تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نیروهای امنیتی افغانستان ولسوالی کرخ هرات را از طالبان پس گرفتند

وزارت دفاع ملی از پس‌گیری ولسوالی کرخ هرات خبرمی‌دهد درحالی که منابع محلی افتادن مرکز ولسوالی غازی‌آباد کنر را به دست طالبان تأیید می‌کنند.

بربنیاد آمارهای نهادهای امنیتی در یک شبانه روز گذشته در جریان عملیات‌های نیروهای دولتی در ده ولایت، بیش از یک صدو پنجاه طالب کشته شدند، درحالی که طالبان این ادعا را نپذیرفته‌اند.

در همین حال، معین پالیسی و راهبردی وزارت امور داخله می‌گوید تامین امنیت شهرها، پس گیری بندرها، ولسوالی‌های راهبردی و شاهراه‌ها از طالبان، در اولویت طرح سه تا شش ماه حکومت‌اند.

کندز که در هفته‌های پسین گواه حمله‌های گسترده طالبان بوده‌است ؛ نیروهای ویژه ارتش می‌گویند که چندین روستا در شهر کندز از وجود طالبان پاکسازی شده‌اند.

زبیر دست صافی، فرماندۀ پولیس کندز گفت:«ساحات چله مزار، قریه ملا اسحاق، اطراف تپه تیمور و ساحات قبر میرزا ناصری، این ساحات را فتح کردند نیروهای دولتی و دشمن فرار کرد.»

همزمان با این نیروهای دولتی و خیزش‌های مردمی در عملیات بامداد روز جمعه مرکز ولسوالی کرخ هرات را از طالبان پس گرفتند. اما خبر می رسد که ولسوالی غازی آباد کنر به دست طالبان افتاده‌است.

جیلانی فرهاد، سخن‌گوی والی هرات گفت:«حمله مشترک را علیه مواضع طالبان انجام دادند و خوشبختانه این قهرمانان به زودترین فرصت توانستن این ولسوالی را از طالبان پس بگیرند.»

از سوی هم، رییس‌جمهور غنی بار دیگر تاکید می ورزد که بربنیاد طرح تازه امنیتی اوضاع کشور سه تا شش ماه آینده بهبود میابد.

اشرف غنی، رییس‌جمهور گفت:«سه ماه شما ایستاده‌گی کنید. در شش ماه صلحی را که می خواهید میاید و امروز طالب نیت صلح ندارد.»

اما طرح تازه حکومت برای بهبود اوضاع امنیتی چیست؟

معین پالیسی و راهبردی وزارت امور داخله در گفت‌وگو با طلوع‌نیوز می‌گوید که تامین امنیت شهرهای بزرگ، میدان‌های هوایی، شاهراه و پس گیری بندرها و نقاط راهبردی اولویت نهاد های امنیتی است.

نقیب الله فایق، معین پالیسی و راهبردی وزارت امور داخله گفت:«نیروهای دل حال آماده شدن است و افکار عمومی را بیبیند که ایستاده گی در برابر طالبان را بیشتر نشان می دهد. هیچ شهر افغانستان انشاالله سقوط نمی کند. بلکه همان ولسوالی های راهبردی و مهم، بنادر و شاهراه ها دوباره آزاد می شود.»

اما طالبان با پخش اعلامیه‌یی هشدارمی دهند که درصورت  آغاز عملیات گسترده حکومت این گروه تنها درحالت دفاعی قرار نخواهد داشت.

دربخش دیگری ازاعلامیه حمله های دو روز گذشته نیروهای امریکایی برطالبان سخت انتقاد شده اند وهشدارداده شده است که این حمله‌ها تخطی آشکار از توافق نامه دوحه است وچنین حمله‌ها بی پیامد نخواهند بود.

نیروهای امنیتی افغانستان ولسوالی کرخ هرات را از طالبان پس گرفتند

کندز که در هفته‌های پسین گواه حمله‌های گسترده طالبان بوده‌است ؛ نیروهای ویژه ارتش می‌گویند که چندین روستا در شهر کندز از وجود طالبان پاکسازی شده‌اند.

Thumbnail

وزارت دفاع ملی از پس‌گیری ولسوالی کرخ هرات خبرمی‌دهد درحالی که منابع محلی افتادن مرکز ولسوالی غازی‌آباد کنر را به دست طالبان تأیید می‌کنند.

بربنیاد آمارهای نهادهای امنیتی در یک شبانه روز گذشته در جریان عملیات‌های نیروهای دولتی در ده ولایت، بیش از یک صدو پنجاه طالب کشته شدند، درحالی که طالبان این ادعا را نپذیرفته‌اند.

در همین حال، معین پالیسی و راهبردی وزارت امور داخله می‌گوید تامین امنیت شهرها، پس گیری بندرها، ولسوالی‌های راهبردی و شاهراه‌ها از طالبان، در اولویت طرح سه تا شش ماه حکومت‌اند.

کندز که در هفته‌های پسین گواه حمله‌های گسترده طالبان بوده‌است ؛ نیروهای ویژه ارتش می‌گویند که چندین روستا در شهر کندز از وجود طالبان پاکسازی شده‌اند.

زبیر دست صافی، فرماندۀ پولیس کندز گفت:«ساحات چله مزار، قریه ملا اسحاق، اطراف تپه تیمور و ساحات قبر میرزا ناصری، این ساحات را فتح کردند نیروهای دولتی و دشمن فرار کرد.»

همزمان با این نیروهای دولتی و خیزش‌های مردمی در عملیات بامداد روز جمعه مرکز ولسوالی کرخ هرات را از طالبان پس گرفتند. اما خبر می رسد که ولسوالی غازی آباد کنر به دست طالبان افتاده‌است.

جیلانی فرهاد، سخن‌گوی والی هرات گفت:«حمله مشترک را علیه مواضع طالبان انجام دادند و خوشبختانه این قهرمانان به زودترین فرصت توانستن این ولسوالی را از طالبان پس بگیرند.»

از سوی هم، رییس‌جمهور غنی بار دیگر تاکید می ورزد که بربنیاد طرح تازه امنیتی اوضاع کشور سه تا شش ماه آینده بهبود میابد.

اشرف غنی، رییس‌جمهور گفت:«سه ماه شما ایستاده‌گی کنید. در شش ماه صلحی را که می خواهید میاید و امروز طالب نیت صلح ندارد.»

اما طرح تازه حکومت برای بهبود اوضاع امنیتی چیست؟

معین پالیسی و راهبردی وزارت امور داخله در گفت‌وگو با طلوع‌نیوز می‌گوید که تامین امنیت شهرهای بزرگ، میدان‌های هوایی، شاهراه و پس گیری بندرها و نقاط راهبردی اولویت نهاد های امنیتی است.

نقیب الله فایق، معین پالیسی و راهبردی وزارت امور داخله گفت:«نیروهای دل حال آماده شدن است و افکار عمومی را بیبیند که ایستاده گی در برابر طالبان را بیشتر نشان می دهد. هیچ شهر افغانستان انشاالله سقوط نمی کند. بلکه همان ولسوالی های راهبردی و مهم، بنادر و شاهراه ها دوباره آزاد می شود.»

اما طالبان با پخش اعلامیه‌یی هشدارمی دهند که درصورت  آغاز عملیات گسترده حکومت این گروه تنها درحالت دفاعی قرار نخواهد داشت.

دربخش دیگری ازاعلامیه حمله های دو روز گذشته نیروهای امریکایی برطالبان سخت انتقاد شده اند وهشدارداده شده است که این حمله‌ها تخطی آشکار از توافق نامه دوحه است وچنین حمله‌ها بی پیامد نخواهند بود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره