Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

رییس ستاد ارتش: برای پس‌گیری بخش‌های ازدست رفته اقدام می‌کنیم

در پی شدت‌گیری نبردها میان نیروهای دولتی و طالبان و همین‌طور دست بدست شدن ولسوالی‌ها، رییس ستاد ارتش تعهد می‌سپارد که پس از بسیج نیروهای دفاعی، برای پس‌گیری بخش‌های از دست رفته اقدام خواهد شد.

ولی محمد احمدزی، رییس ستاد ارتش در یک گفت‌وگوی ویژه با طلوع‌نیوز، می‌‌پذیرد که کمبودی‌هایی در میان نیروهای امنیتی و دفاعی وجود دارند که باعث از دست رفتن ولسوالی‌ها شده‌اند.

او در این باره بیان داشت: «دشمن در مجموع پلان چند مرحله‌یی داشت؛ نخست می‌خواستند سرحدات را تصرف کنند و راه اکمالاتی شان را باز کنند. و دوم، حمله‌‌های شان را از ولسوالی‌ها بر شهرها تنظیم کنند که دشمن تاحدی این طرح را عملی کرد.»

رییس ستاد ارتش می‌گوید که طالبان در تلاش راه‌اندازی یک جنگ اقتصادی با نیروهای امنیتی است: «به‌هیچ چیز احترام نداشتند. دشمنی‌که می‌خواهد با ما در یک جنگ اقتصادی داخل شود. بندرهایی‌که برای مردم گندم می‌آید، می‌خواهند که این بندرها را بند کنند؛ اما هیچ وقت این کار را کرده نمی‌توانند.»

همزمان با این، سمیع سادات، فرمانده قول‌اردوی میوند می‌گوید که در نبردهای اخیر، طالبان پاکستانی در کنار طالبان در ولسوالی‌ها جنگیده‌اند.

به‌گفتۀ او روزانه تا ۱۲۰طالب در حمله‌های نیروهای امنیتی کشته می‌شوند: «اگر هزار طالب بیاید، هزار تن کشته می‌شود، اگر دو هزار بیایند، دوهزار خواهند مرد.»

میررحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان هشدار می‌دهد که اگر به وضعیت افغانستان توجه نشود، دامنۀ جنگ‌ها کشورهای همسایه افغانستان را نیز خواهد گرفت: «اگر تروریزم در افغانستان شکست نخورد، بدون شک دامنه‌های این جنگ به کشورهای همسایه به‌خصوص شمال افغانستان خواهد رسید.»

این در حالی است که در دو ماه اخیر، دست‌کم ۱۳۰ولسوالی بدست طالبان افتاده‌اند.

رییس ستاد ارتش: برای پس‌گیری بخش‌های ازدست رفته اقدام می‌کنیم

رییس ستاد ارتش در یک گفت‌وگوی ویژه با طلوع‌نیوز، می‌‌پذیرد که کمبودی‌هایی در میان نیروهای امنیتی و دفاعی وجود دارند که باعث از دست رفتن ولسوالی‌ها شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

در پی شدت‌گیری نبردها میان نیروهای دولتی و طالبان و همین‌طور دست بدست شدن ولسوالی‌ها، رییس ستاد ارتش تعهد می‌سپارد که پس از بسیج نیروهای دفاعی، برای پس‌گیری بخش‌های از دست رفته اقدام خواهد شد.

ولی محمد احمدزی، رییس ستاد ارتش در یک گفت‌وگوی ویژه با طلوع‌نیوز، می‌‌پذیرد که کمبودی‌هایی در میان نیروهای امنیتی و دفاعی وجود دارند که باعث از دست رفتن ولسوالی‌ها شده‌اند.

او در این باره بیان داشت: «دشمن در مجموع پلان چند مرحله‌یی داشت؛ نخست می‌خواستند سرحدات را تصرف کنند و راه اکمالاتی شان را باز کنند. و دوم، حمله‌‌های شان را از ولسوالی‌ها بر شهرها تنظیم کنند که دشمن تاحدی این طرح را عملی کرد.»

رییس ستاد ارتش می‌گوید که طالبان در تلاش راه‌اندازی یک جنگ اقتصادی با نیروهای امنیتی است: «به‌هیچ چیز احترام نداشتند. دشمنی‌که می‌خواهد با ما در یک جنگ اقتصادی داخل شود. بندرهایی‌که برای مردم گندم می‌آید، می‌خواهند که این بندرها را بند کنند؛ اما هیچ وقت این کار را کرده نمی‌توانند.»

همزمان با این، سمیع سادات، فرمانده قول‌اردوی میوند می‌گوید که در نبردهای اخیر، طالبان پاکستانی در کنار طالبان در ولسوالی‌ها جنگیده‌اند.

به‌گفتۀ او روزانه تا ۱۲۰طالب در حمله‌های نیروهای امنیتی کشته می‌شوند: «اگر هزار طالب بیاید، هزار تن کشته می‌شود، اگر دو هزار بیایند، دوهزار خواهند مرد.»

میررحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان هشدار می‌دهد که اگر به وضعیت افغانستان توجه نشود، دامنۀ جنگ‌ها کشورهای همسایه افغانستان را نیز خواهد گرفت: «اگر تروریزم در افغانستان شکست نخورد، بدون شک دامنه‌های این جنگ به کشورهای همسایه به‌خصوص شمال افغانستان خواهد رسید.»

این در حالی است که در دو ماه اخیر، دست‌کم ۱۳۰ولسوالی بدست طالبان افتاده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره