Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ادامۀ نبردها در جوزجان؛ رییس شورای ولایتی به طالبان تسلیم شد

منابعی محلی امروز (یکشنبه، ۱۷ اسد) می‌گویند که بابر ایشچی، رییس شورای ولایتی جوزجان به طالبان تسلیم شده‌است.

منابع می‌گویند که بابر ایشچی به روز شنبه در تپۀ ولسوالی خواجه دوکوه این ولایت بیش از یک ساعت با طالبان جنگیدند، اما به‌علت آنکه کمک‌ها به او نرسید، ناگزیر شد که با ۲۰ تن از زیر دستانش، به طالبان تسلیم شوند.

به‌گفتۀ منابع، طالبان تمامی زیر دستانش را رها کردند، اما بابر ایشچی را همراه باتور برادرش با خود بردند.

یکی از نزدیکان بابر ایشچی می‌گوید که تا هنوز از سرنوشت بابر ایشچی اطلاعات به‌دست نیست.

شماره تماس بابر ایشچی نیز خاموش است از این‌رو با تلاش زیاد، اما ارتباط با او برقرار نشد.

منابعی رسمی تا هنوز چیزی نگفته‌اند.

طالبان نیز با پخش خبرنامۀ گفته‌اند که بابر ایشچی با بیست تن از زیر دستانش عصر شنبه، به این گروه تسلیم شده‌اند.

از سویی دیگر، در پی تصرف مرکز ولایت جوزجان در شمال و ولایت نیمروز در غرب، جو بایدن، رییس‌جمهور امریکا به ارتش این کشور دستور داده‌است تا مواضع طالبان را با بم‌افگن‌های بی ۵۲، آماج قرار دهند.

نشریه دیلی میل بریتانیا گزارش داده‌است که جو بایدن برای جلوگیری از افتادن شهرهای افغانستان به‌دست طالبان این دستور را صادر کرده‌است.

این در حالی است که طالبان روز شنبه شهر راهبری شبرغان، مرکز ولایت جوزجان در شمال کشور را تصرف کردند.

جمعه شب، این گروه شهر زرنج، مرکز ولایت نیمروز را نیز تصرف کردند.

شماری از باشنده‌گان جوزجان از آن‌چه‌که بی پروایی حکومت مرکزی در برابر امنیت جوزجان می‌گویند سخت انتقاد می‌کنند.

حمله‌های گُسترده طالبان برای گرفتن این شبرغان که زادگاه مارشال عبدالرشید دوستم است، یک هفته پیش آغاز شدند.

حاکمیت دولت اکنون به میدان هوایی جوزجان و ولسوالی خواجه دکو، زادگاه مارشال دوستم، محدود شده‌است.

ادامۀ نبردها در جوزجان؛ رییس شورای ولایتی به طالبان تسلیم شد

منابع می‌گویند که بابر ایشچی، رییس شورای ولایتی به روزشنبه در تپۀ ولسوالی خواجه دوکوه ولایت جوزجان، به طالبان تسلیم شده‌است.

Thumbnail

منابعی محلی امروز (یکشنبه، ۱۷ اسد) می‌گویند که بابر ایشچی، رییس شورای ولایتی جوزجان به طالبان تسلیم شده‌است.

منابع می‌گویند که بابر ایشچی به روز شنبه در تپۀ ولسوالی خواجه دوکوه این ولایت بیش از یک ساعت با طالبان جنگیدند، اما به‌علت آنکه کمک‌ها به او نرسید، ناگزیر شد که با ۲۰ تن از زیر دستانش، به طالبان تسلیم شوند.

به‌گفتۀ منابع، طالبان تمامی زیر دستانش را رها کردند، اما بابر ایشچی را همراه باتور برادرش با خود بردند.

یکی از نزدیکان بابر ایشچی می‌گوید که تا هنوز از سرنوشت بابر ایشچی اطلاعات به‌دست نیست.

شماره تماس بابر ایشچی نیز خاموش است از این‌رو با تلاش زیاد، اما ارتباط با او برقرار نشد.

منابعی رسمی تا هنوز چیزی نگفته‌اند.

طالبان نیز با پخش خبرنامۀ گفته‌اند که بابر ایشچی با بیست تن از زیر دستانش عصر شنبه، به این گروه تسلیم شده‌اند.

از سویی دیگر، در پی تصرف مرکز ولایت جوزجان در شمال و ولایت نیمروز در غرب، جو بایدن، رییس‌جمهور امریکا به ارتش این کشور دستور داده‌است تا مواضع طالبان را با بم‌افگن‌های بی ۵۲، آماج قرار دهند.

نشریه دیلی میل بریتانیا گزارش داده‌است که جو بایدن برای جلوگیری از افتادن شهرهای افغانستان به‌دست طالبان این دستور را صادر کرده‌است.

این در حالی است که طالبان روز شنبه شهر راهبری شبرغان، مرکز ولایت جوزجان در شمال کشور را تصرف کردند.

جمعه شب، این گروه شهر زرنج، مرکز ولایت نیمروز را نیز تصرف کردند.

شماری از باشنده‌گان جوزجان از آن‌چه‌که بی پروایی حکومت مرکزی در برابر امنیت جوزجان می‌گویند سخت انتقاد می‌کنند.

حمله‌های گُسترده طالبان برای گرفتن این شبرغان که زادگاه مارشال عبدالرشید دوستم است، یک هفته پیش آغاز شدند.

حاکمیت دولت اکنون به میدان هوایی جوزجان و ولسوالی خواجه دکو، زادگاه مارشال دوستم، محدود شده‌است.

هم‌رسانی کنید