Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

رییس‌جمهور: افغانستان با آزمون بقا رو به‌رو است

رییس‌جمهور غنی امروز (دوشنبه، ۱۱ اسد) در نشست ویژۀ شورای ملی می‌گوید که افغانستان با آزمون بقا رو به‌رو است و ملت برای گذار موفقانه از این آزمون، باید بسیج شود.

او با اشاره به خواست ملت مبنی بر اینکه او افغانستان را از این آزمون بقا بگذراند، با لحن تند گفت که "من نه آن بید ضعیفم که ز هر باد بلرزم."

قای غنی در سخنرانی‌اش در یک نشست فوق‌العاده شورای ملی امروز اعلام کرد که حضور نظامی جهان در افغانستان، پایان یافته‌است و اکنون مسؤولیت رقم زدن آینده بردوش خود افغانان است.

آقای غنی خطاب به اعضای هردو مجلس شورای ملی می‌گوید که کشور با یورش بی‌پشینه رو به‌روست و آنان با هزاران تن در سراسر کشور ارتباط دارد و نیاز است تا آنان را برای دفاع از نظام، بسیج کند.

او از آغاز پلان امنیتی شش ماهه برای بهبود اوضاع امنیتی خبر می‌دهد.

او با اشاره به حمله‌های تهاجمی طالبان می‌پرسد که ملت افغانستان اجازه نمی‌دهد تا مدرسه "اکوره ختک" سرنوشت آیندۀ شان را، رقم بزند.

به‌گفتۀ رییس‌جمهور طالبان نه تنها ظالم‌تر شده‌اند، بل روابط شان را با گروه‌های هراس‌افگن تقویت کرده و درتبانی با گروه‌های قاچاقبر بندرها را می‌خواهند بگیرند.

اما طالبان پیش از این روابط با گروه های هراس‌افگن خارجی را، رد کرده‌اند.

رییس‌جمهور تأکید کرد که مشکل کنونی از زمانی آغاز شد که فشار بر جمهوریت و دیموکراسی از بیرون آغاز و تلاش برای مشروعیت بخشیدن یک گروه هراس‌افگن، شدت بخشیده شد.

با افزایش نگرانی‌های زنان از بدتر شدن اوضاع کشور، رییس‌جمهور می‌گوید که زنان افغانستان بیشتر از هر زمانی صاحب جایگاۀ خود استند و تمام ملت افغانستان از حقوق آنان، دفاع خواهد کرد.

در پایان نشست، اعلامیه‌یی از سوی اعضای هر دو مجلس شورای ملی صادر شد که در آن از طالبان خواسته شده‌است تا به صلح تن دهند و جهان از مردم و ملت افغانستان، پشتیبانی را ادامه دهد.

رییس‌جمهور: افغانستان با آزمون بقا رو به‌رو است

رییس جمهور غنی اعلام کرد که حضور نظامی جهان در افغانستان، پایان یافته‌است و اکنون مسؤولیت رقم زدن آینده بردوش خود افغانان است.

Thumbnail

رییس‌جمهور غنی امروز (دوشنبه، ۱۱ اسد) در نشست ویژۀ شورای ملی می‌گوید که افغانستان با آزمون بقا رو به‌رو است و ملت برای گذار موفقانه از این آزمون، باید بسیج شود.

او با اشاره به خواست ملت مبنی بر اینکه او افغانستان را از این آزمون بقا بگذراند، با لحن تند گفت که "من نه آن بید ضعیفم که ز هر باد بلرزم."

قای غنی در سخنرانی‌اش در یک نشست فوق‌العاده شورای ملی امروز اعلام کرد که حضور نظامی جهان در افغانستان، پایان یافته‌است و اکنون مسؤولیت رقم زدن آینده بردوش خود افغانان است.

آقای غنی خطاب به اعضای هردو مجلس شورای ملی می‌گوید که کشور با یورش بی‌پشینه رو به‌روست و آنان با هزاران تن در سراسر کشور ارتباط دارد و نیاز است تا آنان را برای دفاع از نظام، بسیج کند.

او از آغاز پلان امنیتی شش ماهه برای بهبود اوضاع امنیتی خبر می‌دهد.

او با اشاره به حمله‌های تهاجمی طالبان می‌پرسد که ملت افغانستان اجازه نمی‌دهد تا مدرسه "اکوره ختک" سرنوشت آیندۀ شان را، رقم بزند.

به‌گفتۀ رییس‌جمهور طالبان نه تنها ظالم‌تر شده‌اند، بل روابط شان را با گروه‌های هراس‌افگن تقویت کرده و درتبانی با گروه‌های قاچاقبر بندرها را می‌خواهند بگیرند.

اما طالبان پیش از این روابط با گروه های هراس‌افگن خارجی را، رد کرده‌اند.

رییس‌جمهور تأکید کرد که مشکل کنونی از زمانی آغاز شد که فشار بر جمهوریت و دیموکراسی از بیرون آغاز و تلاش برای مشروعیت بخشیدن یک گروه هراس‌افگن، شدت بخشیده شد.

با افزایش نگرانی‌های زنان از بدتر شدن اوضاع کشور، رییس‌جمهور می‌گوید که زنان افغانستان بیشتر از هر زمانی صاحب جایگاۀ خود استند و تمام ملت افغانستان از حقوق آنان، دفاع خواهد کرد.

در پایان نشست، اعلامیه‌یی از سوی اعضای هر دو مجلس شورای ملی صادر شد که در آن از طالبان خواسته شده‌است تا به صلح تن دهند و جهان از مردم و ملت افغانستان، پشتیبانی را ادامه دهد.

هم‌رسانی کنید