Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نظر محمد خاشه کی بود و چرا قتل او واکنش‌برانگیز شده‌است؟

نظر محمد خاشه که مشهور به خاشه ځوان بود، چند روز پیش از سوی طالبان در ولسوالی دند کندهار کشته شد.

قتل خاشه ځوان با واکنش‌های زیاد هم در داخل افغانستان و هم در بیرون از افغانستان روبه‌رو شد. سفارت امریکا در کابل، حامد کرزی و شماری دیگر از نهادهای خارجی در افغانستان و همین‌طور سیاست‌گران در کشور قتل خاشه ځوان را نکوهش کردند.

اما خاشه ځوان کی بود و چرا قتل او واکنش‌برانگیز شد؟

خاشه ځوان یک کمدین طنزپرداز مشهور ولایت کندهار بود. او بیش از شصت سال عمر داشت اما چهل سال می‌شد که در کندهار، مردم را با طنزهایش خنده بر لبان مردم می‌آورد.

نزدیکان این طنز پرداز، می‌گویند او علاقه به رسانه‌یی شدن طنزهایش نداشت؛ اما مردم کندهار او را دوست داشتند.

قاسم وفایی‌زاده، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ بیان داشت: «خاشه به‌عنوان فردی‌که در این شرایط تلخ جنگ خنده را به هموطنانش می‌آورد، به‌عنوان کمدین و هنرمند از سوی طالبان به شهادت رسید که این دشمنی با هنر را نشان می‌دهد.»

عیسی خان، باشندۀ دیگر کندهار نیز افزود: «خاشه ځوان کسی بود که به لب‌های مردم خنده می‌آورد.»

خاشه ځوان، ابتدایی‌ترین سواد خواندن و نوشتن را نداشت اما دوست دارانش می‌گویند که نمی‌توان توانایی‌های اورا در طنز پردازی و به خنده آوردن مردم نادیده گرفت.

خانوادۀ نظر محمد خاشه، به طلوع‌نیوز می‌گویند که در پایان روزی‌که خاشه از سوی طالبان بازداشت شد، جسدش را با دستان بسته از یکی از بزرگان قوم در ولسوالی دند کندهار طالبان تسلیم شدند.

تصویرهایی‌که از زمان بازداشت خاشه در رسانه‌های اجتماعی نشر شده‌اند، نشان می‌دهند که او لت و کوب می‌شود.

فرهنگیان، برخورد جنگویان طالبان را با خاشه ځوان غیرانسانی و قتل اورا محکمه صحرایی توصیف می‌کنند.

محمد صادق سرمست‌زاده، هنرمند اظهار داشت: «سیلی بر صورت نظر محمد خاشه کمدین مشهور کندهاری سیلی بر صورت تمام مردم افغانستان و توهین به انسانیت و کرامت انسانی است.»

بیشتر دوستان خاشه پس از قتل او تهدید شده‌اند و به‌علت هراسی که از جان شان دارند نخواستند با طلوع‌نیوز گفت‌وگو کنند.

سخن‌گوی گروه طالبان پیش از این به طلوع‌نیوز گفته بود که خاشه ځوان عضو نیروهای پولیس بود و به طالبان اهانت می‌کرد. به‌گفتۀ سخن‌گوی طالبان، این گروه چگونگی کشته‌شدن خاشه را بررسی می‌کند.

اما اعضای خانوادۀ خاشه عضویت اورا در پولیس رد می‌کنند و می‌گویند که او با شاد کردن نظامیان، پول به دست می‌آورد و زنده‌گی‌اش را سپری می‌کرد.

از خاشه، هفت فرزند به‌جا مانده‌اند که در کندهار و در زادگاه خاشه زیست دارند.

نظر محمد خاشه کی بود و چرا قتل او واکنش‌برانگیز شده‌است؟

نزدیکان این طنز پرداز، می‌گویند او علاقه به رسانه‌یی شدن طنزهایش نداشت؛ اما مردم کندهار او را دوست داشتند.

تصویر بندانگشتی

نظر محمد خاشه که مشهور به خاشه ځوان بود، چند روز پیش از سوی طالبان در ولسوالی دند کندهار کشته شد.

قتل خاشه ځوان با واکنش‌های زیاد هم در داخل افغانستان و هم در بیرون از افغانستان روبه‌رو شد. سفارت امریکا در کابل، حامد کرزی و شماری دیگر از نهادهای خارجی در افغانستان و همین‌طور سیاست‌گران در کشور قتل خاشه ځوان را نکوهش کردند.

اما خاشه ځوان کی بود و چرا قتل او واکنش‌برانگیز شد؟

خاشه ځوان یک کمدین طنزپرداز مشهور ولایت کندهار بود. او بیش از شصت سال عمر داشت اما چهل سال می‌شد که در کندهار، مردم را با طنزهایش خنده بر لبان مردم می‌آورد.

نزدیکان این طنز پرداز، می‌گویند او علاقه به رسانه‌یی شدن طنزهایش نداشت؛ اما مردم کندهار او را دوست داشتند.

قاسم وفایی‌زاده، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ بیان داشت: «خاشه به‌عنوان فردی‌که در این شرایط تلخ جنگ خنده را به هموطنانش می‌آورد، به‌عنوان کمدین و هنرمند از سوی طالبان به شهادت رسید که این دشمنی با هنر را نشان می‌دهد.»

عیسی خان، باشندۀ دیگر کندهار نیز افزود: «خاشه ځوان کسی بود که به لب‌های مردم خنده می‌آورد.»

خاشه ځوان، ابتدایی‌ترین سواد خواندن و نوشتن را نداشت اما دوست دارانش می‌گویند که نمی‌توان توانایی‌های اورا در طنز پردازی و به خنده آوردن مردم نادیده گرفت.

خانوادۀ نظر محمد خاشه، به طلوع‌نیوز می‌گویند که در پایان روزی‌که خاشه از سوی طالبان بازداشت شد، جسدش را با دستان بسته از یکی از بزرگان قوم در ولسوالی دند کندهار طالبان تسلیم شدند.

تصویرهایی‌که از زمان بازداشت خاشه در رسانه‌های اجتماعی نشر شده‌اند، نشان می‌دهند که او لت و کوب می‌شود.

فرهنگیان، برخورد جنگویان طالبان را با خاشه ځوان غیرانسانی و قتل اورا محکمه صحرایی توصیف می‌کنند.

محمد صادق سرمست‌زاده، هنرمند اظهار داشت: «سیلی بر صورت نظر محمد خاشه کمدین مشهور کندهاری سیلی بر صورت تمام مردم افغانستان و توهین به انسانیت و کرامت انسانی است.»

بیشتر دوستان خاشه پس از قتل او تهدید شده‌اند و به‌علت هراسی که از جان شان دارند نخواستند با طلوع‌نیوز گفت‌وگو کنند.

سخن‌گوی گروه طالبان پیش از این به طلوع‌نیوز گفته بود که خاشه ځوان عضو نیروهای پولیس بود و به طالبان اهانت می‌کرد. به‌گفتۀ سخن‌گوی طالبان، این گروه چگونگی کشته‌شدن خاشه را بررسی می‌کند.

اما اعضای خانوادۀ خاشه عضویت اورا در پولیس رد می‌کنند و می‌گویند که او با شاد کردن نظامیان، پول به دست می‌آورد و زنده‌گی‌اش را سپری می‌کرد.

از خاشه، هفت فرزند به‌جا مانده‌اند که در کندهار و در زادگاه خاشه زیست دارند.

هم‌رسانی کنید