Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

سرپرست وزارت دفاع: از دست رفتن جغرافیا در جنگ طبیعی است

همزمان با افتادن در حدود دوصد ولسوالی بدست طالبان، بسم‌الله محمدی، سرپرست وزارت دفاع ملی می‌گوید که از دست رفتن جغرافیا در جنگ طبیعی است.

آقای محمدی که امروز در مراسم فراغت ۱۳۵ تن از نیروهای ویژۀ ارتش سخن می‌زد، افزود که بدست داشتن جغرافیا در جنگ تعیین کننده نیست.

بسم‌الله محمدی تأکید کرد که نیروهای دولتی و مردم اجازه نمی‌دهند که طالبان از راه خشونت پیروز شوند:« طالبان از راه خشونت به هدف خود نمی رسند. درد و آلام مردم مارا بیشتر می سازند. ولی امکان ندارد که به هدف شوم شان برسند. ما مصمم به دفاع از افغانستان استیم.»

در همین حال، نیروهای ویژۀ ارتش که پیش‌رفته ترین آموزش‌های نظامی را فرا گرفته‌اند و به‌میدان‌‎های جنگ می‌روند، می‌گویند که برای افغانستان می‌رزمند.  

سید تولا، افسر قطعه خاص نیروهای ویژۀ ارتش بیان داشت: «ما تا زنده استیم به کسی اجازه نمی دهیم که بالای خاک ووطن ما حکومت کند.»

سکینه، افسر دیگر قطعه خاص نیروهای ویژۀ ارتش نیز افزود: «مطمعن باشد مردم که افغانستان آرام می شود و ما به امید همین روز استیم.»

این در حالی است که تا چند کمتر از دوماه دیگر روند خروج نیروهای خارجی از افغانستان تکمیل می‌شود و مأموریت نظامی امریکا در افغانستان پایان می‌یابد.

حکومت افغانستان می‌گوید که نیروهای امنیتی افغانستان اکنون توانمند و مجهز استند و توانایی مقابله در برابر طالبان را دارند.

جو بایدن، رییس‌جمهور امریکا نیز گفت که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان که اکنون شمار شان به ۳۵۰هزار تن می‌رسند، توانمند استند و او بر آن‌ها باور دارد.

سرپرست وزارت دفاع: از دست رفتن جغرافیا در جنگ طبیعی است

حکومت افغانستان می‌گوید که نیروهای امنیتی افغانستان اکنون توانمند و مجهز استند و توانایی مقابله در برابر طالبان را دارند.

Thumbnail

همزمان با افتادن در حدود دوصد ولسوالی بدست طالبان، بسم‌الله محمدی، سرپرست وزارت دفاع ملی می‌گوید که از دست رفتن جغرافیا در جنگ طبیعی است.

آقای محمدی که امروز در مراسم فراغت ۱۳۵ تن از نیروهای ویژۀ ارتش سخن می‌زد، افزود که بدست داشتن جغرافیا در جنگ تعیین کننده نیست.

بسم‌الله محمدی تأکید کرد که نیروهای دولتی و مردم اجازه نمی‌دهند که طالبان از راه خشونت پیروز شوند:« طالبان از راه خشونت به هدف خود نمی رسند. درد و آلام مردم مارا بیشتر می سازند. ولی امکان ندارد که به هدف شوم شان برسند. ما مصمم به دفاع از افغانستان استیم.»

در همین حال، نیروهای ویژۀ ارتش که پیش‌رفته ترین آموزش‌های نظامی را فرا گرفته‌اند و به‌میدان‌‎های جنگ می‌روند، می‌گویند که برای افغانستان می‌رزمند.  

سید تولا، افسر قطعه خاص نیروهای ویژۀ ارتش بیان داشت: «ما تا زنده استیم به کسی اجازه نمی دهیم که بالای خاک ووطن ما حکومت کند.»

سکینه، افسر دیگر قطعه خاص نیروهای ویژۀ ارتش نیز افزود: «مطمعن باشد مردم که افغانستان آرام می شود و ما به امید همین روز استیم.»

این در حالی است که تا چند کمتر از دوماه دیگر روند خروج نیروهای خارجی از افغانستان تکمیل می‌شود و مأموریت نظامی امریکا در افغانستان پایان می‌یابد.

حکومت افغانستان می‌گوید که نیروهای امنیتی افغانستان اکنون توانمند و مجهز استند و توانایی مقابله در برابر طالبان را دارند.

جو بایدن، رییس‌جمهور امریکا نیز گفت که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان که اکنون شمار شان به ۳۵۰هزار تن می‌رسند، توانمند استند و او بر آن‌ها باور دارد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره