Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ادامۀ نبردهای شدید در شهر غزنی

منابع امنیتی امروز (پنج‌شنبه، ۲۱ اسد) می‌گویند که طالبان از شب گذشته بدینسو حمله‌های شان را بر شهر غزنی آغاز کرده‌اند و درگیری‌های شدید میان نیرو های امنیتی و طالبان در این شهر، ادامه دارند.

منابع افزودند که تاکنون فرماندهی پولیس، ساختمان ولایت، ریاست امنیت ملی و چندین نهاد دیگر این ولایت به‌دست این گروه، افتاده‌اند.

به‌گفتۀ این منابع، جنگ در نزدیک لوای ارتش غزنی جایی‌که نیروهای دولتی گردآمده‌اند، جریان دارد.

هم‌زمان برخی از عکس‌ها در رسانه‌های اجتماعی دست به‌دست می‌شوند که گویا طالبان برخی از مقام‌های دولتی غزنی را که ظاهراً مسلح نیستند، اجازه می‌دهند تا از شهر غزنی، بیرون شوند.

گزارش‌ها می‌رسانند که در جریان جنگ، چندین بخش در غزنی، آتش گرفته‌اند.

مقام‌های امنیتی تاکنون دربارۀ درگیری‌ها، چیزی نگفته‌اند.

ادامۀ نبردهای شدید در شهر غزنی

منابع می‌گویند که تاکنون فرماندهی پولیس، ساختمان ولایت، ریاست امنیت ملی و چندین نهاد دیگر این ولایت به‌دست این گروه، افتاده‌اند.

Thumbnail

منابع امنیتی امروز (پنج‌شنبه، ۲۱ اسد) می‌گویند که طالبان از شب گذشته بدینسو حمله‌های شان را بر شهر غزنی آغاز کرده‌اند و درگیری‌های شدید میان نیرو های امنیتی و طالبان در این شهر، ادامه دارند.

منابع افزودند که تاکنون فرماندهی پولیس، ساختمان ولایت، ریاست امنیت ملی و چندین نهاد دیگر این ولایت به‌دست این گروه، افتاده‌اند.

به‌گفتۀ این منابع، جنگ در نزدیک لوای ارتش غزنی جایی‌که نیروهای دولتی گردآمده‌اند، جریان دارد.

هم‌زمان برخی از عکس‌ها در رسانه‌های اجتماعی دست به‌دست می‌شوند که گویا طالبان برخی از مقام‌های دولتی غزنی را که ظاهراً مسلح نیستند، اجازه می‌دهند تا از شهر غزنی، بیرون شوند.

گزارش‌ها می‌رسانند که در جریان جنگ، چندین بخش در غزنی، آتش گرفته‌اند.

مقام‌های امنیتی تاکنون دربارۀ درگیری‌ها، چیزی نگفته‌اند.

هم‌رسانی کنید