حکومت ائتلافی را در این کشور، شکل دهند.

او در این باره افزود: "تصمیم نهایی دربارۀ ساختار قدرت آینده، باید توسط خود افغانها اتخاذ شود."

نمایندۀ ویژۀ روسیه برای افغانستان اظهار داشت که انتظار دارد تا فرصتی مناسب برای آغاز مذاکرات صلح، نزدیک شود.

او می‌افزاید: "ما به همکاری با ایالات متحده، چین و پاکستان در قالب "نشست سه جانبه"، ادامه خواهیم داد. ما برگزاری دور بعدی آن در آینده نزدیک را رد نمی‌کنیم. علاوه بر این، ما امکان برگزاری نشست دیگری از قالب مسکو را در ذهن داریم، همانطور که می‌دانید، همۀ کشورهای منطقه در اطراف افغانستان و همچنین ایالات متحده را متحد می‌کند."

در پی خروج نیروهای خارجی افغانستان، نگرانی کشورهای منطقه دربارۀ اوضاع امنیتی این کشور، افزایش یافته‌اند.

روز جمعه، نیروهای امریکایی از بزرگترین پایگاه نظامی شان در افغانستان بیرون شدند. وزارت دفاع ملی افغانستان گفت که از این پس، نیروهای ارتش کشور از پایگاۀ نظامی بگرام  برای پیکار با هراس‌افگنی و سازمان‌دهی عملیات‌های بزرگ نظامی، کار خواهد گرفت.

در پی آن، وزارت خارجه امریکا هشدار داد که هر حکومتی که با زور درافغانستان روی کار آید، برای جامعۀ جهانی پذیرفتنی نخواهد بود. 

نید پرایس، سخنگوی وزارت خارجه امریکا، گفت: "هر حکومتی که به زور روی کار آید، پذیرفته نخواهد شد، قانونی تلقی نخواهد شد و از جامعۀ بین‌المللی کمک نخواهد گرفت. آنچه می‌توانم به‌گونۀ گسترده بگویم، این است که البته، هدف ما این است که به پشتیبانی از نیروهای امنیتی افغانستان، ادامه دهیم."

هم‌زمان با این، زلمی خلیل، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان نیز گفت که واشنگتن برای حمله بر اهداف هراس‌افگنانی در افغانستان از اوضاع این کشور، نظارت می‌کند.

بگرام پایگاهی که بزرگترین مرکز سوق و ادارۀ فعالیت‌های ضد هراس‌افگنی ۲۰ سال گذشته در افغانستان شناخته می‌شد، اکنون نیروهای امریکایی به‌گونۀ کامل از آن بیرون شده‌اند.

در اوج حضور نیروهای خارجی درافغانستان، بگرام پایگاۀ نزدیک به ۱۰۰ هزار نظامی خارجی بود.

طالبان در واکنش به خروج نیروهای امریکایی از بگرام، گفتند که افغانستان درحال نزدیک شدن به صلح است.

مخالفت روسیه با تلاش امریکا برای ایجاد پایگاه در منطقه

نمایندۀ ویژۀ روسیه برای افغانستان می‌گوید که امریکا در تلاش ایجاد پایگاه در منطقه برای فراهم ساختن کمک به نیروهای امنیتی افغان است.

Thumbnail

ضمیر کابلوف، نمایندۀ ویژۀ روسیه برای افغانستان گفته‌است که امریکا نمی‌تواند و نباید پس از خروج از افغانستان، امکانات نظامی خود را به آسیای میانه، انتقال دهد.

او افزود که امریکا در تلاش ایجاد پایگاه در منطقه برای فراهم ساختن کمک به نیروهای امنیتی افغان است.

او به خبرگزاری "آرآی‌ای" روسیه در این باره گفت: " ما قبلاً چنین سیگنالی را در سطوح مختلف به واشنگتن ارسال کرده‌ایم. امیدوارم شنیده شود."

او از حکومت افغانستان و طالبان می‌خواهد که یک حکومت ائتلافی را در این کشور، شکل دهند.

او در این باره افزود: "تصمیم نهایی دربارۀ ساختار قدرت آینده، باید توسط خود افغانها اتخاذ شود."

نمایندۀ ویژۀ روسیه برای افغانستان اظهار داشت که انتظار دارد تا فرصتی مناسب برای آغاز مذاکرات صلح، نزدیک شود.

او می‌افزاید: "ما به همکاری با ایالات متحده، چین و پاکستان در قالب "نشست سه جانبه"، ادامه خواهیم داد. ما برگزاری دور بعدی آن در آینده نزدیک را رد نمی‌کنیم. علاوه بر این، ما امکان برگزاری نشست دیگری از قالب مسکو را در ذهن داریم، همانطور که می‌دانید، همۀ کشورهای منطقه در اطراف افغانستان و همچنین ایالات متحده را متحد می‌کند."

در پی خروج نیروهای خارجی افغانستان، نگرانی کشورهای منطقه دربارۀ اوضاع امنیتی این کشور، افزایش یافته‌اند.

روز جمعه، نیروهای امریکایی از بزرگترین پایگاه نظامی شان در افغانستان بیرون شدند. وزارت دفاع ملی افغانستان گفت که از این پس، نیروهای ارتش کشور از پایگاۀ نظامی بگرام  برای پیکار با هراس‌افگنی و سازمان‌دهی عملیات‌های بزرگ نظامی، کار خواهد گرفت.

در پی آن، وزارت خارجه امریکا هشدار داد که هر حکومتی که با زور درافغانستان روی کار آید، برای جامعۀ جهانی پذیرفتنی نخواهد بود. 

نید پرایس، سخنگوی وزارت خارجه امریکا، گفت: "هر حکومتی که به زور روی کار آید، پذیرفته نخواهد شد، قانونی تلقی نخواهد شد و از جامعۀ بین‌المللی کمک نخواهد گرفت. آنچه می‌توانم به‌گونۀ گسترده بگویم، این است که البته، هدف ما این است که به پشتیبانی از نیروهای امنیتی افغانستان، ادامه دهیم."

هم‌زمان با این، زلمی خلیل، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان نیز گفت که واشنگتن برای حمله بر اهداف هراس‌افگنانی در افغانستان از اوضاع این کشور، نظارت می‌کند.

بگرام پایگاهی که بزرگترین مرکز سوق و ادارۀ فعالیت‌های ضد هراس‌افگنی ۲۰ سال گذشته در افغانستان شناخته می‌شد، اکنون نیروهای امریکایی به‌گونۀ کامل از آن بیرون شده‌اند.

در اوج حضور نیروهای خارجی درافغانستان، بگرام پایگاۀ نزدیک به ۱۰۰ هزار نظامی خارجی بود.

طالبان در واکنش به خروج نیروهای امریکایی از بگرام، گفتند که افغانستان درحال نزدیک شدن به صلح است.

هم‌رسانی کنید