تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقاد سناتوران از سیاست‌های امریکا در قبال افغانستان

با گسترش دامنۀ جنگ و حمله‌های طالبان در کشور، شماری از سناتوران ادعا می‌کنند که امریکا و پاکستان از طالبان پشتیبانی می‌کنند.

به‌گفتۀ این سناتوران، ایالات متحده حتا در زمان حضور بیست ساله‌اش در افغانستان نیز صادقانه عمل نکرده‌است.

صفی‌الله هاشمی، یکی از سناتوران گفت: «نا جوانمردانه آمدید و نا جوانمردانه رفتید. مردم افغانستان را به خاک و خون انداختید و حالا می‌گویید گپ افغانستان را دیگر نزنید.»

این سخنان سناتوران، ظاهرأ واکنشی است به گفته‌های اخیر جو بایدن، رییس‌جمهور امریکا دربارۀ افغانستان که در پاسخ به پرسش خبرنگاران گفت که از او دربارۀ افغانستان سوال نکنند و می‌خواهد دربارۀ مسایل شاد صحبت کند.

روز جمعه، زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان، بسیج مردمی در برابر طالبان را ملیشه‌سازی خواند و آن را خطرناک توصیف کرد.

سناتوران با انتقاد از زلمی خلیل‌زاد می‌‎گویند که آقای خلیل‌زاد نگران است که بسیج‌های مردمی بتواند جلو پیشروی‌های طالبان را بگیرد.

محمد علم ایزدیار، معاون نخست مجلس سنا بیان داشت: «سیاست‌های غیر واقع‌بینانۀ امریکا که در طول بیست سال اعمال شد را عامل بروز چنین وضعیتی و وضعیت هم‌اکنون افغانستان می‌دانم.»

انارکلی هنریار، عضو مجلس سنا نیز افزود: «از سازمان ملل متحد می‌خواهیم که در این پروسه دخیل شود و بالای پاکستان و کشورهایی‌که آتش جنگ را در افغانستان روشن ساختند فشار بیاورد.»
 
اما شمار دیگر از سناتوران می‌گویند که امریکا و دیگر کشورهای جهان در بیست سال گذشته کوشش کردند افغانستان را کمک کنند، اما به‌علت اختلاف سیاست‌گران و حیف ومیل پول از سوی سیاست‌گران کشور، فرصت‌ها از دست رفتند.

نادربلوچ، عضو مجلس سنا اظهار داشت: «امریکا دالر روان کرد، سیاسیون ما آن را دزدی می‌کردند و می‌بردند به دبی و اروپا و کشورهای دیگر.»

این در حالی است که در دوماه اخیر، بیش از ۱۲۰ولسوالی بدست طالبان افتاده‌اند.

انتقاد سناتوران از سیاست‌های امریکا در قبال افغانستان

این در حالی است که در دوماه اخیر، بیش از ۱۲۰ولسوالی بدست طالبان افتاده‌اند.

تصویر بندانگشتی

با گسترش دامنۀ جنگ و حمله‌های طالبان در کشور، شماری از سناتوران ادعا می‌کنند که امریکا و پاکستان از طالبان پشتیبانی می‌کنند.

به‌گفتۀ این سناتوران، ایالات متحده حتا در زمان حضور بیست ساله‌اش در افغانستان نیز صادقانه عمل نکرده‌است.

صفی‌الله هاشمی، یکی از سناتوران گفت: «نا جوانمردانه آمدید و نا جوانمردانه رفتید. مردم افغانستان را به خاک و خون انداختید و حالا می‌گویید گپ افغانستان را دیگر نزنید.»

این سخنان سناتوران، ظاهرأ واکنشی است به گفته‌های اخیر جو بایدن، رییس‌جمهور امریکا دربارۀ افغانستان که در پاسخ به پرسش خبرنگاران گفت که از او دربارۀ افغانستان سوال نکنند و می‌خواهد دربارۀ مسایل شاد صحبت کند.

روز جمعه، زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان، بسیج مردمی در برابر طالبان را ملیشه‌سازی خواند و آن را خطرناک توصیف کرد.

سناتوران با انتقاد از زلمی خلیل‌زاد می‌‎گویند که آقای خلیل‌زاد نگران است که بسیج‌های مردمی بتواند جلو پیشروی‌های طالبان را بگیرد.

محمد علم ایزدیار، معاون نخست مجلس سنا بیان داشت: «سیاست‌های غیر واقع‌بینانۀ امریکا که در طول بیست سال اعمال شد را عامل بروز چنین وضعیتی و وضعیت هم‌اکنون افغانستان می‌دانم.»

انارکلی هنریار، عضو مجلس سنا نیز افزود: «از سازمان ملل متحد می‌خواهیم که در این پروسه دخیل شود و بالای پاکستان و کشورهایی‌که آتش جنگ را در افغانستان روشن ساختند فشار بیاورد.»
 
اما شمار دیگر از سناتوران می‌گویند که امریکا و دیگر کشورهای جهان در بیست سال گذشته کوشش کردند افغانستان را کمک کنند، اما به‌علت اختلاف سیاست‌گران و حیف ومیل پول از سوی سیاست‌گران کشور، فرصت‌ها از دست رفتند.

نادربلوچ، عضو مجلس سنا اظهار داشت: «امریکا دالر روان کرد، سیاسیون ما آن را دزدی می‌کردند و می‌بردند به دبی و اروپا و کشورهای دیگر.»

این در حالی است که در دوماه اخیر، بیش از ۱۲۰ولسوالی بدست طالبان افتاده‌اند.

هم‌رسانی کنید