Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

فروش ۳۰۰ هزار لیتر تیل نیروهای ارتش از سوی چند مسوول در زابل

منابعی از فروش ۳۰۰ هزار لیتر تیل  نیرو های امنیتی از سوی شماری از مسوولان لوای دوم قول اردوی ۲۰۵ اتل در ولایت زابل خبر می‌دهند.

این منابع می‌گویند که فرمانده گارنیزیون و فرمانده دروازه لوای دوم ارتش در شهرقلات، این مقدار تیل هواپیما را در تانک های شهر قلات فروخته اند.

یکی از افراد دیگر شامل در فروش این تیل فردی به نام حکمت الله فرمانده نیروهای مفرزه در این ولایت است. 

به گفتۀ منابع امنیتی و منابع محلی در ولایت زابل، عبدالغفور هوتکی فرمانده گارنیزیون وصفت الله  فرمانده دروازه لوای دوم قول اردوی پنج اتل را در این ولایت به فساد متهم می‌سازند و می‌گویند که این مسوولان در حدود سه صد هزار لیتر تیل هواپیما را که مربوط  نیروهای ارتش بود و در ذخیره گاه های لوای دوم برای مصرف نیرو های امنیتی بود، به بازرگانان مواد نفتی در شهر قلات فروخته اند.

ذخیره گاهی که این تیل در آن نگهداری میشد مربوط به یک شرکت قراردادی است.

عبدالعلیم خروتی، باشندۀ زابل گفت: «تیل حکومت به این خاطر فروخته می‌شود که این مردم همه شان به دزدی عادت کرده‌اند، علتش همین است.»

عصمت‌الله صافی، باشندۀ دیگر زابل نیز افزود: «تاوان به حکومت می‌رسد و بودجه را اینها مصرف می‌کنند. به‌همین خاطر است که مشکلات بسیار زیاد است در همین بخش.»

به‌گفتۀ منابع، پس از آن‌که ذخیره‌گاه‌های تیل لوای دوم خالی شدند، کسانی‌که در فروش تیل نیروهای امنیتی دست داشتند، برای گمراه ساختن فرمانده لوای دوم که تازه به این سمت گماشته شده بود، سه ماین مقناطیسی را که در درون لوا جاسازی کرده بودند، منفجر ساختند و وانمود کردند که ذخیره‌گاه‌ها در نتیجه برخورد موشک سوراخ و تیل بر زمین ریخته است. اما از تصویرهای برداشته شده نیز بر می‌آید که ذخیره‌گاه‌ها از بخش‌های پایین آسیب دیده‌اند درحالی که هرگاه موشک‌ها فرود می‌آمدند تانک‌ها از بالا زیانمند می‌شدند.

مسؤولان در ولایت زابل حاضر به گفت‌وگو در این باره نیستند، اما اجمل عمر شینواری، سخن‌گوی کل نیروهای امنیتی و دفاعی که امروز در یک نشست در کابل سخن می‌زد، گفت که این موضوع را بررسی می‌کنند: «موضوعی است که باید بررسی شود. اول، در قدم نخست ما این را به هیچ صورت قبول نمی‌کنیم. فکر نمی‌کنیم که همچو موضوعی باشد.»

این نخستین‌بار نیست که از فروش مواد نفتی نیروهای امنیتی گزارش می‌شود. پیش از این گزارش‌هایی دربارۀ فروش سلاح و مهمات و مواد خوراکی نیروهای ارتش نیز پخش شده‌اند و حتا چند تن از مقام‌های نهادهای امنیتی به این اتهام‌ها محاکمه شده‌اند.

فروش ۳۰۰ هزار لیتر تیل نیروهای ارتش از سوی چند مسوول در زابل

منابع می‌گویند که عبدالغفور هوتکی، فرماندۀ گارنیزیون و صفت‌الله، فرمانده دروازۀ لوای دوم ارتش در شهرقلات، در این قضیه دخیل استند.

تصویر بندانگشتی

منابعی از فروش ۳۰۰ هزار لیتر تیل  نیرو های امنیتی از سوی شماری از مسوولان لوای دوم قول اردوی ۲۰۵ اتل در ولایت زابل خبر می‌دهند.

این منابع می‌گویند که فرمانده گارنیزیون و فرمانده دروازه لوای دوم ارتش در شهرقلات، این مقدار تیل هواپیما را در تانک های شهر قلات فروخته اند.

یکی از افراد دیگر شامل در فروش این تیل فردی به نام حکمت الله فرمانده نیروهای مفرزه در این ولایت است. 

به گفتۀ منابع امنیتی و منابع محلی در ولایت زابل، عبدالغفور هوتکی فرمانده گارنیزیون وصفت الله  فرمانده دروازه لوای دوم قول اردوی پنج اتل را در این ولایت به فساد متهم می‌سازند و می‌گویند که این مسوولان در حدود سه صد هزار لیتر تیل هواپیما را که مربوط  نیروهای ارتش بود و در ذخیره گاه های لوای دوم برای مصرف نیرو های امنیتی بود، به بازرگانان مواد نفتی در شهر قلات فروخته اند.

ذخیره گاهی که این تیل در آن نگهداری میشد مربوط به یک شرکت قراردادی است.

عبدالعلیم خروتی، باشندۀ زابل گفت: «تیل حکومت به این خاطر فروخته می‌شود که این مردم همه شان به دزدی عادت کرده‌اند، علتش همین است.»

عصمت‌الله صافی، باشندۀ دیگر زابل نیز افزود: «تاوان به حکومت می‌رسد و بودجه را اینها مصرف می‌کنند. به‌همین خاطر است که مشکلات بسیار زیاد است در همین بخش.»

به‌گفتۀ منابع، پس از آن‌که ذخیره‌گاه‌های تیل لوای دوم خالی شدند، کسانی‌که در فروش تیل نیروهای امنیتی دست داشتند، برای گمراه ساختن فرمانده لوای دوم که تازه به این سمت گماشته شده بود، سه ماین مقناطیسی را که در درون لوا جاسازی کرده بودند، منفجر ساختند و وانمود کردند که ذخیره‌گاه‌ها در نتیجه برخورد موشک سوراخ و تیل بر زمین ریخته است. اما از تصویرهای برداشته شده نیز بر می‌آید که ذخیره‌گاه‌ها از بخش‌های پایین آسیب دیده‌اند درحالی که هرگاه موشک‌ها فرود می‌آمدند تانک‌ها از بالا زیانمند می‌شدند.

مسؤولان در ولایت زابل حاضر به گفت‌وگو در این باره نیستند، اما اجمل عمر شینواری، سخن‌گوی کل نیروهای امنیتی و دفاعی که امروز در یک نشست در کابل سخن می‌زد، گفت که این موضوع را بررسی می‌کنند: «موضوعی است که باید بررسی شود. اول، در قدم نخست ما این را به هیچ صورت قبول نمی‌کنیم. فکر نمی‌کنیم که همچو موضوعی باشد.»

این نخستین‌بار نیست که از فروش مواد نفتی نیروهای امنیتی گزارش می‌شود. پیش از این گزارش‌هایی دربارۀ فروش سلاح و مهمات و مواد خوراکی نیروهای ارتش نیز پخش شده‌اند و حتا چند تن از مقام‌های نهادهای امنیتی به این اتهام‌ها محاکمه شده‌اند.

هم‌رسانی کنید