Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

توقف پروازها در دومین روز حمله طالبان بر شهر هرات

 در دومین روز حمله طالبان بر شهر هرات درگیری ها میان نیروهای امنیتی و طالبان در بخش های گونه گون شدت یافته اند. با نزدیک شدن طالبان به شهر هرات تمام پروازها از میدان هوایی این ولایت لغو شده است.  

منابع در هرات می‌گویند که طالبان بر دفتر نماینده گی سیاسی سازمان ملل متحد و برخی از پاسگاه های جنوب شهر هرات حمله های گروهی انجام داده اند.  

به گفته این منابع، در این حمله دو نگهبان این دفتر سازمان ملل متحد جان باختند. 

تاهنوز از تلفات برخاسته از درگیری های تازه گزارش نشده است.  

حمله های طالبان به روز جمعه به چند بخش جنوب شهر هرات گسترش یافتند.  

عبدالقیوم رضایی، باشنده هرات، گفت: «مردم خانه های شان را ترک کرده و به خانه های نزدیکان شان رفته اند. اما طالبان و دیگر گروه های تروریستی بدانند که مردم امروز افغانستان مردم ۲۰ سال پیش نیست.» 

ولی محمد، باشنده هرات، گفت: «طالبان اگر مسلمان استند بیایند صلح کنند. طالبان در افغانستان زنان را نمی گذارند که از خانه بیرون شوند اما رهبران شان در قطر با دختران نان و چای می خورند.» 

از دو روز به این سو در پل مالان در جنوب شهر هرات از شدت درگیری ها کاسته شده است.  

طالبان در آن سوی پل و نیروهای امنیتی در این سوی این پول حضور دارند و باهم درگیر استند. طالبان نتوانسته اند از طریق پل مالان خودرا به شهر هرات برسانند و نیروهای امنیتی هم تاهنوز در آن طرف این پل پیشروی ندارند. 

نحیب الله سرباز ارتش است و دو شبانه روز می شود که در خط نخست نبرد در برابر طالبان می جنگد. او می گوید طالبان در میان خانه های مردم جابه جا شده اند و بر نیروهای امنیتی گلوله باری می کنند. 

نجیب الله، سرباز ارتش، گفت: «طالبان از خانه های مردم استفاده می کنند و به خاطر نرسیدن آسیب به مردم ملکی عملیات تعرضی را تاهنوز در برابر طالبان آغاز نکرده ایم.» 

محمد اسماعیل، افسر ارتش، گفت: «برای آسیب نرسیدن به مردم پیش روی نمی کنیم. طالبان با استفاده از خانه های مسکونی و مساجد بر ما انداخت می کنند.» 

نیروهای جبهه مقاومت مردمی به رهبری محمد اسماعیل خان در کنار نیروهای امنیتی در برابر طالبان می جنگنند.  

محمد امیری، عضو جبهه مقاومت مردمی، گفت: «دشمن تعرض داشتند و با وارد کردن تلفات به طالبان تعرض شان را عقب زدیم. چند جسد طالبان را دیدیم و آنان پاکستانی بودند.» 

سید احمد، عضو جبهه مقاومت مردمی، گفت: «از خاک، امنیت، ننگ و ناموس خود دفاع می کنیم. جهاد ما علیه طالبان جریان دارد.»  

حکومت و طالبان ادعای وارد شدن تلفات به یک دیگر را می‌کنند اما جزییات بیشتر نمی‌دهند. جنگ در جنوب شهر هرات وارد دومین روز شده است و ادامه نبردها نگرانی جدی باشنده گان این شهر را بر انگیخته است. 

توقف پروازها در دومین روز حمله طالبان بر شهر هرات

منابع در هرات می‌گویند که طالبان بر دفتر نماینده گی سیاسی سازمان ملل متحد حمله کرده اند. 

Thumbnail

 در دومین روز حمله طالبان بر شهر هرات درگیری ها میان نیروهای امنیتی و طالبان در بخش های گونه گون شدت یافته اند. با نزدیک شدن طالبان به شهر هرات تمام پروازها از میدان هوایی این ولایت لغو شده است.  

منابع در هرات می‌گویند که طالبان بر دفتر نماینده گی سیاسی سازمان ملل متحد و برخی از پاسگاه های جنوب شهر هرات حمله های گروهی انجام داده اند.  

به گفته این منابع، در این حمله دو نگهبان این دفتر سازمان ملل متحد جان باختند. 

تاهنوز از تلفات برخاسته از درگیری های تازه گزارش نشده است.  

حمله های طالبان به روز جمعه به چند بخش جنوب شهر هرات گسترش یافتند.  

عبدالقیوم رضایی، باشنده هرات، گفت: «مردم خانه های شان را ترک کرده و به خانه های نزدیکان شان رفته اند. اما طالبان و دیگر گروه های تروریستی بدانند که مردم امروز افغانستان مردم ۲۰ سال پیش نیست.» 

ولی محمد، باشنده هرات، گفت: «طالبان اگر مسلمان استند بیایند صلح کنند. طالبان در افغانستان زنان را نمی گذارند که از خانه بیرون شوند اما رهبران شان در قطر با دختران نان و چای می خورند.» 

از دو روز به این سو در پل مالان در جنوب شهر هرات از شدت درگیری ها کاسته شده است.  

طالبان در آن سوی پل و نیروهای امنیتی در این سوی این پول حضور دارند و باهم درگیر استند. طالبان نتوانسته اند از طریق پل مالان خودرا به شهر هرات برسانند و نیروهای امنیتی هم تاهنوز در آن طرف این پل پیشروی ندارند. 

نحیب الله سرباز ارتش است و دو شبانه روز می شود که در خط نخست نبرد در برابر طالبان می جنگد. او می گوید طالبان در میان خانه های مردم جابه جا شده اند و بر نیروهای امنیتی گلوله باری می کنند. 

نجیب الله، سرباز ارتش، گفت: «طالبان از خانه های مردم استفاده می کنند و به خاطر نرسیدن آسیب به مردم ملکی عملیات تعرضی را تاهنوز در برابر طالبان آغاز نکرده ایم.» 

محمد اسماعیل، افسر ارتش، گفت: «برای آسیب نرسیدن به مردم پیش روی نمی کنیم. طالبان با استفاده از خانه های مسکونی و مساجد بر ما انداخت می کنند.» 

نیروهای جبهه مقاومت مردمی به رهبری محمد اسماعیل خان در کنار نیروهای امنیتی در برابر طالبان می جنگنند.  

محمد امیری، عضو جبهه مقاومت مردمی، گفت: «دشمن تعرض داشتند و با وارد کردن تلفات به طالبان تعرض شان را عقب زدیم. چند جسد طالبان را دیدیم و آنان پاکستانی بودند.» 

سید احمد، عضو جبهه مقاومت مردمی، گفت: «از خاک، امنیت، ننگ و ناموس خود دفاع می کنیم. جهاد ما علیه طالبان جریان دارد.»  

حکومت و طالبان ادعای وارد شدن تلفات به یک دیگر را می‌کنند اما جزییات بیشتر نمی‌دهند. جنگ در جنوب شهر هرات وارد دومین روز شده است و ادامه نبردها نگرانی جدی باشنده گان این شهر را بر انگیخته است. 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره