Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کرزی: وضعیت کنونی افغانستان حاصل ناکامی جنگ امریکا است

حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین کشور با اینکه نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان را آمادۀ دفاع از کشور در نبود نیروهای خارجی می‌داند، می‌گوید که ناکامی ایالات متحده در رسیدن به هدف مبارزه با هراس‌افگنی، افغانستان را با سرنوشت کنونی رو به‌رو کرده‌است.

او در یک گفتگو با بخش انگلیسی تلویزیون بی‌بی‌سی که روز سه‌شنبه (۱۵ سرطان) پخش شده‌است، می‌گوید که امریکا در گذشته به جای رفتن به پناهگاه‌های امن هراس‌افگنان در پاکستان، روستاه‌های افغانستان را بمباران کرد که این کار منجر به ناکامی واشنگتن در جنگ با هراس‌افگنی و افراط گرایی شد.

او تأکید کرد که حضور ۲۰ سالۀ جامعۀ جهانی به ویژه امریکا در کشور سبب رُشد ظرفیت‌ها، بازگشایی مکتب‌ها و برگشت زنان به صحنه‌های اجتماعی و اقتصادی شد و اکنون افغانستان یک کشور ناکام نیست.

او افزود: "افغانستان امروز یک کشور ناکام نیست. تا آنجا که مربوط مردم افغانستان می‌شود، آنان قانون اساسی را ساختند، به انتخابات رفتند، دیموکراسی را قلباً در آغوش گرفتند، میلیون‌ها تن به مکتب‌ها رفتند."

او می افزاید: "ما آنچه در توان داشتیم، برای رهنمود افغانستان در مسیر درست، انجام دادیم. افغان‌ها کارهایی خوبی که می‌توانستند انجام دادند و در صحنۀ جهانی آن را به نمایش گذاشتند."

اما او مأموریت جنگی ائتلاف جهانی به رهبری ایالات متحده در افغانستان را، ناکام می‌داند.

او در این باره می‌گوید: "تمام مأموریت با در نظرداشت اهداف بیان شدۀ امریکا و متحدانش در ناتو در پیوند به شکست هراس‌افگنی و افراط‌گرایی، شکست خورده‌است. چون آنها کاری را که باید انجام می‌دادند، انجام دادند و برخلاف کاری را انجام دادند که نباید انجام می‌داند."

او تأکید کرد: "ناکامی امریکا در نابود سازی پناهگاه‌های امن هراس‌افگنان در پاکستان، اوضاع آشفتۀ کنونی را در افغانستان، رقم زد."

او تصریح کرد: "ایالات متحده به‌جای رفتن به پناهگاه‌های امن هراس‌افگنان در بیرون از افغانستان و در پاکستان که خود آن را گزارش می‌داد، به‌بمباران و آسیب رسانیدن مردم افغانستان و نیز ایجاد زندان‌ها در این‌جا آغاز کرد که این کار منجر به آن چه امروز می‌بینیم، شد."

با این همه، رییس‌جمهور پیشین امیدوار است که افغانستان بر مشکلات کنونی غلبه کند و اوضاع بهتر شود.

کرزی: وضعیت کنونی افغانستان حاصل ناکامی جنگ امریکا است

حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین مأموریت جنگی ائتلاف جهانی به رهبری ایالات متحده در افغانستان را، ناکام می‌داند.

Thumbnail

حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین کشور با اینکه نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان را آمادۀ دفاع از کشور در نبود نیروهای خارجی می‌داند، می‌گوید که ناکامی ایالات متحده در رسیدن به هدف مبارزه با هراس‌افگنی، افغانستان را با سرنوشت کنونی رو به‌رو کرده‌است.

او در یک گفتگو با بخش انگلیسی تلویزیون بی‌بی‌سی که روز سه‌شنبه (۱۵ سرطان) پخش شده‌است، می‌گوید که امریکا در گذشته به جای رفتن به پناهگاه‌های امن هراس‌افگنان در پاکستان، روستاه‌های افغانستان را بمباران کرد که این کار منجر به ناکامی واشنگتن در جنگ با هراس‌افگنی و افراط گرایی شد.

او تأکید کرد که حضور ۲۰ سالۀ جامعۀ جهانی به ویژه امریکا در کشور سبب رُشد ظرفیت‌ها، بازگشایی مکتب‌ها و برگشت زنان به صحنه‌های اجتماعی و اقتصادی شد و اکنون افغانستان یک کشور ناکام نیست.

او افزود: "افغانستان امروز یک کشور ناکام نیست. تا آنجا که مربوط مردم افغانستان می‌شود، آنان قانون اساسی را ساختند، به انتخابات رفتند، دیموکراسی را قلباً در آغوش گرفتند، میلیون‌ها تن به مکتب‌ها رفتند."

او می افزاید: "ما آنچه در توان داشتیم، برای رهنمود افغانستان در مسیر درست، انجام دادیم. افغان‌ها کارهایی خوبی که می‌توانستند انجام دادند و در صحنۀ جهانی آن را به نمایش گذاشتند."

اما او مأموریت جنگی ائتلاف جهانی به رهبری ایالات متحده در افغانستان را، ناکام می‌داند.

او در این باره می‌گوید: "تمام مأموریت با در نظرداشت اهداف بیان شدۀ امریکا و متحدانش در ناتو در پیوند به شکست هراس‌افگنی و افراط‌گرایی، شکست خورده‌است. چون آنها کاری را که باید انجام می‌دادند، انجام دادند و برخلاف کاری را انجام دادند که نباید انجام می‌داند."

او تأکید کرد: "ناکامی امریکا در نابود سازی پناهگاه‌های امن هراس‌افگنان در پاکستان، اوضاع آشفتۀ کنونی را در افغانستان، رقم زد."

او تصریح کرد: "ایالات متحده به‌جای رفتن به پناهگاه‌های امن هراس‌افگنان در بیرون از افغانستان و در پاکستان که خود آن را گزارش می‌داد، به‌بمباران و آسیب رسانیدن مردم افغانستان و نیز ایجاد زندان‌ها در این‌جا آغاز کرد که این کار منجر به آن چه امروز می‌بینیم، شد."

با این همه، رییس‌جمهور پیشین امیدوار است که افغانستان بر مشکلات کنونی غلبه کند و اوضاع بهتر شود.

هم‌رسانی کنید