تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

سربازانی که عید را به دور از خانواده  در سنگرها سپری می‌کنند

یک سرباز ارتش که سه سال می شود در سنگر است و خانواده اش را ندیده است، می گوید که وی انتظار داشت در روزهای عید، میان حکومت و طالبان آتش بس اعلام شود و او پس از چند سال به دیدار خانواده اش برود.

گل نظر از چهار سال بدینسو سرباز ارتش است و در این مدت حتی یک عید را در کنار خانواده اش سپری نکرده است. او که باشنده ولسوالی اچین ننگرهار است، سه سال می شود در حوزه غرب خدمت می کند و در این سه سال یک روز هم رخصتی نکرده و از خانواده اش دور بوده است.

" چهار سال می شود که در هرات وظیفه دارم اما سه سال می شود که به رخصتی نرفته ام. برای خدمت به وطن خود اینجا در هرات خدمت می کنم و همیشه برای دفاع از مردم خود آماده استم."

گل نظر تنها در روزهای چند عید گذشته به علت آتش بس میان حکومت و طالبان نفس راحت کشیده است اما در این عید ناگزیر است مانند روزهای دشوار جنگ، جنگ افزار به دست داشته باشد و از شهر هرات پاسبانی کند.

گل نظر میفزاید:" اگر در روزهای عید آتش بس می کردند بسیار خوب بود. حد اقل روزهای عید را به خوشی سپری می کردیم ."

هم رزمان گل نظر نیز دست به ماشه در خط نخست نبرد با طالبان قرار دارند.

در روز نخست عید، سربازان در خط نخست نبرد برای خود شان سفره میوه پهن کرده اند. سفره نسبتا خالی در روزی که حکومت آن را عید سرباز نامیده است.

این سربازان می گویند که آماده واکنش به هر گونه حمله طالبان استند و مردم می‌توانند به راحتی از روزهای عید لذت ببرند.

حضرت نبی، یکی از سربازان ارتش در هرات گفت:" برای تامین امنیت مردم خود بیرون شده ایم و تا یک قطره خون در وجود ما باشد از ملت و کشور خود دفاع می کنیم." 

حسن علی، یکی دیگر از سربازان ارتش بیان کرد:" ما به طور شبانه روزی در خدمت مردم خود استیم و اجازه نمی دهیم هیچ ناامنی رخ بدهد ."

صدها تن از باشنده‌گان هرات که برای ادای نماز عید به مسجد جامع بزرگ آمده اند، از آنچه که اعلام نشدن آتش‌ بس در روز های عید از سوی حکومت و طالبان می‌خوانند، سخت انتقاد می‌کنند.

محمد رفیع قاری زاده، یکی از باشنده‌گان هرات اظهار داشت:" از طرف های درگیر می خواهم که در روزهای عید خانواده ها را داغدار نکنند و صلح کنند تا یک عید خوشی را سپری کنیم."

عیدی  محمد، یکی دیگر از باشنده‌گان هرات بیان کرد:" به قطر رفتند اما بدون نتیجه و با دست خالی برگشتند. انتظار ما این بود که طرف های درگیر در نخست، سه روز عید را آتش بس اعلام می کردند و پس از آن به آتش بس دایمی توافق می‌کردند."

اعلام نشدن آتش بس میان حکومت و طالبان سبب شده است تا نیرو های امنیتی در سراسر کشور برای رفع تهدید ها، در حالت آماده باش قرار داشته باشند.

سربازانی که عید را به دور از خانواده  در سنگرها سپری می‌کنند

اعلام نشدن آتش بس میان حکومت و طالبان سبب شده است تا نیرو های امنیتی در روز های عید در حالت آماده باش قرار داشته باشند.

Thumbnail

یک سرباز ارتش که سه سال می شود در سنگر است و خانواده اش را ندیده است، می گوید که وی انتظار داشت در روزهای عید، میان حکومت و طالبان آتش بس اعلام شود و او پس از چند سال به دیدار خانواده اش برود.

گل نظر از چهار سال بدینسو سرباز ارتش است و در این مدت حتی یک عید را در کنار خانواده اش سپری نکرده است. او که باشنده ولسوالی اچین ننگرهار است، سه سال می شود در حوزه غرب خدمت می کند و در این سه سال یک روز هم رخصتی نکرده و از خانواده اش دور بوده است.

" چهار سال می شود که در هرات وظیفه دارم اما سه سال می شود که به رخصتی نرفته ام. برای خدمت به وطن خود اینجا در هرات خدمت می کنم و همیشه برای دفاع از مردم خود آماده استم."

گل نظر تنها در روزهای چند عید گذشته به علت آتش بس میان حکومت و طالبان نفس راحت کشیده است اما در این عید ناگزیر است مانند روزهای دشوار جنگ، جنگ افزار به دست داشته باشد و از شهر هرات پاسبانی کند.

گل نظر میفزاید:" اگر در روزهای عید آتش بس می کردند بسیار خوب بود. حد اقل روزهای عید را به خوشی سپری می کردیم ."

هم رزمان گل نظر نیز دست به ماشه در خط نخست نبرد با طالبان قرار دارند.

در روز نخست عید، سربازان در خط نخست نبرد برای خود شان سفره میوه پهن کرده اند. سفره نسبتا خالی در روزی که حکومت آن را عید سرباز نامیده است.

این سربازان می گویند که آماده واکنش به هر گونه حمله طالبان استند و مردم می‌توانند به راحتی از روزهای عید لذت ببرند.

حضرت نبی، یکی از سربازان ارتش در هرات گفت:" برای تامین امنیت مردم خود بیرون شده ایم و تا یک قطره خون در وجود ما باشد از ملت و کشور خود دفاع می کنیم." 

حسن علی، یکی دیگر از سربازان ارتش بیان کرد:" ما به طور شبانه روزی در خدمت مردم خود استیم و اجازه نمی دهیم هیچ ناامنی رخ بدهد ."

صدها تن از باشنده‌گان هرات که برای ادای نماز عید به مسجد جامع بزرگ آمده اند، از آنچه که اعلام نشدن آتش‌ بس در روز های عید از سوی حکومت و طالبان می‌خوانند، سخت انتقاد می‌کنند.

محمد رفیع قاری زاده، یکی از باشنده‌گان هرات اظهار داشت:" از طرف های درگیر می خواهم که در روزهای عید خانواده ها را داغدار نکنند و صلح کنند تا یک عید خوشی را سپری کنیم."

عیدی  محمد، یکی دیگر از باشنده‌گان هرات بیان کرد:" به قطر رفتند اما بدون نتیجه و با دست خالی برگشتند. انتظار ما این بود که طرف های درگیر در نخست، سه روز عید را آتش بس اعلام می کردند و پس از آن به آتش بس دایمی توافق می‌کردند."

اعلام نشدن آتش بس میان حکومت و طالبان سبب شده است تا نیرو های امنیتی در سراسر کشور برای رفع تهدید ها، در حالت آماده باش قرار داشته باشند.

هم‌رسانی کنید