Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سخن‌گوی نهادهای امنیتی: جلوگیری ازحمله‌های موشکی درکابل دشوار است

کابل در چند سال اخیر به‌ویژه در روزهای مهم و مناسبتی بارها گواه حمله‌های موشکی بوده‌است که تازه‌ترین رویداد از این دست، هفتۀ گذشته در روز نخست عید قربان بر نمازگزاران در ارگ ریاست‌جمموری صورت گرفت.

اما حکومت برای جلوگیری از تکرار حمله‌های موشکی در کابل تدابیری ندارد و سخن‌گوی نهادهای امنیتی می‌گوید که جلوگیری از این حمله‌ها دشوار و پیچیده‌است.

اجمل شینواری که امروز در یک نشست خبری در کابل سخن می‌زد، در این باره افزود: «حملات راکتی همه تررویستی است و به سطح جهان این نوع حمله‌ها پیچده است و جلوگیری آن دشوار است.»

وزارت داخله، روز گذشته اعلام کرد که عامل حملۀ راکتی بر نمازگزاران در ارگ، بازداشت شده‌است. هرچند گروه طالبان دست داشتن در این رویداد را رد کرده‌است، اما وزارت داخله گفته‌است که فردی بازداشت شده عضو گروه طالبان است.

شهروندان کشور می‌گویند که نهادهای امنیتی و کشفی می‌توانند با تدابیر جدی‌تر جلو چنین رویدادها را بگیرند.

محبوب‌الله، باشندۀ کابل گفت: «با وجودی که اعضای خانواده ما شهید شده است، ما طرفدار صلح استیم. اگر بیاید ما خوش استیم و به سود ماست.»

ذبیح‌الله فرهنگ، رییس نشرات کمیسیون مستقل حقوق‌بشر نیز افزود: «گروه طالبان باید به حقوق اساسی شهروندان احترام بگذارند و این خواست همه نهادهای حقوق بشری است.»

شماری از کسانی‌که می‌گویند در نتیجۀ حملۀ موشکی اخیر بر ارگ ریاست‌جمهوری آسیب روحی دیده‌اند، تأکید دارند که هراس‌افگنان نمی‌توانند با این حمله‌ها جلو پیشرفت مردم را بگیرند.

صدف، دانش‌آموز در یکی از مکتب‌ها در کابل اظهار داشت: «بسیار جگر خون شدیم. روزی که مکاتب ما شروع شد، می‌خواستم بیایم و مادرم گفت که نرو مکتب که کدام حادثه دیگر رخ ندهد؛ من گفتم میرم که افغانستان خودرا بسازیم.»

مریم، استاد در یکی از مکتب‌های خصوصی در کابل نیز افزود: «دانش‌آموزان و محصلان ما بیشتر فکر شان این است که وطن شان آباد شود، ولی طالبان فکر شان این است که افغانستان را نابود بسازند.»

حمله موشکی روز اول عید بر ارگ بازتاب گسترده‌یی در درون و بیرون از کشور داشت.

سخن‌گوی نهادهای امنیتی: جلوگیری ازحمله‌های موشکی درکابل دشوار است

شهروندان کشور می‌گویند که نهادهای امنیتی و کشفی می‌توانند با تدابیر جدی‌تر جلو چنین رویدادها را بگیرند.

تصویر بندانگشتی

کابل در چند سال اخیر به‌ویژه در روزهای مهم و مناسبتی بارها گواه حمله‌های موشکی بوده‌است که تازه‌ترین رویداد از این دست، هفتۀ گذشته در روز نخست عید قربان بر نمازگزاران در ارگ ریاست‌جمموری صورت گرفت.

اما حکومت برای جلوگیری از تکرار حمله‌های موشکی در کابل تدابیری ندارد و سخن‌گوی نهادهای امنیتی می‌گوید که جلوگیری از این حمله‌ها دشوار و پیچیده‌است.

اجمل شینواری که امروز در یک نشست خبری در کابل سخن می‌زد، در این باره افزود: «حملات راکتی همه تررویستی است و به سطح جهان این نوع حمله‌ها پیچده است و جلوگیری آن دشوار است.»

وزارت داخله، روز گذشته اعلام کرد که عامل حملۀ راکتی بر نمازگزاران در ارگ، بازداشت شده‌است. هرچند گروه طالبان دست داشتن در این رویداد را رد کرده‌است، اما وزارت داخله گفته‌است که فردی بازداشت شده عضو گروه طالبان است.

شهروندان کشور می‌گویند که نهادهای امنیتی و کشفی می‌توانند با تدابیر جدی‌تر جلو چنین رویدادها را بگیرند.

محبوب‌الله، باشندۀ کابل گفت: «با وجودی که اعضای خانواده ما شهید شده است، ما طرفدار صلح استیم. اگر بیاید ما خوش استیم و به سود ماست.»

ذبیح‌الله فرهنگ، رییس نشرات کمیسیون مستقل حقوق‌بشر نیز افزود: «گروه طالبان باید به حقوق اساسی شهروندان احترام بگذارند و این خواست همه نهادهای حقوق بشری است.»

شماری از کسانی‌که می‌گویند در نتیجۀ حملۀ موشکی اخیر بر ارگ ریاست‌جمهوری آسیب روحی دیده‌اند، تأکید دارند که هراس‌افگنان نمی‌توانند با این حمله‌ها جلو پیشرفت مردم را بگیرند.

صدف، دانش‌آموز در یکی از مکتب‌ها در کابل اظهار داشت: «بسیار جگر خون شدیم. روزی که مکاتب ما شروع شد، می‌خواستم بیایم و مادرم گفت که نرو مکتب که کدام حادثه دیگر رخ ندهد؛ من گفتم میرم که افغانستان خودرا بسازیم.»

مریم، استاد در یکی از مکتب‌های خصوصی در کابل نیز افزود: «دانش‌آموزان و محصلان ما بیشتر فکر شان این است که وطن شان آباد شود، ولی طالبان فکر شان این است که افغانستان را نابود بسازند.»

حمله موشکی روز اول عید بر ارگ بازتاب گسترده‌یی در درون و بیرون از کشور داشت.

هم‌رسانی کنید