Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نمایندۀ مجلس که خانه‌اش محاصره‌ است به کارش در بیرون می‌‌پردازد

امیرشاه نایب‌زاده، نمایندۀ مردم بادغیس در مجلس نماینده‌گان می‌گوید با آن‌که چندین تن از نیروهای امنیت ملی از ده روز به اینسو خانه او را در کابل محاصره کرده‌اند، اما او در بیرون از خانه به کار و بارش ادامه می‌دهد.

در همین راستا، این نمایندۀ مجلس امروز به دیدار میررحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان رفت و با او دربارۀ بعضی مسایل گفت‌وگو کرد.

خانۀ این نمایندۀ مجلس پس از آن محاصره و خودش ممنوع الخروج شد که امرالله صالح، معاون نخست رییس‌جمهور اتهام‌هایی را مبنی بر همکاری او با طالبان مطرح کرد.

اما، امیرشاه نایب‌زاده اتهام همکاری با طالبان را رد می‌کند: «ما از ارگان‌های عدلی و قضایی می‌خواهم که وظیفه شما چیست؟ وظیفه شما را کس دیگر پیش می‌برد؛ معاون صاحب اول چه صلاحیت دارد که مرا به قانون بسپارد و اعدام کند؟»

رییس مجلس نیز می‌گوید که اطلاعات رسیده به امرالله صالح نادرست استند. آقای رحمانی هم‌چنین ادعا می‌کند که آقای صالح در یک اقدام به‌گفتۀ او فراقانونی، مادر پیر نایب‌زاده را نیز در بازداشت خانه‌گی قرار داده‌است: «نایب‌زاده صاحب به دفتر شان است. همان طوری‌که معلومات شان ناقض در مورد نایب‌زاده صاحب در خانه شان است، معلومات شان در بادغیس هم فکر می‌کنم که همین‌طور یک چیز است.»

رییس مجلس نماینده‌گان می‌افزاید هرچند حکومت مسؤولیت دارد هنگام زیر پیگرد قرار دادن اعضای مجلس، به شورای ملی اطلاع دهد؛ اما به‌گفتۀ او تاکنون هیچ اطلاعی از نهادهای عدلی و قضایی و یا کشفی مبنی بر اتهام‌های وارده بر نایب‌زاده، به شورای ملی نرسیده است: «شخأص از رییس صاحب جمهور خواهش من این است که یک هیئت باصلاحیت از ارگان‌های عدلی و قضایی و کشفی خودش تعیین بکند و اتهام‌هایی که معاون رییس‌جمهور علیه نایب‌زاده صاحب وارد کرده، بررسی شود.»

منابع امنیتی پیش از این گفته بودند که در حدود سه تن از نزدیکان آقای نایب‌زاده به دستور او به طالبان تسلیم شده‌اند؛ ادعایی که امیرشاه نایب‌زاده آن را نمی‌پذیرد: «یک نفر از قوم من نیست که رفته باشد از برادر و بچه من با طالبان پیوسته باشند.»

با این همه، دفتر امرالله صالح در این باره اکنون چیزی نمی‌گوید.
 

 

نمایندۀ مجلس که خانه‌اش محاصره‌ است به کارش در بیرون می‌‌پردازد

خانۀ این نمایندۀ مجلس پس از آن محاصره و خودش ممنوع الخروج شد که امرالله صالح، معاون نخست رییس‌جمهور اتهام‌هایی را مبنی بر همکاری او با طالبان مطرح کرد.

تصویر بندانگشتی

امیرشاه نایب‌زاده، نمایندۀ مردم بادغیس در مجلس نماینده‌گان می‌گوید با آن‌که چندین تن از نیروهای امنیت ملی از ده روز به اینسو خانه او را در کابل محاصره کرده‌اند، اما او در بیرون از خانه به کار و بارش ادامه می‌دهد.

در همین راستا، این نمایندۀ مجلس امروز به دیدار میررحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان رفت و با او دربارۀ بعضی مسایل گفت‌وگو کرد.

خانۀ این نمایندۀ مجلس پس از آن محاصره و خودش ممنوع الخروج شد که امرالله صالح، معاون نخست رییس‌جمهور اتهام‌هایی را مبنی بر همکاری او با طالبان مطرح کرد.

اما، امیرشاه نایب‌زاده اتهام همکاری با طالبان را رد می‌کند: «ما از ارگان‌های عدلی و قضایی می‌خواهم که وظیفه شما چیست؟ وظیفه شما را کس دیگر پیش می‌برد؛ معاون صاحب اول چه صلاحیت دارد که مرا به قانون بسپارد و اعدام کند؟»

رییس مجلس نیز می‌گوید که اطلاعات رسیده به امرالله صالح نادرست استند. آقای رحمانی هم‌چنین ادعا می‌کند که آقای صالح در یک اقدام به‌گفتۀ او فراقانونی، مادر پیر نایب‌زاده را نیز در بازداشت خانه‌گی قرار داده‌است: «نایب‌زاده صاحب به دفتر شان است. همان طوری‌که معلومات شان ناقض در مورد نایب‌زاده صاحب در خانه شان است، معلومات شان در بادغیس هم فکر می‌کنم که همین‌طور یک چیز است.»

رییس مجلس نماینده‌گان می‌افزاید هرچند حکومت مسؤولیت دارد هنگام زیر پیگرد قرار دادن اعضای مجلس، به شورای ملی اطلاع دهد؛ اما به‌گفتۀ او تاکنون هیچ اطلاعی از نهادهای عدلی و قضایی و یا کشفی مبنی بر اتهام‌های وارده بر نایب‌زاده، به شورای ملی نرسیده است: «شخأص از رییس صاحب جمهور خواهش من این است که یک هیئت باصلاحیت از ارگان‌های عدلی و قضایی و کشفی خودش تعیین بکند و اتهام‌هایی که معاون رییس‌جمهور علیه نایب‌زاده صاحب وارد کرده، بررسی شود.»

منابع امنیتی پیش از این گفته بودند که در حدود سه تن از نزدیکان آقای نایب‌زاده به دستور او به طالبان تسلیم شده‌اند؛ ادعایی که امیرشاه نایب‌زاده آن را نمی‌پذیرد: «یک نفر از قوم من نیست که رفته باشد از برادر و بچه من با طالبان پیوسته باشند.»

با این همه، دفتر امرالله صالح در این باره اکنون چیزی نمی‌گوید.
 

 

هم‌رسانی کنید