Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

باشنده‌گان مالستان: طالبان با تصرف این ولسوالی ۴۳تن را کشتند

شماری از باشنده‌گان ولسوالی مالستان ولایت غزنی، امروز یک‌شنبه، در یک نشست خبری درکابل، از آن‌چه‌که این روزها مالستان می‌گذرد ابراز نگرانی کردند و ادعا دارند که طالبان با تصرف این ولسوالی ۴۳تن را به گلوله بستند.

ولسوالی مالستان در حدود ده روز پیش به‌تصرف طالبان درآمد. از آن زمان تاکنون، بیش از سه‌هزار خانواده از این ولسوالی آواره شده‌اند.

مینا نادری، فعال جامعه مدنی غزنی گفت: «آن‌ها بر خانه‌های مردم یورش برده و پس از غارت اموال مردم، خانه‌های‌شان را به آتش کشیده‌اند. در مرکز ولسوالی مالستان، دُکان‌ها را نیز تخریب و غارت کرده‌اند.»

بخشی از آواره‌گان جنگ مالستان، اکنون در غرب کابل پناه آورده‌اند و در شرایط دشواری شب و روز می‌گذرانند.

این آواره‌گان، می‌گویند که طالبان، مردم عادی را به اتهام دست داشتن با حکومت و پشتیبانی دولت به قتل می‌رسانند.

حاجی نادر، یکی از آواره‌گان جنگ مالستان است. او می‌گوید دو پسرش که یکی ۲۹ و دیگری ۳۱ساله بودند از سوی طالبان کشته شدند.

حاجی نادر می‌گوید که پسرانش نه نظامی بودند و نه کارمند دولت، اما هنگامی که می‌خواستند خانواده‌های شان را از جنگ بیرون کنند طالبان آن‌ها را با شلیک گلوله کشتند: «همین چهل تن ملکی را چرا شهید کردند؟ این‌ها در کدام سنگر بودند؟»

حاجی نادر اکنون سرپرسی خانواده‌های پسرانش را که شانزده نفر هستند، به‌عهده دارد و در غرب کابل پناه آورده‌است.

از پسران حاجی نادر، زنان جوانان و پنج کودک برجا مانده که بزرگ‌ترین این کودکان هفت سال سن دارد.

مادران این فرزندان می‌گویند که طالبان پیش چشم فرزندان شان دست‌های همسران شان را را بستند و در نزدیکی یک مسجد بر آنان شلیک کردند.

ذلیخا، همسر رمضان علی، یکی از جان‌باخته‌گان، گفت: «از خانه برآمدیم در یک گوشه رسیدیم. طالبان ما را دور داد. دو نفر را از موتر پایین کرد و با خود بردند. آن‌ها را کشتند.»

جمال، همسر اسحاق علی، جان‌باختۀ دیگر، نیز افزود: «خُسرم رفته بود پشت تذکره. پس که آمد، یک نفر به او گفته بود دنبال پسرهایت نگرد، طالبان آن‌ها را شهید کرده‌است.»

بیجاشده‌گان جنگ مالستان، می‌گویند که جنگ‌جویان طالبان پس از حمله بر این ولسوالی، از خانه‌های مردم غذا گردآوری می‌کردند و اعلامیه داده بودند که پس از این با مردم به ویژه زنان در این ولسوالی بربنیاد قانون امارت اسلامی برخورد خواهد شد.

اما طالبان این ادعاها و دست داشتن شان را در کشتن غیرنظامیان در مالستان غزنی رد می‌کنند.

باشنده‌گان مالستان: طالبان با تصرف این ولسوالی ۴۳تن را کشتند

آواره‌گان جنگ مالستان، می‌گویند که خانه‌های شان در جنگ آتش گرفتند و مجبور شدند خانه‌های شان را ترک کنند.

تصویر بندانگشتی

شماری از باشنده‌گان ولسوالی مالستان ولایت غزنی، امروز یک‌شنبه، در یک نشست خبری درکابل، از آن‌چه‌که این روزها مالستان می‌گذرد ابراز نگرانی کردند و ادعا دارند که طالبان با تصرف این ولسوالی ۴۳تن را به گلوله بستند.

ولسوالی مالستان در حدود ده روز پیش به‌تصرف طالبان درآمد. از آن زمان تاکنون، بیش از سه‌هزار خانواده از این ولسوالی آواره شده‌اند.

مینا نادری، فعال جامعه مدنی غزنی گفت: «آن‌ها بر خانه‌های مردم یورش برده و پس از غارت اموال مردم، خانه‌های‌شان را به آتش کشیده‌اند. در مرکز ولسوالی مالستان، دُکان‌ها را نیز تخریب و غارت کرده‌اند.»

بخشی از آواره‌گان جنگ مالستان، اکنون در غرب کابل پناه آورده‌اند و در شرایط دشواری شب و روز می‌گذرانند.

این آواره‌گان، می‌گویند که طالبان، مردم عادی را به اتهام دست داشتن با حکومت و پشتیبانی دولت به قتل می‌رسانند.

حاجی نادر، یکی از آواره‌گان جنگ مالستان است. او می‌گوید دو پسرش که یکی ۲۹ و دیگری ۳۱ساله بودند از سوی طالبان کشته شدند.

حاجی نادر می‌گوید که پسرانش نه نظامی بودند و نه کارمند دولت، اما هنگامی که می‌خواستند خانواده‌های شان را از جنگ بیرون کنند طالبان آن‌ها را با شلیک گلوله کشتند: «همین چهل تن ملکی را چرا شهید کردند؟ این‌ها در کدام سنگر بودند؟»

حاجی نادر اکنون سرپرسی خانواده‌های پسرانش را که شانزده نفر هستند، به‌عهده دارد و در غرب کابل پناه آورده‌است.

از پسران حاجی نادر، زنان جوانان و پنج کودک برجا مانده که بزرگ‌ترین این کودکان هفت سال سن دارد.

مادران این فرزندان می‌گویند که طالبان پیش چشم فرزندان شان دست‌های همسران شان را را بستند و در نزدیکی یک مسجد بر آنان شلیک کردند.

ذلیخا، همسر رمضان علی، یکی از جان‌باخته‌گان، گفت: «از خانه برآمدیم در یک گوشه رسیدیم. طالبان ما را دور داد. دو نفر را از موتر پایین کرد و با خود بردند. آن‌ها را کشتند.»

جمال، همسر اسحاق علی، جان‌باختۀ دیگر، نیز افزود: «خُسرم رفته بود پشت تذکره. پس که آمد، یک نفر به او گفته بود دنبال پسرهایت نگرد، طالبان آن‌ها را شهید کرده‌است.»

بیجاشده‌گان جنگ مالستان، می‌گویند که جنگ‌جویان طالبان پس از حمله بر این ولسوالی، از خانه‌های مردم غذا گردآوری می‌کردند و اعلامیه داده بودند که پس از این با مردم به ویژه زنان در این ولسوالی بربنیاد قانون امارت اسلامی برخورد خواهد شد.

اما طالبان این ادعاها و دست داشتن شان را در کشتن غیرنظامیان در مالستان غزنی رد می‌کنند.

هم‌رسانی کنید