Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

برگزاری نخستین جشنوارۀ ادبی-هنری زخم‌های جنگ در کابل

نخستین جشنوارۀ ادبی-هنری زخم‌های جنگ، امروز از سوی نهاد حقوق‌بشر و دموکراسی در کابل برگزار شد.

در این جشنواره، به اثرهای هشت شاعر و نویسنده جایزه داده شد و برای اثرهای برخی از شاعران و نویسنده‌گان دیگر نیز ستایش‌نامه اهدا گردید.

رامین مظهر، حکمت نظری و جلال نظری سه شاعری استند که به ترتیب جایزه‌های نخست، دوم و سوم را بدست آوردند.

داستان مرگ خواستن از امید حقبین، اتاق ۱۱۵از عصمت‌الله کهزاد، تو چه فکر می‌کنی رضا؟ از معصومه امیری، تایرهای کراچی چهار تایره از نور محمد علی چوپان و دنیایی مرده‌ها از رضا آغاز، مقام‌های نخست، دوم و سوم را در بخش داستان گرفتند.

حمیرا قادری، نویسنده و استاد دانشگاه که در این برنامه شرکت کرده بود گفت: «امیدوارم که نوشتن فقط برای فیستیوال‌ها و جوایز اتفاق نیافتد. ما به روایت‌گر نیاز داریم به‌خاطر این‌که چهل سال است به‌نوعی ما سکوت کرده‌ایم.»

در این جشنواره، ده‌ها شاعر و نویسنده اثرهایی‌را که از قصه‌های جنگ و جنایت‌های جنگ چندین ساله خلق کرده‌اند، نیز فرستاده بودند.

شاعران و نویسنده‌گانی که در این جشنواره شرکت کرد بودند بر نوشتن قصه‌های جنگ تأکید کردند.

کاوه جبران، شاعر و نویسنده اظهار داشت: «قلم تان، سلاح تان است؛ دفاع کنید از ارزش‌های انسانی تان. این به‌معنی این نیست که مثل طالب ترانۀ مهییج و آدم‌‎کشی را بسرایی.»

در جشنوراه ادبی-هنری زخم‌های جنگ در حدود دو صد تن شرکت کرده بودند.

نمی‌خواهم او خاکستر شود و میان دو انفجار کتای‌هایی اند که در این جشنواره رونمایی شدند.

برگزاری نخستین جشنوارۀ ادبی-هنری زخم‌های جنگ در کابل

شاعران و نویسنده‌گانی که در این جشنواره شرکت کرد بودند بر نوشتن قصه‌های جنگ تأکید کردند.

تصویر بندانگشتی

نخستین جشنوارۀ ادبی-هنری زخم‌های جنگ، امروز از سوی نهاد حقوق‌بشر و دموکراسی در کابل برگزار شد.

در این جشنواره، به اثرهای هشت شاعر و نویسنده جایزه داده شد و برای اثرهای برخی از شاعران و نویسنده‌گان دیگر نیز ستایش‌نامه اهدا گردید.

رامین مظهر، حکمت نظری و جلال نظری سه شاعری استند که به ترتیب جایزه‌های نخست، دوم و سوم را بدست آوردند.

داستان مرگ خواستن از امید حقبین، اتاق ۱۱۵از عصمت‌الله کهزاد، تو چه فکر می‌کنی رضا؟ از معصومه امیری، تایرهای کراچی چهار تایره از نور محمد علی چوپان و دنیایی مرده‌ها از رضا آغاز، مقام‌های نخست، دوم و سوم را در بخش داستان گرفتند.

حمیرا قادری، نویسنده و استاد دانشگاه که در این برنامه شرکت کرده بود گفت: «امیدوارم که نوشتن فقط برای فیستیوال‌ها و جوایز اتفاق نیافتد. ما به روایت‌گر نیاز داریم به‌خاطر این‌که چهل سال است به‌نوعی ما سکوت کرده‌ایم.»

در این جشنواره، ده‌ها شاعر و نویسنده اثرهایی‌را که از قصه‌های جنگ و جنایت‌های جنگ چندین ساله خلق کرده‌اند، نیز فرستاده بودند.

شاعران و نویسنده‌گانی که در این جشنواره شرکت کرد بودند بر نوشتن قصه‌های جنگ تأکید کردند.

کاوه جبران، شاعر و نویسنده اظهار داشت: «قلم تان، سلاح تان است؛ دفاع کنید از ارزش‌های انسانی تان. این به‌معنی این نیست که مثل طالب ترانۀ مهییج و آدم‌‎کشی را بسرایی.»

در جشنوراه ادبی-هنری زخم‌های جنگ در حدود دو صد تن شرکت کرده بودند.

نمی‌خواهم او خاکستر شود و میان دو انفجار کتای‌هایی اند که در این جشنواره رونمایی شدند.

هم‌رسانی کنید