Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اعتراض در برابر سفارت پاکستان درپیوند به ربوده‌‎شدن سلسله علی‌خیل

شماری از فعالان جامعه مدنی و باشنده‌گان پایتخت، در واکنش به ربوده‌شدن دختر سفیر افغانستان در پاکستان، امروز یک‌شنبه در برابر سفارت پاکستان در کابل، اعتراض کردند.

معترضان خواستار پیگیری جدی این رویداد شدند.

ماریا طوطاخیل، یکی از این معترضان گفت: «در این‌طور یک حالت، بالای یک دختر افغان تشدد کردن، خودش ظلم است! ما خواهان همین استیم که دولت افغانستان باید این قضیه را پرسان کند.»

زینب تره‌کی، معترض دیگر نیز بیان داشت: «در حالی‌که در اسلام‌آباد، مصونیت تمام دیپلماتان و خانواده‌های‌شان تأمین شده است و حتا برای‌شان کمره‌ها نصب شده‌اند؛ پس چرا سفارت افغانستان، سفیر افغانستان و خانواده وی مصون نیستند.»

‌روز گذشته شنبه، نجیب‌الله علی‌خیل، سفیر افغانستان در پاکستان، در صفحه تویترش نوشت که سلسله علی‌خیل، دختر وی به‌روز جمعه، در اسلام‌آباد برای ساعاتی ربوده شد و مورد شکنجه قرار گرفته‌است.

وزارت امور خارجه افغانستان نیز اعلام داشت که در پیوند با این قضیه، سفیر پاکستان در افغانستان را احضار کرده و خواستار شناسایی عاملان این رویداد شده‌است.

ساعاتی بعدتر هم، رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که عمران خان، نخست وزیر پاکستان، به وزیر داخلۀ آن کشور ۴۸ ساعت مهلت داده‌ تا عاملان ربودن و شکنجۀ سلسله علی‌خیل را پیدا و بازداشت کنند.

این رویداد، واکنش فعالان سیاسی و اعضای مجلس افغانستان را نیز برانگیخته‌است.

فهیم کوهدامنی، فعال سیاسی اظهار داشت: «به حریم سفارت ما در گذشته‌ها تجاوز کرده بودند یا این‌که قنسول ما را در مسیر پشاور اختطاف کردند، حال هم دیدیم که دختر سفیر ما را اختطاف کردند.» 

شینکی کروخیل، نمایندۀ مردم کابل در مجلس نیز افزود: «حکومت پاکستان واقعاً باید این موضوع را جدی بگیرد؛ چون تمام مردم افغانستان از این موضوع ناراحت استند و نگران اند که چرا چنین حرکات بی‌شرمانه - که عوامل استخباراتی پاکستان در داخل افغانستان انجام می‌دهند - حتا به دیپلوماتان ما در پاکستان هم صدمه می‌رسانند.»

بربنیاد گزارش‌ها، سلسله علی‌خیل هنگامی ربوده شد که از خریداری در یکی از بازارهای اسلام‌آباد به خانه برمی‌گشت. گفته می‌شود دو تن با یک موتر تکسی، دختر سفیر افغانستان را ربودند و وی که بی‌هوش شده بود، ساعاتی بعد، وقتی چشم باز کرد، خودش را در بخش دیگری از اسلام‌آباد تنها و آزاد یافت.

پدر این دختر جوان، در صفحه تویترش نگاشته که سلسله به علت شکنجه شدن از سوی رباینده‌گان، زیر مراقبت‌های پزشکی قرار گرفته و اکنون در وضع بهتری به‌سر می‌برد.

در همین حال، اجمل عمر شینواری، سخن‌گوی کُل نیروهای امنیتی افغانستان، این رویداد را برخاسته از ضعف نهادهای امنیتی پاکستان می‌داند: «آنان نه تنها در قبال افغانستان؛ بل‌که در قبال تمام جهان مسوولیت دارند که این را پاسخ بدهند که چرا در مقابل این موضوع آنان ناتوان بوده‌اند.»

اعتراض در برابر سفارت پاکستان درپیوند به ربوده‌‎شدن سلسله علی‌خیل

‌روز گذشته شنبه، نجیب‌الله علی‌خیل، سفیر افغانستان در پاکستان، در صفحه تویترش نوشت که سلسله علی‌خیل، دختر وی به‌روز جمعه، در اسلام‌آباد برای ساعاتی ربوده شد و مورد شکنجه قرار گرفته‌است.

تصویر بندانگشتی

شماری از فعالان جامعه مدنی و باشنده‌گان پایتخت، در واکنش به ربوده‌شدن دختر سفیر افغانستان در پاکستان، امروز یک‌شنبه در برابر سفارت پاکستان در کابل، اعتراض کردند.

معترضان خواستار پیگیری جدی این رویداد شدند.

ماریا طوطاخیل، یکی از این معترضان گفت: «در این‌طور یک حالت، بالای یک دختر افغان تشدد کردن، خودش ظلم است! ما خواهان همین استیم که دولت افغانستان باید این قضیه را پرسان کند.»

زینب تره‌کی، معترض دیگر نیز بیان داشت: «در حالی‌که در اسلام‌آباد، مصونیت تمام دیپلماتان و خانواده‌های‌شان تأمین شده است و حتا برای‌شان کمره‌ها نصب شده‌اند؛ پس چرا سفارت افغانستان، سفیر افغانستان و خانواده وی مصون نیستند.»

‌روز گذشته شنبه، نجیب‌الله علی‌خیل، سفیر افغانستان در پاکستان، در صفحه تویترش نوشت که سلسله علی‌خیل، دختر وی به‌روز جمعه، در اسلام‌آباد برای ساعاتی ربوده شد و مورد شکنجه قرار گرفته‌است.

وزارت امور خارجه افغانستان نیز اعلام داشت که در پیوند با این قضیه، سفیر پاکستان در افغانستان را احضار کرده و خواستار شناسایی عاملان این رویداد شده‌است.

ساعاتی بعدتر هم، رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که عمران خان، نخست وزیر پاکستان، به وزیر داخلۀ آن کشور ۴۸ ساعت مهلت داده‌ تا عاملان ربودن و شکنجۀ سلسله علی‌خیل را پیدا و بازداشت کنند.

این رویداد، واکنش فعالان سیاسی و اعضای مجلس افغانستان را نیز برانگیخته‌است.

فهیم کوهدامنی، فعال سیاسی اظهار داشت: «به حریم سفارت ما در گذشته‌ها تجاوز کرده بودند یا این‌که قنسول ما را در مسیر پشاور اختطاف کردند، حال هم دیدیم که دختر سفیر ما را اختطاف کردند.» 

شینکی کروخیل، نمایندۀ مردم کابل در مجلس نیز افزود: «حکومت پاکستان واقعاً باید این موضوع را جدی بگیرد؛ چون تمام مردم افغانستان از این موضوع ناراحت استند و نگران اند که چرا چنین حرکات بی‌شرمانه - که عوامل استخباراتی پاکستان در داخل افغانستان انجام می‌دهند - حتا به دیپلوماتان ما در پاکستان هم صدمه می‌رسانند.»

بربنیاد گزارش‌ها، سلسله علی‌خیل هنگامی ربوده شد که از خریداری در یکی از بازارهای اسلام‌آباد به خانه برمی‌گشت. گفته می‌شود دو تن با یک موتر تکسی، دختر سفیر افغانستان را ربودند و وی که بی‌هوش شده بود، ساعاتی بعد، وقتی چشم باز کرد، خودش را در بخش دیگری از اسلام‌آباد تنها و آزاد یافت.

پدر این دختر جوان، در صفحه تویترش نگاشته که سلسله به علت شکنجه شدن از سوی رباینده‌گان، زیر مراقبت‌های پزشکی قرار گرفته و اکنون در وضع بهتری به‌سر می‌برد.

در همین حال، اجمل عمر شینواری، سخن‌گوی کُل نیروهای امنیتی افغانستان، این رویداد را برخاسته از ضعف نهادهای امنیتی پاکستان می‌داند: «آنان نه تنها در قبال افغانستان؛ بل‌که در قبال تمام جهان مسوولیت دارند که این را پاسخ بدهند که چرا در مقابل این موضوع آنان ناتوان بوده‌اند.»

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره